Aplinkosaugininkai ieškojo žvejybinio tinklo, o rado 19 litrų velnio lašų

2023-01-18, Vidas KALINAUSKIS

Šilutės rajono gyventojui E. D., anksčiau neteistam, dirbančiam vienoje uždaroje akcinėje bendrovėje, pagal Baudžiamojo kodekso 201 straipsnio 1 dalį grėsė viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba net laisvės atėmimas iki dvejų metų. Bet nė vienos iš šių bausmių teismas neskyrė, kadangi jo žmona sutiko laiduoti už kaltinamąjį. Šia konkrečia istorija norime parodyti skaitytojams, kaip nesunkiai galima išvengti atsakomybės, kai baudžiamoji byla tiesiog nutraukiama.  

Aparatą pasigamino žiūrėdamas vaizdo įrašus „Youtube“

Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Rita Renkytė viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo šią baudžiamąją bylą. E. D. buvo teisiamas už tai, kad neteisėtai pagamino ir laikė aparatą, skirtą namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų gaminimui, ir neturėdamas tikslo realizuoti neteisėtai gamino bei laikė namų gamybos stiprius alkoholinius gėrimus.

Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis E. D. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad eksperimentiniu tikslu sugalvojo susikonstruoti aparatą naminei degtinei gaminti. Internete rado informacijos, kaip tai padaryti. Aparatui gaminti jis panaudojo aliuminį bidoną, namie rastą nenaudojamą puodą, taip pat papildomai įsigijo vamzdelius ir jungtis. Šitą įrenginį pasigamino maždaug per dieną, tačiau naminę degtinę pradėjo varyti ne iš karto, žymiai vėliau, kadangi reikėjo sužinoti, kaip užraugti „brogę“ ir pan. Naminės degtinės pasigamino berods žiemos pradžioje, iš viso prilašino apie 20 litrų. Dalį naminės degtinės – apie 1 litrą – suvartojo pats, o likusią dalį pasiliko kaip priemonę valymui, dezinfekcijai ir pan., kadangi jos skonis jam labai nepatiko. Naminę supilstė į atskiras stiklines talpas. Pabaigęs naminukės varymą, aparatą išardė ir padėjo jį ūkinio pastato antrajame aukšte, kadangi šis buvo nebereikalingas. Daugiau naminės degtinės jis negamino. 

E. D. teigė neturėjęs tikslo realizuoti naminės degtinės, ją gamino savo reikmėms. Apie tai, kad jis susikonstravo aparatą ir gamino naminę degtinę, šeimos nariai nežinojo, kadangi jis šiems apie tai nesakė. Šiuos veiksmus atliko ūkiniame pastate, o šeimos nariai ten beveik nesilanko. Ūkiniame pastate įvairius darbus atlieka tik jis. 

Bet atsitiko taip, kad į jo namus atvyko aplinkos apsaugos pareigūnai, gavę informacijos apie tai, kad jis namuose turi tinklą, skirtą neteisėtai žvejybai. Tuo metu jo namuose nebuvo, ten buvo tik jo sūnus, todėl pareigūnas susisiekė su juo telefonu ir paklausė apie minėtą tinklą. E. D. iš tiesų turėjo tinklą, skirtą žvejybai, tačiau jį naudojo tik gaudydamas žuvis savo tvenkinyje. Todėl liepė sūnui nueiti į ūkinį pastatą ir papasakojo, kur šis gali rasti tinklą. Ir tada tie aplinkosaugininkai pastebėjo ūkiniame pastate likusią naminę degtinę bei aparatą. Jie apie tai informavo policijos pareigūnus. Dėl savo veiksmų teismo posėdyje E. D. gailėjosi.

Dar ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis E. D. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kaip jis pasigamino aparatą naminei degtinei gaminti ir naudodamasis juo pasigamino naminukės. Tačiau tikslo realizuoti naminės degtinės neturėjo, ją gamino vaistams, dezinfekcijai. Kaip pasigaminti šį aparatą, sužinojo žiūrėdamas vaizdo įrašus „Youtube“. Aparatą jis pasigamino iš 2 talpų, įvairių jungčių, stiklainių.

Kaltės įrodymų buvo pakankamai

Be kaltinamojo prisipažinimo, E. D. kaltė buvo įrodyta ir kitais baudžiamojoje byloje surinktais bei teisme nustatyta tvarka ištirtais įrodymais.

