Šilutę vėl kankina smarvė – specialistai pataria pasisaugoti

2023-07-07
Šilutėje jau kurį laiką jaučiamas tvyrantis degėsių kvapas. Asociatyvi nuotr.
Šilutėje jau kurį laiką jaučiamas tvyrantis degėsių kvapas. Asociatyvi nuotr.
Pastarąją savaitę Šilutėje jaučiama smarvė, primenanti lyg plastmasę, lyg degančią durpę ir pan. Šilutiškiai sunerimę klausė: „Kas čia vyksta?“

Sunerimo gyventojai

„Ryte net langų praverti negalima. Smirda. Baisu. Kuo mes kvėpuojame? Negi negali niekas į šį klausimą atsakyti? Kas vyksta? Tai kenkia sveikatai. Kas kompensuos? Baisu“, - telefonu redakcijai vienas po kito skambino gyventojai ir daugelis panašiai kalbėjo.

Pažiūrėjus į hidrometeorologijos žemėlapį matome vėjo kryptį iš Kaliningrado srities.

Savivaldybės administracija dėl Šilutės mieste ir aplinkinėse gyvenvietėse tvyrančio degėsių kvapo kreipėsi į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybą ir Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, kad nustatytų taršos šaltinį ir apie jį informuotų Šilutės rajono savivaldybę.

Pažadėta artimiausiu metu paviešinti gautą informaciją.

Liepos 5 d. atvyko Aplinkos apsaugos agentūros Analitinės kontrolės skyriaus specialistai ir atliko aplinkos oro matavimus ekspres metodu – paėmė ištyrimui aplinkos oro mėginius. Artimiausiomis dienomis Šilutės mieste planuojama pastatyti mobilią aplinkos oro matavimų stotelę, kuri tris paras fiksuos aplinkos oro rodiklius.

Kaip elgtis šilutiškiams?

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Klaipėdos departamento Šilutės skyriaus turimomis žiniomis, Šilutės mieste ar netoliese nėra užfiksuota gaisrų. Manoma, kad kvapas gali sklisti iš Kaliningrado srities.

Specialistai įspėja, kad aplinkos ore gali būti kenksmingų sveikatai medžiagų ir pataria pasisaugoti, kol lauke juntamas dūmų kvapas, ypač jautresniems žmonėms – sergantiems lėtinėmis ligomis, vaikams ir kt.

Iki bus nustatyta, ar teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršija didžiausių leidžiamų koncentracijų, patariame kuo daugiau laiko praleisti uždarose patalpose, stebėti savo sveikatos būklę, pasijutus prastai kreiptis į gydytoją.

Nustatytas smarvės židinys

Tai ne pirmas kartas, kada žmonės kelia klausimus dėl smarvės Šilutėje.  2018 metais pradėti kelti klausimai buvo pradėti spręsti tik 2021 metais. Tuomet po atlikto tyrimo informuota, kad galimi pažeidimai Grabupių kiaulių fermoje. Tikrinta, ar nėra pažeidžiamos higienos normos Grabupėlių kaimo teritorijoje ir apylinkėse dėl netinkamai laikomų gyvulių ir ar neužterštas upelis.

Aplinkos apsaugos komiteto nurodymu buvo sudaryta Kvapų kontrolės komisija, į kurios sudėtį įtraukti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šilutės skyriaus, Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos, Aplinkos apsaugos agentūros Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šilutės skyriaus atstovai.

„Vadovaujantis laboratorijos atlikto kvapo sklaidos modeliavimo rezultatais, nustatytas didžiausiosios leidžiamosios kvapo koncentracijos ribinės vertės gyvenamosios aplinkos ore viršijimas. Kvapų tarša viršijama už sanitarinės apsaugos zonos ribų“, – buvo informuota NVSC pranešimu.

Kiaulių kompleksui pateiktas nurodymas per 90 kalendorinių dienų pateikti kvapų skleidimo sumažinimo veiksmų planą, kuriame būtų nurodytos kvapą mažinančios priemonės, kurios turėjo būti įvykdytos ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, jeigu bus pateikti dokumentai, pagrindžiantys, kad kvapų skleidimą mažinančioms priemonėms įgyvendinti reikia daugiau laiko dėl didelių kapitalinių sąnaudų ir kitų objektyvių aplinkybių. Priešingu atveju ūkininkui grėstų netekti leidimo verstis šia ūkine veikla.

Pradėta ir administracinė teisena dėl Lietuvos higienos normos reikalavimų pažeidimo.

 

Papildyta:

Nustatyta iš, kur sklinda kvapas

Gavusi pranešimą apie degančius durpynus Rusijoje (Karaliaučiaus srityje) Aplinkos apsaugos agentūra liepos 5 d., nuo 18 val., pradėjo vykdyti oro kokybės tyrimų matavimus aplinkos oro užterštumui nustatyti Šilutėje, Lietuvininkų g.

Matavimai vykdyti naudojant mobilią oro kokybės tyrimų (OKT) stotį su automatiniais teršalų koncentracijų matavimo prietaisais. Tyrimų metu vyravo nestiprus pietų, pietryčių, pereinantis į pietvakarių, vakarų krypčių vėjas.

Matavimų metu nustatyta, kad matuotų teršalų koncentracijos buvo nedidelės, palyginus su nustatytomis trumpiausio laiko periodo normomis 1,2. Azoto dioksido (NO2) ir sieros dioksido (SO2) 1 val. koncentracijoms nustatytos normos neviršytos. Kitiems teršalams nėra nustatytos 1 val. normos, todėl rezultatai vertintini kaip orientaciniai.

Aiškėja daugiau detalių dėl degėsių kvapo Šilutėje. Aplinkos apsaugos departamentas dronu užfiksavo, kad dega durpynas Kaliningrado srityje. Aplinkos apsaugos agentūros mobilioji oro kokybės stotis išvyko į Šilutę, kur matuos oro kokybę.

Iliustracijoje pateikiame mūsų atliktą teršalų sklaidos modeliavimą pagal vyraujančią vėjo kryptį.

 


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!