Nakties keleiviai – taksi vairuotojo košmaras Šilutėje

2022-11-20, R. D. MAŽUTIS
Asociatyvi freepik.com nuotr.
Asociatyvi freepik.com nuotr.
Taksi vairuotojo darbas – ne pyragai, nes kartais pasiprašo pavėžėti tokie keleiviai nuo kurių prisieina sprukti ir šauktis policijos pagalbos. Ši kriminalinė istorija apie tai, kaip Šilutės rajono gyventojas, 26-erių D. Š. įvarė baimės taksi vairuotojai, o kitam taksi automobiliui išdaužė vairuotojo pusės langą. Nukentėjusysis liudijo, kad nepažįstamasis į langą trenkė kirviu ir užsimojo antrą kartą, bet pavyko greitai užvesti mašiną ir nuvažiuoti. Kartu su chuliganu buvo dar du vyrai. Apie incidentą pranešė policijai.

Nusikaltimas padarytas šiemet, kovo 18-osios naktį, apie 04.15 val. Vieta - H. Šojaus g. 3, automobilių stovėjimo aikštelė. Įtariamasis D. Š. sulaikytas kovo 22 dieną. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad D. Š. pažeidė viešąją tvarką: tyčia, be jokios priežasties sudavė vieną kartą nerastu daiktu, panašiu į kirvį, į automobilio „Opel Zafira“ priekinį kairės pusės durelių langą, už kurių sėdėjo nukentėjusysis R. P. Iškulto lango vertė – 100 eurų.

Po to D. Š. užsimojo trenkti antrą smūgį į tebesėdintį vairuotoją pasikėsindamas pastarąjį sužaloti, tačiau nukentėjusysis spėjo užvesti mašinos variklį ir nuvažiuoti. Tokiais veiksmais D. Š. užsitraukė bylą pagal LR BK 284 straipsnį (Viešosios tvarkos pažeidimas). Straipsnis skamba taip: tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Gresiančios bausmės: viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Taksi vairuotojos išgąstis

Kovo 17-osios naktį, apie 23-24 val., taksi vairuotoja, kuri H. Šojaus g. 3 mašinų stovėjimo aikštelėje lūkuriavo iškvietimo, gavo per raciją kolegos R. P. žinutę vykti paimti laukiančių keleivių. Nuvažiavusi į nurodytą vietą netoli įmonės vartų iškvietusių asmenų nerado. Trys vyrai atėjo kiek pavėlavę. Jie buvo su prožektoriais ir nešėsi muzikos kolonėlę. Po trumpo pokalbio vienas vyras, vilkintis striukę su gobtuvu, atsisėdo į automobilio priekinę sėdynę, kiti du įsitaisė ant galinės sėdynės. Keleiviai įsėdo garsiai leisdami muziką. Nors vyrų veidų vairuotoja gerai nematė, tačiau iš jų kalbų suprato, kad šalia jos sėdintis vyras – kompanijos galva, vyriausias. Keleiviai elgėsi agresyviai, keikėsi. Taksi vairuotoja jų net išsigando, skubėjo kuo greičiau juos paleisti. Atvežti į vietą vyrai sumokėjo pinigus ir, paprašę palaukti, nuėjo į pirmą namo laiptinę. Ji laukė, tačiau gavo kitą užsakymą ir išvažiavo. Anie trys, likę be taksi, skambino R. P., priekaištavo, kalbėjo nepagarbiai, grasino, todėl nusprendė jų nebevežti, į skambučius nebeatsiliepti. Po užsakymo taksi vairuotoja grįžo į mašinų stovėjimo aikštelę H. Šojaus gatvėje, žiūrėjo automobilyje per kompiuterį filmą. Aikštelės gale stovėjo kolegos R. P. automobilis.

