Atsinaujinantys energijos šaltiniai yra mūsų rytojus

2022-10-31, Sergėjus Gvildys
Klebonas R. Saunorius kviečia mylėti gamtą ir saugoti tą Dievo kūrinį.
Klebonas R. Saunorius kviečia mylėti gamtą ir saugoti tą Dievo kūrinį.
Kasmet vis daugiau gyventojų gręžiasi į atsinaujinančius energijos išteklius. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) per liepos mėnesį trukusį paraiškų priėmimą sulaukė daugiau nei 17 tūkst. gyventojų paraiškų finansuoti saulės elektrinių įsirengimą. Jeigu būtų patvirtintos visos pateiktos paraiškos, kompensacijoms reikėtų beveik 47,5 mln. eurų. Kvietimui buvo skirta 29,9 mln. eurų. Toks gautų paraiškų skaičius rodo neslūgstantį susidomėjimą ir norą pereiti prie atsinaujinančių energijos išteklių. Pažymėtina, kad visos pateiktos paraiškos jau yra patvirtintos ir visi pageidaujantys sulauks finansavimo.

Valstybė skatina ir religines bendruomenes

Siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir skatinti naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, dar šiais metais buvo patvirtinta klimato kaitos programos priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ ir vyksta jos įgyvendinimas.

Įdomus tas faktas, kad valstybė skatina ir remia šalies religines bendruomenes taip pat dalyvauti atsinaujinančių energijos šaltinių įsigijimo procese. Pirmoji rajone naudojanti saulės pagamintą elektrą yra Šilutės Romos katalikų bendruomenė. Einant pro Šilutės šv. Kryžiaus katalikų bažnyčią, jos kiemelyje ant parapijos namų stogo matome įrengtas saulės baterijas. Tad ir užsukome pas Šilutės kleboną, dekaną, kanauninką, bažnytinės teisės licenatą Remigijų Saunorių.

Mylėti ir saugoti Dievo kūrinį

Šilutės klebonas pasidalino savo mintimis dėl atsinaujinančių energijos šaltinių svarbos. Nežiūrint į žemiškas paskatas sutaupyti sunkmečiu, dar reikėtų susimąstyti ir apie meilę gamtai.

„Visi mes turime mylėti gamtą, tą Dievo sukurtą pasaulį“, – iš širdies gelmių skrieja dvasininko žodžiai. Tad meilė sukurtam pasauliui buvo tikriausiai esmine paskata, prisidedant prie gamtos gražinimo ir švarinimo. O tuo paskatos varikliu buvo žmogus, parapijietis Audrius. Daugelis šilutiškių jį pažysta kaip UAB „Energetikos objektų statyba“ direktorių ir savininką Audrių Endziną.

Tai jis, užsukęs pas kleboną kavos puodeliui, pasiūlė pasinaudoti galimybe ne tik įsirengti pigesnį elektros energijos šaltinį, bet dar ir pamėginti gauti valstybės paramą. Dabar Šilutės šv. Kryžiaus parapija yra įrašytą į rezervą eilėje tokiai paramai gauti. Saulės jėgainių įrengimui ši religinė bendruomenė visų reikiamų lėšų neturėjo, bet turėjo didžiulį norą. Ir čia pagalbos ranką ištiesė A. Endzinas, pasisiūlęs palaukti dalies lėšų ir įrengdamas saulės jėgainę skolon.

Tikėjimas ateitimi

R. Saunorius džiaugiasi, kad nors apčiuopti per trumpą laiką tikrąją ekonominę naudą jam sudėtinga, tačiau parapijos išlaidų skirtumas elektros energijai jau akivaizdus. Rekomenduotų pasinaudoti teikiama valstybės parama ne tik parapijiečiams, bet ir visoms religinėms bendruomenėms, nes tas dalykas tikrai yra naudingas. Klebonas džiaugėsi, kad visus „popierizmo“ rūpesčius išsprendė rangovas UAB „Energetikos objektų statyba“. Jam liko tik džiaugtis ir naudotis galutiniu rezultatu. Atsinaujinantys energijos šaltiniai yra mūsų visų rytojus, tuo šventai įsitikinę R. Saunorius ir A. Endzinas.

Galbūt todėl žaliosios energetikos plėtra ir yra vienas iš Vyriausybės prioritetų. Ši finansinio skatinimo priemonė atsirado siekiant sukurti galimybes patiems energijos vartotojams pasigaminti savo poreikiams reikalingą elektros energiją ir sumažinti Lietuvos gyventojams tenkančią finansinę naštą dėl išaugusių energijos sąskaitų.


Straipsnio komentarai

Pilietis tam Klebonui2022-11-01
Dievas Adoma ir Ieva iš rojaus išginė suprates (nuniokojo rojaus medi),kokius parazitus sukūrė. Tai gal klebonas pasakytu kiek reikėjo sunaikint Planetos ( jug tie saulės elektrinės moduliai neatsirado iš Šventosios Dvasios) pagaminti tai elektrinei ,ir kaip jis juos ,nekenkdmas Planetai utilizuos ( maldos tam reikalui tikrai nepadės)pasibaigus tarnavimo laikui. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
JO2022-10-31
APGAUS Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar Lietuvoje reikėtų uždaryti rusakalbių mokyklas?