Dėl karo Ukrainoje sukeltų pasekmių nukentėję ūkininkai ir toliau galės gauti paskolas su garantija

2023-01-17, zum.lrv.lt

Nuostolių dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą patiriantiems ir lėšų veiklai vykdyti stokojantiems ūkio subjektams teikiamoms paskoloms bei lizingo paslaugoms ir toliau bus teikiamos UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos. Šiam Žemės ūkio ministerijos siūlymui pritarta Vyriausybės posėdyje.

Teikti garantijas finansų įstaigoms dėl  ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškininkyste, kaimo plėtra, akvakultūra ir žuvininkyste, teikiamų paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų bendrovė galės iki šių metų birželio 30 d.

Pagal šią priemonę UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas galės garantuoti iki 90 proc. neatgautos paskolos dalies grąžinimą ir neatgautos lizingo sutartyje nustatytos kainos ar jos dalies sumokėjimą.

Pasak žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko, sudėtinga ekonominė situacija dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą tebesitęsia, tad tikėtina, kad dėl išaugusių pašarų, trąšų, energetinių išteklių kainų ūkio subjektai ir ateityje gali patirti finansinių sunkumų.

„Pastaruoju metu norintieji pasiskolinti susiduria su vis griežtesnėmis finansų įstaigų skolinimo sąlygomis – išaugusiomis palūkanomis, griežtesniais reikalavimais dėl užstato, vertinant finansinius rodiklius, sprendžiant dėl paskolos trukmės ir pan.  Atsižvelgiant į tai bei siekiant sumažinti Rusijos pradėto karo sukeltas neigiamas pasekmes ūkininkų finansinei būklei, būtina ir toliau sudaryti palankesnes sąlygas pasiskolinti iš finansų įstaigų, kad vykdoma veikla galėtų būti tęsiama“, - teigia žemės ūkio ministras.

Iki 2023 m. birželio 30 d. planuojama suteikti iki 10 mln. Eur individualių garantijų.

Garantijos finansų įstaigoms dėl ūkio subjektams teikiamų paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų, skirtų ūkinei veiklai palaikyti, teikiamos pagal Europos Komisijos komunikatą „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą, sistema“.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!