Pasiekti užsibrėžti tikslai įgyvendinant vandentvarkos projektą Pagėgių savivaldybėje!

2015-03-26, UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ informacija

Nuo 2013 metų pabaigos Pagėgių savivaldybėje pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programą vykdytas projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-019 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pagėgių savivaldybėje (Būbliškėje, Natkiškiuose)“ sėkmingai įgyvendintas. Šio projekto įgyvendinimui bendrai buvo skirta daugiau beveik 500 tūkst. eurų. Iš jų daugiau kaip 400 tūkst. eurų buvo finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis, beveik 50 tūkst. eurų skirta iš Lietuvos Respublikos biudžeto, o virš 20 tūkst. eurų – iš projekto partnerio Pagėgių savivaldybės biudžeto.

Pirmasis projekto įgyvendinimo etapas baigtas 2014 m. lapkričio 18 d. pagal rangos sutartį „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių rajone (Būbliškėje) (I etapas)“, kurios metu rangovas UAB „Gensera“ veikiantis pagal jungtinės veiklos sutartį, vandentiekio ir nuotekų tinklų renovavimo ir plėtros darbus vykdė Būbliškės kaimo Būbliškės ir Dvaro gatvėse. Būbliškės kaime bendrai paklota 2,26 km nuotekų tinklų, 1,15 km vandentiekio tinklų, pastatyta viena buitinių nuotekų siurblinė ir du priešgaisriniai rezervuarai. Projekte numatyta, kad prie paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų iš viso galės prisijungti po 158 gyventojus. Užbaigus vykdyti statybos darbus pradėtos teikti centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugos. Per keturis mėnesius nuo statybos užbaigimo prie vandens tiekimo  bei nuotekų surinkimo tinklų prisijungė po 37 gyventojus. UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ direktorius Saugintas Vaičiūnas pažymėjo, kad gyventojai yra aktyviai kviečiami teikti prašymus ir jungtis prie paklotų vandentiekio tinklų, kad galėtų vartoti kokybišką, higienos normų reikalavimus atitinkantį geriamą vandenį, bei prie nuotekų surinkimo tinklų, kad būtų sumažinta rizika, kylanti žmogaus sveikatai dėl išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio.

Paskutinis projekto etapas sėkmingai baigtas 2015 m. vasario 12 d. įgyvendinus rangos sutartį „Naujų vandens gerinimo įrenginių Natkiškiuose statyba“, pasirašytą su rangovu UAB „Eigesa“, kurios metu pastatyti vieni vandens gerinimo įrenginiai Natkiškių kaime. Naujai įrengtos vandenvietės dėka pagerėjo tiek vandens, tiek gyventojų bendra gyvenimo kokybė Natkiškių gyvenvietėje.

Investicijų pagalba Pagėgių savivaldybės gyventojai gali džiaugtis ES standartus atitinkančiais vandens gerinimo įrenginiais, gerėjančia aplinkosaugine situacija, teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybe ir prieinamumu. Šiuo projektu buvo prisidedama prie vieno iš pagrindinių ES paramos uždavinių – socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ir atskirų regionų mažinimo.

Gyventojus, norinčius prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų, kviečiame kreiptis į UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ adresu Vilniaus g. 12, Pagėgiai, kontaktinis asmuo direktorius Saugintas Vaičiūnas, tel. 8 (441) 57260, el. paštas saugintas.vaiciunas@pagegiuku.lt. Gyventojams bus suteikta visa reikalinga informacija apie įgyvendintą projektą ir nurodyti būtini dokumentai, reikalingi norint prisijungti prie naujai paklotų vandentiekio ir/ar nuotekų surinkimo tinklų. Taip pat kviečiame gyventojus naudingos informacijos ieškoti internetiniame UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ tinklapyje http://www.pagegiuku.lt/.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar gerai, kad pasuose bus galima rašyti asmenvardžius su q, x, w raidėmis?