Pasidžiaugė gerais Pagėgių kredito unijos veiklos rezultatais

2015-03-25, „Šilokarčemos“ informacija
Visuotiniame susirinkime dalyvavo 110 Pagėgių kredito unijos narių.
Visuotiniame susirinkime dalyvavo 110 Pagėgių kredito unijos narių.

Kovo 20-ąją įvyko Pagėgių kredito unijos pakartotinis visuotinis unijos narių susirinkimas. Susirinko gausus būrys unijos narių (110 narių). Susirinkimo metu buvo pristatytos praėjusių metų ataskaitos. Kredito unijos valdybos ataskaitą perskaitė Mečislovas Ramanauskas, paskolų komiteto – Loreta Fiodorovienė, stebėtojų tarybos –Leonas Mišeikis. Vidaus audito tarnybos ataskaitą pristatė Danutė Kelpšienė.

Perskaityta išorės audito išvada. Unijos vyriausioji buhalterė Dalia Mankienė supažindino su 2014 metų finansinėmis ataskaitomis, pristatė pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) projektą.

Visuotiniu balsavimu buvo patvirtintas Pagėgių kredito unijos 2015–2017 metų veiklos planas, kurį pristatė administracijos vadovė Raimonda Tutlienė. Tuokart naujai ketverių metų kadencijai perrinkti ir unijos valdymo organai. Pasidžiaugta gerais unijos veiklos rezultatais. Susirinkimo pabaigoje pasveikinti jubiliatai, gimę kovo mėnesį. Aptarti kiti klausimai.

Po susirinkimo unijos nariams padovanotas koncertas ir kuklus vaišių stalas. Besimėgaudami kava unijos nariai ir svečiai galėjo dalyvauti finansinio raštingumo viktorinoje ir laimėti puikių prizų. Malonu, kad unijos nariai yra aktyvūs ir vieningi, noriai dalyvauja unijos veikloje.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar gerai, kad pasuose bus galima rašyti asmenvardžius su q, x, w raidėmis?