Apie 4 valandą, bežiūrint filmą, pastebėjo tuos pačius tris vyrus. Nepažįstamieji nudrožė tiesiai į aikštelės galą, kur stovėjo R. P. automobilis. Pasigirdo dūžtančio stiklo garsas, vyrų šauksmai. Atsisukusi pažiūrėti, kas vyksta, taksi vairuotoja pamatė, kad vyras, vilkėjęs rudą striukę su gobtuvu, kažką laikė rankoje, bet tikrai ne stiklinį butelį. Tą daiktą buvo nusitvėręs, kaip laikomas kirvis. Nors aikštelė buvo apšviesta, tačiau moteris neįžiūrėjo aiškiai, ką rankoje laikė vyras. R. P. staiga nuvažiavo. Vėliau jis jai papasakojo, kad chuliganas langą išdaužė kirviu, o ne buteliu.

Nukentėjusysis teigė, jog chuliganas turėjo kirvį...

Kai taksi vairuotoja, gavusi naują užsakymą, išvažiavo, palikusi ankstesnius, ją kažkiek išgąsdinusius klientus, šie šoko skambinti R. P. Pastarasis paaiškino, jog taksi vairuotoja išvažiavo iškviesta ir šiuo metu nėra laisvų taksi. Tų skambučių buvo gal 5-7. Skambintojai kas kartas nurodydavo skirtingus adresus. Jie keikėsi, kalbėjo nepagarbiai. Vienas jų išvadino R. P. gaidžiu, pagrasino ateisiąs į automobilių stovėjimo aikštelę ir iš padarysiąs kraujo pelkę.

R. P. užsirašė skambintojų mobiliųjų telefonų numerius, kad nebeatsilieptų į įžūlėlių skambučius. Deja, pastarųjų atsikratyti nepavyko. Apie 3 valandą R. P. ir kolegė, atlikę užsakytus reisus, grįžo į automobilių stovėjimo aikštelę H. Šojaus gatvėje. R. P. automobilį pasistatė aikštelės gale. Beje, prieš tai, pravažiuodamas pro aikštelę, matė tris vyrus su muzikos kolonėle. R. P. suprato, kad būtent ši trijulė jam įkyriai skambino bei žemino. Grįžęs į aikštelę jautėsi pavargęs ir kiek prisnūdo automobilyje.

Pakirdo išgirdęs beldimą į mašinos langą ir šauksmus. Prie automobilio buvo priėję trys vyrai. Vienas stovėjo arčiausiai vairuotojo lango, kiti du – tolėliau, apie metro atstumu. R. P. paklausė nepažįstamųjų, ko jie nori? Prie pat mašinos stovėjęs vyras užsimojo kirviu ir trenkė į vairuotojo durelių langą. Langas sudužo į šipulius. R. P. tvirtino, jog kirvio ašmenys buvo nukreipti į jo pusę. Langą iškūlęs vyras truputį atsitraukė ir antrą kartą užsimojo smogti kirviu. R. P. įsitikinęs, kad chuliganas tokiais veiksmais siekė jį sužaloti. Šukių išvengė spėjęs kiek atsitraukti nuo lango. Greitai užvedęs automobilį šovė iš įvykio vietos. Dėl išdaužto automobilio lango patyrė 100 eurų turtinę žalą. Nukentėjusysis teigė aiškiai matęs juodos spalvos kirvį, galbūt panašų į turistinį kirvuką, galintį tilpti į kuprinę. Nuvažiavęs prie Šilutės rajono policijos komisariato paskambino bendrojo pagalbos centro numeriu 112.

Kaltinamojo versija: netyčia išdaužęs stiklą degtinės buteliu...

D. Š. anksčiau neteistas, dirba. Charakterizuojamas nepatenkinamai. Kaltu prisipažino iš dalies. Šiemet, kovo 17-osios vakarą, savo garaže girtavo su dviem pusbroliais. Išgėrė nemažai, tačiau beveik viską pamena. Pritrūkus gėrimų išsikvietė taksi. Vairuotoja moteris nuvežė į miestą, į vieno pusbrolio namus. Pasiėmę gėrimo pėsčiomis partraukė į garažą pratęsti išgertuvių, nes taksi vairuotoja jų nepalaukė. Pusbrolis, į kurio namus buvo atvažiavę, skambino taksi vairuotojai ir su ja susibarė. Toji, ėmusi juos keikti, padėjo ragelį. Alkoholiui pasibaigus vėl išsikvietė taksi, tačiau atvažiavęs taksistas alkoholio neturėjo, todėl atvažiavo į Šilutę. Išlipo prie parduotuvės „Pas Stanislovą“. Stovėjimo aikštelėje buvo kelios mašinos. Jie nuėjo prie taksi automobilio nusipirkti degtinės. Taksistui padavė 50 eurų, o šis mainais padavė degtinės butelį. Grąžos neatmetė. Vairuotojas nesutiko juos nuvežti, kur prašė. Atsisakymo motyvas: girtų neveš.

