Pavojus!? Amerika ir Europa žudo Lietuvą?

2015-03-24, Karolina KIRTIKLYTĖ
Name, esančiame Gluosnių g. 3, Šilutėje, ryte eidami į darbą gyventojai rado prikabintus plakatus, kurstančius nesantaiką.
Name, esančiame Gluosnių g. 3, Šilutėje, ryte eidami į darbą gyventojai rado prikabintus plakatus, kurstančius nesantaiką.
„Šilokarčemos“ redakcija sulaukė pastabios šilutiškės žinutės. Moteris rašė: „Šiandien radome prikabintus lapus su užrašu „Amerika ir Europa žudo Lietuvą“. Ant to paties lapo yra nurodytas telefono numeris bei kiti kontaktiniai duomenys. Pasidomėkite“. Pasidomėjome. Ir likome „maloniai" nustebinti.

Ant nesantaiką kurstančio plakato nurodytas telefono numeris bei kelios nuorodos į internetines svetaines. Bandėme skambinti nurodytu telefonu – tikėjomės, jog jis nebus išgalvotas. Tikrai – signalas geras. Atsiliepė vyriškis vardu Žilvinas. Iškart pasidomėjome, kas ir kokiu tikslu pakabino šį plakatą. Vyriškis tuoj pat paaiškino, jog mūsų tauta yra iš lėto žudoma. „Kam tai yra įdomu, jie pasidomės kokiu reikalu pakabintas šis plakatas. Kam neįdomu, lai nuplėšia jį žemėn. Visoje Lietuvoje mes kabiname tokio pobūdžio plakatus, nes jūs nežinote, kas dedasi aplinkui. Žmonėms yra „plaunamos smegenys“ ir jūs tikite tuo, kas jums pateikiama per televiziją. Nemokate atsijoti teisingos informacijos. Nemokate jos ieškoti. Ant plakato nurodytu numeriu man gali paskambinti kiekvienas interesantas – aš jam mielai paaiškinsiu kas ir iš kur“, - teigė Žydrūnas.

Nesantaikos kurstytojai yra baudžiami pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio „Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę“ 1 dalį „Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį  dėl (lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platino, baudžiamas bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų“; 2 dalį „Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų“; 3 dalį „Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą“; 4 dalyje teigiama, kad už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.  

Pabandėme pasidomėti, kuo užsiima  pats straipsnio herojus Žilvinas. Apsilankius plakate nurodytame internetiniame tinklapyje ir užėjus į skyrelį „Apie mus“ radome štai tokį didelėmis raidėmis „rėkiantį“ užrašą: „Nacionalistas – jokioms esamoms sisteminėms, „tautinėms“, populistinėms ar kitokioms partijoms bei judėjimams savęs nepriskiriančių, nacionaldarbininkiškomis idėjomis besivadovaujančių, lietuvių nacionalistų inicijuojamas informacinio pobūdžio internetinis projektas“. Toliau parašyta: „Šio projekto tikslai – žadinti ir šviesti savo tautiečius, populiarinti savo mintis bei ideologines nuostatas, su kuriomis mūsų skaitytojus supažindinama čia talpinama medžiaga, telkti savo tautiečius į vieningą idėjinį kolektyvą bendram darbui ir kovai už mūsų idėjinį gyvenimą“. Štai nuostatose pasimato visas „grožis“ ir „esmė“: „Mes esame už lietuvių tautos dvasinį ir fizinį atgimimą, už Naują tvarką, socializmo pagrindais grindžiamą tautinę lietuvišką valstybę, bendražmogišką moralę ir garbę <...>. Griežtai smerkiame dabartinės socialinės, ekonominės ir politinės santvarkos ideologiją – kosmopolitinį išsigimimą – ir visas jo apraiškas – liberalkapitalizmą, sionizmą, globalizmą ir „neomarksizmą“ (trockizmą – genderizmą); tuo pačiu, remdamiesi revoliucinėmis nacionaldarbininkiškomis idėjomis, atsiribojame nuo neteisėtos veiklos, terorizmo, šovinizmo, imperializmo ir rasinės neapykantos. Mūsų kryptis – tai revoliucinė tautinė kairė“.  Puslapio informacija išversta į keletą  užsienio kalbų: vokiečių, anglų, ispanų, italų, lenkų, rumunų ir, žinoma, rusų.

 „Nacionalistas“ taip pat yra, kaip skelbiama, ir prieš „Landsbergizmą“. „Matydami, kaip giliai įsišaknijęs mitas apie „tautos patriarchą“, o tai aiškiai parodė praėję rinkimai į Europos Parlamentą, pažintiniais ir mitų griovimo tikslais leidžiame Juozo Ivanausko sudarytą knygą „Dar kartą apie Landsbergizmą“, kurioje yra  puikiai išdėstyti, surūšiuoti ir susisteminti faktai apie mūsų taip vadinamą tautos tėvelį“, – skalambija skambios frazės.

Apie šią provokaciją informavome ir Tauragės AVPK Šilutės rajono policijos komisariato komisarą Sigitą Mikutavičių. Komisaras iš pradžių nusijuokė: „Tai ką, dabar dėl kiekvieno popierėlio skambinsite?“, o kai jam dar kartą paaiškinome, kad tai yra nesantaiką kurstantis plakatas, komisariato vadovas „atsitokėjo“ ir pasakė, jog tuojau pat siunčia pajėgas į Gluosnių g. 3. Po kelių dienų pasiteiravome, ar pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plakatų, kurie kursto nesantaiką. Gavome atsakymą iš Tauragės AVPK, kad  dėl šio įvykio dar nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas ir šiuo metu vis dar yra renkama bei tikslinama informacija. 


Straipsnio komentarai

vytas2015-07-20
Kelnes išsiplauk... mąstytojau,,, eik žolės ravėti! Komentaras patinka Komentaras nepatinka