Klaipėdos gyvosios gamtos inspekcijos vyr. specialistas M. S. paaiškino, kad apžiūros metu ūkiniame pastate rastos stiklinės talpos, jose gali būti namų gamybos stiprūs alkoholiniai gėrimai, ir įrenginys jiems gaminti. Užlipus į ūkinio pastato antrąjį aukštą, buvo rastas metalinis katilo formos savadarbis įrenginys, skirtas namų gamybos stipriesiems alkoholiniams gėrimams gaminti. Šalia įrenginio buvo rastos 4 stiklinės talpos, jose buvo namų gamybos stiprieji alkoholiniai gėrimai. Teritorijos savininkas E. D. paaiškino, kad namų gamybos alkoholinius gėrimus gamino jis pats, tai darė savo reikmėms. Jis parodė seką, kuria buvo gaminamas alkoholis. E. D. namo viduje buvo atlikta krata, siekiant nustatyti, ar asmuo disponuoja didesniu kiekiu namų gamybos alkoholinių gėrimų, tačiau namo viduje nieko nerasta.

Dėl tinklo laikymo surašytas protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 291 straipsnio 6 dalį.

Objektų apžiūros protokole užfiksuoti policijos pareigūnų „Body“ kamerų vaizdo įrašai, juose matyti, kad policijos pareigūnai susitinka su aplinkos apsaugos darbuotojais, eina į ūkinį pastatą. Aplinkos apsaugos darbuotojas parodo 3 talpas su bespalviu skysčiu ir nurodo, kad antrajame aukšte yra daugiau talpų su bespalviu skysčiu ir aparatas. Užlipus į antrąjį aukštą, matomas aparatas naminei degtinei gaminti, įvairūs stiklainiai.  Aplinkos apsaugos pareigūnas paprašo E. D. parodyti aparato veikimo principą, E. D. sutinka tai padaryti, pasiėmęs metalinę talpą eina į ūkinį pastatą, ten pademonstruoja pareigūnams, kaip veika aparatas naminei degtinei gaminti.

Klaipėdos apskrities VPK kriminalistinių tyrimų tarnybos specialisto išvadoje nurodyta, kad tirti pateiktas skystis yra namų gamybos stiprus alkoholinis gėrimas, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija 43,7–71,5 proc., o bendras kiekis yra 19,19 litro. Taip pat nurodyta, kad rastų objektų visuma sudaro aparatą, tinkamą namų gamybos stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti.

Prašė atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės

Kaltinamasis teisiamojo posėdžio metu prašė atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Jo sutuoktinė R. D. pateikė teismui prašymą perduoti kaltinamąjį pagal laidavimą jos atsakomybei be užstato. Pateiktame prašyme ir apklausta teisiamojo posėdžio metu R. D. nurodė, kad santuokoje jie gyvena apie 10 metų, turi 2 vaikus, nepilnametį (9 m. amžiaus) sūnų ir pilnametystės sulaukusį sūnų, kuris šiuo metu lanko 12 klasę. Ji su kaltinamuoju sutaria gerai, gerbia vienas kitą, kartu sprendžia šeimoje kylančius klausimus, atsižvelgia į vienas kito nuomonę. Dėl šių priežasčių mano, kad ji galės daryti teigiamą įtaką kaltinamajam.

Prokurorė neprieštaravo kaltinamojo prašymui atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

BK 40 straipsnio 1 dalies nuostatos numato asmens, padariusio baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės pagal asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymą perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą. BK 40 straipsnio 2 dalies 1-4 punktuose yra nuosekliai išdėstytos kitos būtinos atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sąlygos: 1) asmuo pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką ir 2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką ir 3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta, ir 4) yra pagrindas manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Teismas taiko BK 40 straipsnį tik esant visų šio straipsnio 2 dalyje išvardytų sąlygų visumai.

Teismas konstatavo, jog kaltinamasis nesunkų nusikaltimą padarė būdamas neteistas, tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme savo kaltę dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo pripažino visiškai, gailėjosi dėl padaryto nusikaltimo. Taigi E. D. atsakomybę lengvino tai, kad jis savo kaltę pripažino ir nuoširdžiai gailėjosi, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Įvykdyta nusikalstama veika žalos nepadaryta. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, padaryta išvada, kad atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sąlygos yra nustatytos.

Teismas nusprendė, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog ateityje E. D. laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Teismas pažymėjo, kad nusikalstamą veiką padariusį asmenį atleidžiant nuo baudžiamosios atsakomybės jam nėra skiriama jokia bausmė. Tai reiškia, kad toks asmuo ne tik išvengia teistumo, bet ir nepatiria kitų neigiamų pasekmių, kurias sukelia sankcijos už padarytą nusikalstamą veiką taikymas.

Kaltinamąjį auklėti perdavė žmonai

Teismas nusprendė E. D. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, jį perduoti R. D. atsakomybei pagal laidavimą be užstato vieneriems metams, o baudžiamąją bylą nutraukti.

E. D. išaiškinta, kad laidavimo metu padarius baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas, o laidavimo metu padarius naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už visas padarytas nusikalstamas veikas.

Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir 71 straipsniu, E. D. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – 10 MGL (500 eurų) dydžio įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, įpareigojant įmoką sumokėti per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.

Šis nuosprendis jau įsiteisėjo.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar reikėtų siųsti Lietuvos karius į Ukrainą?