Aktualu jaunoms šeimoms: planuojama skirti papildomų lėšų finansinei paskatai pirmajam būstui įsigyti

2023-03-14, socmin.lrv.lt

Atsižvelgus į valstybės biudžeto galimybes, infliaciją, energijos kainų keliamus iššūkius, šiems metams jaunoms šeimoms finansinei paskatai pirmajam būstui įsigyti yra skirti 8 mln. eurų. 2023 metais jau išduota daugiau kaip 300 pažymų subsidijoms būstui įsigyti. Įvertinus visą apskaičiuotą reikalingą lėšų poreikį, šiuo metu nėra galimybės patenkinti visų gautų prašymų finansinei paskatai gauti iš šių metų asignavimų, tačiau artimiausiu metu planuojama svarstyti galimybę šioms reikmėms skirti papildomai lėšų.

Finansinės paskatos priemonė, skirta jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą Lietuvos regionuose, veikia nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio. Priklausomai nuo šeimoje auginamų vaikų skaičiaus, finansinė paskata teikiama skiriant 15-30 proc. dydžio subsidiją būsto kredito daliai apmokėti arba jaunos šeimos prašymu – pradiniam įnašui padengti.

Jaunų šeimų, gaunančių finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti, skaičius kasmet auga. 2018 m. finansinę paskatą gavo 116 jaunų šeimų, 2019 m. – 820, 2020 m. – 1202, 2021 m. – 1580, 2022 m. – 1595 jaunos šeimos. Taip pat per visą šį laikotrapį dar 1249 jaunoms šeimoms išmokėtos papildomos subsidijos, padidėjus šeimoje auginamų vaikų skaičiui.

Finansinės paskatos teikimas siejamas ne tik su pagalba jaunoms šeimoms įsigyti pirmąjį būstą, bet ir su Lietuvos regionų atsigavimu, jų stiprinimu, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp regionų mažinimu.

Atliekant finansinės paskatos teikimo stebėseną, pastebėta, kad jaunų šeimų, pageidaujančių gauti finansinę paskatą, skaičius kasmet auga, o tam reikalingos vis didesnės valstybės biudžeto lėšos. Didelė dalis jaunų šeimų įsigyja būstus prie didžiųjų miestų esančiose žiedinėse savivaldybėse, todėl kyla klausimų dėl šios priemonės efektyvumo.

Ministerijos užsakymu, Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) 2022 m. pabaigoje atliko finansinės paskatos veiksmingumo vertinimą ir pateikė rekomendacijas bei pasiūlymus dėl įsigyjamo turto vertės nustatymo, finansuojamų teritorijų  kriterijų peržiūrėjimo ir kitus.

Siekdama finansinės paskatos efektyvumo, ministerija, įvertinusi rekomendacijas ir pasiūlymus, planuoja parengti Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo pakeitimus, kuriuos numatoma Seimui pateikti 2023 m. III ketvirtį.

Svarbu pažymėti, kad, jeigu šeimos pajamos yra nepakankamos, dėl paramos būstui įsigyti ji gali kreiptis į savivaldybę pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą (pagal šią primonę šiuo metu laukiančiųjų paramos būstui įsigyti eilės nėra). Be to, šeimos gali pasinaudoti ir būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, kai išsinuomoja fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) nuosavybės teise priklausantį būstą ir būsto nuomos sutartį įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

Vertinamų pajamų ir turto dydžiai paramai gauti, taip pat kita papildoma informacija yra skelbiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/parama-bustui-isigyti-ar-issinuomoti


Straipsnio komentarai

E2023-03-14
Konservai kurs planus kaip Jaunimui varganų pinigų nemokėti. Baisu !
Lietuva be ateities.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka