Pieno gamintojai džiaugėsi puikiais rezultatais ir keiksnojo valdžios vyrus

2015-03-21, Stasys BIELSKIS
Seminare dalyvavo 77 ūkininkai, buvo atvykusių ir iš kitų rajonų.
Seminare dalyvavo 77 ūkininkai, buvo atvykusių ir iš kitų rajonų.

Žemės ūkio kooperatyve „Lumpėnų Rambynas“ surengtas įdomus seminaras ūkininkams, kurių čia suvažiavo net 77. Buvo demonstruojami veisliniai galvijai, tai yra pirmaveršės telyčios, užaugintos iš geriausių holšteinų veislės bulių sėklos. Tokių telyčių produktyvumas žymiai didesnis – „Lumpėnų Rambyne“ laikoma 350 karvių, iš kurių per praėjusius metus buvo primelžta po 9 102 kg pieno (šalyje iš Lietuvos juodmargių primelžta vidutiniškai po 6 957 kg, t. y. po 2 145 kg mažiau).

Seminaro dalyviai su įdomumu klausėsi doc. dr. Evaldo Klimo paskaitos apie žolinių pašarų reikšmę gyvulininkystėje. Mokslininkas teigė, kad labai svarbu ne tik laiku pasėti ir patręšti geros kokybės žolynus, bet dar svarbiau juos laiku nupjauti - žolės pjovimo pradžia turi būti nuo gegužės 20 dienos, o iki birželio vidurio turi būti baigta. Vėliau jau žolės kokybė labai prastėja ir darosi neekonomiška ja šerti gyvulius.

„Šiaulių veislininkystės“ įmonės vadybininkas Darius Oberauskas, dirbantis su „Lumpėnų Rambynu“ jau septynerius metus, pasidžiaugė puikiais kooperatyvo rezultatais, fermoje surengė pirmaveršių telyčių parodą. Kitų rajonų ūkininkai, dalyvavę seminare, gyrė telyčias ir gražius jų tešmenis. Mat buvo atvykusių net iš Jonavos, Skuodo, Kretingos Šilalės, Tauragės ir kitų rajonų.

Tai pat pasinaudota proga pakalbėti ir apie kooperacijos eigą, t. y. buvo pristatyta žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ pieno perdirbimo įmonės statybos eiga ir perspektyvos. Apie visa tai kalbėjo „Pienas LT“ valdybos pirmininko pavaduotojas, ūkininkas iš Šilalės rajono Tomas Raudonis ir „Lumpėnų Rambyno“ pirmininkas Remigijus Kelneris, kuris yra aktyvus „Pienas LT“ valdybos narys. Pasidžiaugta nuveiktais darbais.

Tačiau paminėti ir trūkumai bei sunkumai. Pirmiausia tai, kad kai kurie Lietuvos valdžios vyrai apie „Pienas LT“ skleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją. Nors jau daug metų kalbama apie kooperaciją ir jos naudą ūkininkams, bet dėl skirtingų valdžios veiksmų kooperacijos vežimas, tarsi Krylovo pasakėčioje, nejuda iš vietos.

Gerai nuotaikai palaikyti ūkio šeimininkas R. Kelneris seminaro dalyviams padovanojo keletą savo knygelių „Improvizacijos“.

 


Foto galerija

Pakeliui į fermą, kurioje veikė pirmaveršių telyčių paroda.Seminare dalyvavo 77 ūkininkai, buvo atvykusių ir iš kitų rajonų.

Straipsnio komentarai

ATSAKYMAS2015-03-25
be geros žmonos ir vaikų viso to nepadarysi. O rimčiau visas organizacinis darbas ir išlaidos Šiaulių veislininkystės ir Dariaus Oberausko. Žinoma padedant Rambyno vyrams Vidui Ir Ričardui. Kiti tik stebėtojai. Kaip viskas lengva, ar ne taip. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
...............2015-03-23
Ir kaip Tu visur suspėji. Parašyk mes irgi norime taip dirbti.Čia tam seminaro organizatoriui. Komentaras patinka Komentaras nepatinka