Administraciniai kontūrai gilina mero įtaką valdžioje?

2023-05-12, Sergėjus Gvildys
silute.lt nuotr.
silute.lt nuotr.
Saulėtą ir šaltoką balandžio paskutinį ketvirtadienį, vykstant vieno žmogaus performansui ant takelio į Šilutės muziejų, pastarojo pagrindinėje freskų salėje prisiekė naujai išrinkti Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariai bei inauguruotas meras. Po iškilmingų kalbų, naujoji Taryba posėdį tęsė Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje, kur atliko pagrindinius formalumus, reikalingus tolesnei veiklai: pasitvirtino vicemero kandidatūrą bei komitetų struktūrą ir jų sudėtis.

Iškilminga priesaikos ceremonija

Iškilmingas X šaukimo Šilutės rajono savivaldybės tarybos pirmasis posėdis prasidėjo skambant Mažosios Lietuvos himnui. Sugiedoję Lietuvos valstybinį himną, dvidešimt penki naujai išrinkti politikai prisiekė gerbti ir vykdyti Konstituciją bei įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas, susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teises ir viešuosius interesus. Priesaikos tekstas buvo skaitomas padėjus ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Tarybos narių ir mero priesaiką priėmė Šilutės rajono rinkimų komisijos pirmininkė Loreta Pakalniškienė. Priesaikos ir mero inauguracijos ceremonijoje dalyvavo Vyriausybės atstovė Daiva Kerekeš, Lietuvos Respublikos Seimo narys Zigmantas Povilas Balčytis, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ įkūrėjas Saulius Skvernelis.

Skambant pučiamųjų ansamblio „Pamario Brass“ (vad. Gražvydas Raila) fanfaroms, įneštos mero regalijos. Jau trečiai kadencijai išrinktam Šilutės merui Vytautui Laurinaičiui regalijas įteikė šios kadencijos vyriausias Savivaldybos tarybos narys Steponas Kazlauskas. Po svečių sveikinimo žodžių naujoji Taryba persikėlė įpraston politikų darbo vieton: į Savivaldybės didžiąją posėdžių salę.

Patvirtinta vicemero kandidatūra

Pasitvirtinę ne itin turiningą, bet labai svarbių klausimų turinčią darbotvarkę, Tarybos nariai vienbalsiai nusprendė dėl penkių mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo pareigybių. Naujai patvirtinta valdymo struktūra susideda iš dviejų vicemerų, Savivaldybės tarybos posėdžių sekretoriaus ir dviejų mero patarėjų pareigybių.

Pasitvirtinę tokias struktūrines valdymo gaires, politikai daug nesvarstę sutiko su mero V. Laurinaičio pasiūlyta kandidatūra vicemero pareigoms užimti. Šias pareigas patikėta eiti socialdemokratų atstovui Tomui Budrikiui, kuris savo vietą užleis dar vienam naujam veidui Taryboje. Juo turėtų tapti socialdemokratų rinkimų sąrašo septintąjį numerį užsitikrinęs rinkimuose Gediminas Bekeris.

Jis 2006 metais yra įgijęs inžinieriaus specialybę Lietuvos žemės ūkio universitete ir deklaracijoje nurodė dvi darbovietes: UAB „Įtampa“ užima direktoriaus pareigas ir dirba UAB „Stamela“ spec. darbų vadovu. G. Bekeris yra 2015 metais į Savivaldybės tarybą išrinkto Algio Bekerio sūnus. 2015-2019 metais politikas ėjęs Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas, šiuo metu varsto teismų duris dėl galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo. Kartu su juo teisiamųjų suole atsidūrė ir tuometis administracijos direktorius Sigitas Šeputis, administracijos Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas Remigijus Rimkus bei Savivaldybės kontroliuojamos įmonės UAB „Šilutės autobusų parkas“ direktorius Artūras Stonkus.

Vos nesužlugdė procedūros

Komitetų struktūra Savivaldybėje nesikeičia ir išlieka tie patys trys ­–  Ekonomikos ir finansų, Socialinių reikalų bei Teritorijų ir kaimo reikalų komitetai. Į Ekonomikos ir finansų komitetą buvo pasiūlyti ir patvirtinti devyni kandidatai: Vygantas Kamarauskas (pirmininkas), Steponas Kazlauskas, Edgaras Padimanskas, Antanas Martinkus, Sigitas Majus, Lijana Jagintavičienė, Edvardas Jurjonas, Žygimantas Kurlianskas, Zigmantas Merliūnas. Socialinių reikalų komitetą sudaro taip pat devyni Tarybos nariai: Algirdas Gečas (pirmininkas), Alina Urbonienė, Vygantas Stoškus, Laimutė Uselienė, Darijus Pundžius, Tomas Budrikis, Domantas Kairys, Daiva Žebelienė, Sandra Tamašauskienė. Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto efektyviam darbui pakanka ir septynių politikų. Jo sudėtyje patvirtinti šie Tarybos nariai: Daiva Plikšnienė (pirmininkė), Arūnas Pupšys, Ričardas Stonkus, Andrius Jurkus, Kęstutis Vaičiūnas, Vidmantas Gečas. Zigmantas Jaunius, kuris dėl asmeninių priežasčių nedalyvavo Tarybos posėdyje ir neprisiekė, patvirtintas komiteto nariu nebuvo.

Komitetų pirmininkų tvirtinimo procedūrą norėta patvirtinti kartu su komitetų sudėtimi. Tai būtų buvęs įstatymui prieštaraujantis veiksmas. Tik Vyriausybės atstovei D. Kerekeš išaiškinus Vietos savivaldos įstatymo reikalavimą, kad komitetų pirmininkus siūlyti gali tik Tarybos sprendimu patvirtinti komitetų nariai, buvo pirmiau priimtas sprendimas dėl komitetų sudėties patvirtinimo. O po to jau buvo balsuojama dėl komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų.

O kas būtų, jei nebūtų merui išaiškintas toks įstatymo reikalavimas? Ar būtų komitetų pirmininkai patvirtinti pažeidžiant Vietos savivaldos įstatymą? O IX šaukimo savivaldybės tarybos darbe ar nebuvo panašių pažeidimų? O jei buvo, kokie tai sprendimai? Kaip parodo pastaroji istorija posėdžio metu, Savivaldybės taryba yra lengvai pažeidžiama dėl neteisėtų sprendimų priėmimo, siekiant supaprastinti savo veiklos procedūras.

Miglos pūtimas

Sudėliojus pagrindinius Tarybos veiklos akcentus ir politikų vietas komitetų veikloje, meras V. Laurinaitis informavo ir apie planuojamą savo komandą. Partijai išsikovojus didžiausią mandatų kiekį, kažkokių stebuklų laukimas būtų beprasmis. Kad esminius postus užims mero komandos žmonės, abejonių beveik ir nebuvo. Bet vardan valdančios daugumos dalintis vis tik reikia. Todėl vicemero postas atiteko antrai pagal mandatų kiekį socialdemokratų partijai.

Administracijos direktoriumi paskirti meras planuoja ilgametį Tarybos sekretorių Andrių Jurkų. Šis politikas nėra naujokas Tarybos veikloje, nors į Tarybą ir buvo išrinktas pirmą kartą. Jam tapus administracijos direktoriumi, tolesnis Demokratų sąjungos sąraše yra UAB „Naumiesčio autoservisas“ direktorius Edvinas Marozas. Jis ir turėtų užimti atlaisvintą Tarybos nario vietą posėdžių salėje ir Socialinių reikalų komiteto veikloje.

Na ir viena iš dviejų mero patarėjų išlieka prieš tai šias pareigas ėjusi Edita Šukytė. Lieka trys nežinomieji iš penkių mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo numatytų pareigybių. Apie juos meras kalbėjo išlaikydamas paslapties intrigą. Dėl antrosios vicemero pareigybės V. Laurinaitis labiausiai pūtė miglą į akis, mėgindamas įžiebti viltį opozicijos jaunimui. O juk pats po rinkimų paskelbė apie sudarytą daugumos koaliciją, kurioje visiškai netikėtai atsirado partija „Laisvė ir teisingumas“.

Stiprinamas išsilaikymo valdžioje pagrindas

Turimomis neoficialiomis žiniomis iš mero aplinkos, Demokratų sąjungos Tarybos narių vienybėje yra ne vienas plyšys, kurie ateityje gali kelti tam tikrų keblumų koalicijos stiprumui. Galbūt ši aplinkybė ir nulėmė Tarybos narės Daivos Žebelienės komandos prisijungimą prie valdančiosios daugumos, kurios tvirtumą veikiausiai cementuoja antroji vicemero pareigybė. Posėdžių sekretoriaus ir antro mero patarėjo personalijos nėra tiek svarbios, tačiau neabejotinai dirbs žmonės iš mero komandos ar taps savotiška medžiaga minėtiems plyšiams užglaistyti.

Tad daugiausia mandatų iškovojusi partija išties griebia grietinėlę postų dalijimosi procese. Ir šiame procese labiausiai nuskriausta jauno politiko vedama, eliminuoto iš tolesnės kovos dėl mero posto neaiškiu balsų skaičiavimo skandalu, socialdemokratų partija, iškovojusi šešis mandatus. Partijos nauda valdžios dalybose greičiausiai nėra adekvati pasiektam rinkimų rezultatui ir negalima pavadinti dideliu iškovotu laimėjimu - komiteto pirmininko ir komiteto pirmininko pavaduotojo postų, tiesiog nesiverčia liežuvis.

Tad galbūt esame liudininkais perspektyvaus politiko išstūmimo į politinį užribį, žinant kokią įtaką daro tie papildomi postai komitetuose. Ir esame liudininkai Vietos savivaldos įstatymo pakeitimų įneštų pokyčių, kuriais labiausia naudojasi meras V. Laurinaitis ir toliau stiprindamas savo galias ir įtaką esminių politinės valdžios postų sferoje. Juk būtent ši sfera ir yra vienas iš tų garantų, užtikrinančių  ilgametį nepakeičiamumą rajono valdžios avangarde. 


Straipsnio komentarai

Romas2023-05-24
Gal gana lysti į subinę tam "jaunajam politikui", kuris nors ir būdamas jaunamas jau spėjo pakankamai "pasižymėti" perimdamas senųjų "bebrų" pamokas..... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
stasys2023-05-13
Jų devizas - Kad mums būtų ir už tai mums nieko nebūtų . Komentaras patinka Komentaras nepatinka