Parama verslo plėtrai Šilutės rajone

2022-12-06

Šilutės rajono vietos veiklos grupė (VVG) planuoja skelbti kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ bei gauti finansavimą naujų darbo vietų kūrimo išlaidoms. Parama teikia įvairiai teikiama įvairiai ekonominei ne žemės ūkio veiklai, apimančiai produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, įvairių paslaugų teikimą.

Galimi pareiškėjai: Šilutės raj. registruotas privatus juridinis arba fizinis asmuo vykdantis veiklą ilgiau nei 1 m.

Juridinio asmens – metinės pardavimo pajamos  ataskaitiniais metais (2021 m.) turi būti ne mažesnės kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių, o fizinio asmens -  bent 12 minimalių atlyginimų suma.

Maksimali vienam projektui skiriama paramos suma – iki 99 962 eur. 

Finansavimo intensyvumas

 • 70 proc. labai mažai įmonei (iki 10 darbuotojų)
 • 50 proc. mažai ar vidutinei įmonei (nuo 10 darbuotojų)

 

Remiamos veiklos:

 • pagal veiklos sritį parama teikiama įvairiai ekonominei ne žemės ūkio veiklai, apimančiai produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, įvairių paslaugų teikimą.

 

Tinkamos išlaidos skirtos naujos darbo vietos sukurimui:

 • naujos technikos, įrangos, įrenginių, įrankių, mechanizmų, baldų ir pan., skirtų vietos projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas vietos projekto įgyvendinimo vietoje;
 • projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas
 • verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos).

 

Atrankos kriterijai:

 1. Sukuriamas didesnis darbo vietų (etatų) skaičius (30 balų)
 • po projekto išlaikyti darbo vietas 3 m. bei įdarbinti Šilutės raj. registruotus gyventojus

 

 1. Projektu numatomos diegti naujovės rajono lygmeniu. (15 balų)
 • naujų paslaugų, gamybos būdų, produktų ir pan. Šilutės raj. teritorijoje;
 • naujų aplinkosauginių ir technologinių sprendimų įgyvendinimas;

 

 1. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo (10 balų)
 • 10,1 proc. ir daugiau.

 

 1. Didesnis sukurtų darbo vietų skaičius asmenims iki 40 metų (imtinai) (25 balai)
 • Įdarbinami bent 2 jauni žmonės (etatai) naujai sukurtose darbo vietose.
 1. Bent pusę įdarbinamų darbuotojų yra Šilutėje gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai (20 balų)

 

Paraiškos planuojamos priimti nuo gruodžio mėn., todėl kviečiame pradėti ruoštis ir pasinaudoti galimybe gauti finansavimą.

Padėsime jums rasti geriausią sprendimą konsultacijos metu bei parengsime reikalingus dokumentus finansavimui gauti.

 

NPR patikima konsultantų įmonė ES paramos klausimais:

????+ 370 614 65612

???? samuelis.dicius@npr.lt


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!