Kunigas Antanas Putramentas palydėtas į tolesnę tarnystę kitoje parapijoje. Pokyčiai ir Stemplių Šv. Aloyzo parapijoje

2023-08-07, Į Švėkšną kun. Antanas atvyko 2018 m. iš Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos.

Liepos 23 d., Šv. apaštalo Jokūbo atlaidų metu, garbingai atsisveikinta su Švėkšnos parapijos vikaru Antanu Putramentu. Kunigas tolesnę tarnystę tęs Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje. 

Į Švėkšną kun. Antanas atvyko 2018 m. iš Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos.

Pokyčiai Stemplių Šv. Aloyzo parapijoje. Čia Kunigas Julius Meškauskas atleistas nuo pareigos klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Stemplių Šv. Aloyzo parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

Kunigas Kazys Žąsytis atleistas iš Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Stemplių Šv. Aloyzo parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

Sveksnosnaujienos.lt


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!