Kilo ginčas. D. Š. pasirodė, kad taksistas ruošėsi kažką išsitraukti ir galbūt panaudoti ašarines dujas. Tuomet viskas ir įvyko. D. Š., laikęs degtinės butelį, ranka dengėsi veidą ir netyčia buteliu išdaužė stiklą. Taip pat D. Š. teigė, kad langas buvo iki pusės atidarytas, į stiklą mostelėjo vieną smūgį ir stiklas išdužo, o degtinės butelis liko sveikas. Taksistas greitai užvedė variklį ir nuvažiavo. Kirvio jis neturėjo. Pusbroliai konflikto metu stovėjo prie automobilio galo, su taksistu nekonfrontavo. Visi trys išsilakstė į skirtingas puses.

Kitą dieną skambino taksistui, norėjo atlyginti žalą dėl išdaužto stiklo, tačiau vairuotojas nesileido į kalbas. D. Š. prisipažino iškūlęs automobilio langą. Byloje liudiję D. Š. pusbroliai, galima spėti, pasakė mažiau nei matė ir žinojo. Abu šoko bėgti išgirdę dūžtančio stiklo garsą. Vienas pamanęs, jog kažkas šovęs ir nuskuodęs link Pirmosios gimnazijos, antras irgi nesupratęs, kas ir kokiu būdu išdaužė automobilio langą. Žodžiu, kalbėjo apdairiai, saviškiui nepakenkė.

Pripažino kaltu ir skyrė baudą

Į Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisiamųjų suolą D. Š. sėdo lapkričio 8 dieną. Baudžiamąją bylą išnagrinėjo teisėjas Vaclovas Jurjonas, kaltinimą palaikė prokurorė Stefa Dalia Ramanauskienė. Kaltinamasis D. Š. papasakojo įvykio aplinkybes, prisipažino savo veiksmais pažeidęs viešąją tvarką, sutiko, kad taip elgtis nederėjo. Jo aiškinimas, kad automobilio lango stiklą išdaužė netyčia rankoje laikytu buteliu – bandymas sušvelninti įvykio aplinkybes.

Nesant byloje pakankamai duomenų, su kuo išdaužtas langas (kirviu ar buteliu?), laikytina, kad stiklas iškultas nenustatytu daiktu. Įvykio vietoje rastos smulkios stiklo duženos. Kaltinamasis viešoje vietoje elgėsi įžūliai, panaudojo fizinį smurtą, todėl buvo sugadintas turtas. Kitas teisinis aspektas: iš kaltinimo šalinti vandališki veiksmai, nes banalus tyčinis stiklo sudaužymas tam neprilygsta. Teisiamasis D. Š. žalos neatlygino, gailesčio dėl padaryto nesunkaus nusikaltimo neišreiškė, paprašė skirti jam baudą, ne viešuosius darbus, kadangi yra dirbantis, todėl jam būtų sunku atlikti viešųjų darbų bausmę. D. Š. pelnė 50 MGL (2 500 eurų) baudą, kurią privalės sumokėti per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo. Į bausmės laiką įskaitytas sulaikymas nuo 2022-03-22 iki 2022-03-23, tai yra 2 dienos (4 MGL – 200 eurų).


Straipsnio komentarai

Buvesmentas2022-11-21
Vaikiška. Teisiamasis pasirinko bausmė. AR nejuokingasteisingumas Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar Lietuvoje reikėtų į karo tarnybą šaukti ir moteris?