Nei renovacijos, nei pinigų – gyventojai pasijuto apmulkinti

2023-11-13, Arvydas JOCKUS, Alfa.lt
Per dvejus metus, kol įmonė rengė renovacijos projektą, jo kaina išaugo beveik 600 tūkst. eurų.
Per dvejus metus, kol įmonė rengė renovacijos projektą, jo kaina išaugo beveik 600 tūkst. eurų.
Per ilgai uždelstas rengimasis daugiabučio namo renovacijai išaugino projekto kainą – statybos nepradėtos, o tūkstančius eurų gyventojams teks grąžinti valstybei.

Žmonės beda pirštu į namo administratorių „In Domu“, o renovacijos projektus prižiūrinti institucija siūlo atsisakyti tokio namo prižiūrėtojo paslaugų. Šilutės daugiabučio namo Melioratorių al. 8 gyventojai pateko į jų daugiabutį administruojančios įmonės „In Domu“ pinkles. Gyventojus ištiko šokas sužinojus, kaip smarkiai pabrango jų namo renovacija, už kurią atsakinga įmonė „In domu“, vadovaujama jauno verslininko Aurimo Kankalio.

Šilutės gyventojai pasakoja, kad „In Domu“ šį namą pradėjo administruoti suviliojęs gražiais pažadais apie gerą pastato administravimą ir priežiūrą. Kartu įmonė pasiūlė renovuoti jų daugiabutį. Tačiau, anot šilutiškių, dvejus metus įmonė iš esmės nieko nedarė, kad modernizavimo procesas bent kiek pajudėtų, kol 2023 m. rugsėjį sugrįžo pas gyventojus su pribloškiančiu pasiūlymu. Arba padidiname renovacijos kainą dar beveik 600 tūkst. eurų (nuo 1,6 mln. iki 2,2 mln. eurų), arba gyventojams teks susimokėti beveik 16 tūkst. už investicijų planą, projekto parengimą, ekspertizę ir administravimą, t. y. įmonės pastangas renovuoti namą.

Gyventojus ypač išgąsdino siūlymas papildomai susimokėti 600 tūkst. eurų, tad jie priėmė sprendimą nepritarti A. Kankalio pasiūlytai namo renovacijai pagal naujai perskaičiuotą investicinį planą. Nepritarė perskaičiuotai kainai Atmetę namą prižiūrinčios įmonės pasiūlymą už būsimą renovaciją susimokėti papildomus 600 tūkst. eurų, dabar gyventojai baiminasi, kad turės grąžinti valstybei beveik 16 tūkst. eurų, kuriais apmokėtas dokumentų rengimas. Gyventojai dėl susidariusios situacijos kaltina renovacijos projektą rengusią įmonę „In domu“ ir jos vadovą A. Kankalį, esą pasirengimas renovacijai truko per ilgai, dėl to išaugo statybų kaina. Įmonės vadovas tikina, kad dveji metai yra įprastas terminas parengti projektus, gauti būtinus leidimus ir pasirengti statybos darbams, o statybų kaina esą išaugo dėl objektyvių priežasčių.

Nors gyventojai atmetė „In domu“ pateiktą brangesnį renovacijos projektą, įmonė ir jos vadovas nepraranda vilties namą renovuoti – esą reikia tik palaukti, kad statybų kainos nukris. Daugiabučių renovaciją prižiūrinti Aplinkos projektų apsaugos agentūra (APVA) vertina, kad „In domu“ per ilgai rengėsi renovacijai ir siūlo gyventojams keisti aplaidžiai veiklą vykdantį administratorių. „Terminai buvo per ilgi nuo šio daugiabučio namo modernizavimo statybos leidimo išdavimo dienos iki pirmojo bandymo skelbti rangos darbus“, – vertina Agentūra. APVA teigimu, jeigu renovacija šiame name nebus tęsiama, gyventojai privalės valstybei grąžinti išleistus 16 tūkst. eurų.

16 tūkst. eurų kaip į balą

Tačiau jiems gali tekti susimokėti už „In domus“ galimai netinkamai atliktą darbą bei dokumentus, kurie atsisakius „In domus“ pasiūlymo tapo beverčiai. Įmonė jau įspėjo gyventojus, kad, nepritarus daugiabučio namo renovacijai, valstybei reikia grąžinti 15 896 eurus 21 centą už pirminį investicinį planą, projekto parengimą, ekspertizę ir administravimą. „Pajutęs, kad gyventojai pasipiktinę jo neveiklumu, A. Kankalis ėmė suokti, jog bandys kreiptis į Aplinkos projektų valdymo agentūrą (APVA), kad mūsų namo neišbrauktų iš renovuojamų namų sąrašo, nenutrauktų paramos sutarties ir atidėtų valstybės patirtų išlaidų grąžinimą. Neva galbūt ateityje sumažės statybos darbų kainos, kas, mano manymu, yra nerealu. Jaučiamės apgauti, o gal net ir apvogti“, – sakė šiame name gyvenantis Audrius (vardas pakeistas). Pasak jo, daugiabučio gyventojai dabar jaučiasi išduoti juos prižiūrinčios įmonės, dėl kurios pateko į spąstus. Nors balsuodami išreiškė savo poziciją, kad nenori papildomai mokėti kelių šimtų tūkstančių, gyventojai suvokia, kad statybos darbų kainos kelerius metus ne mažėja, o tik didėja.

Be to, atsisakius renovacijos projekto, APVA gali netenkinti „In domu“ prašymo, o priešingai – pareikšti ieškinį teisme, kad susigrąžintų sumą, kurią kompensavo neįvykdytame renovacijos projekte. Tokių precedentų jau esama.

Siūlo keisti administratorių

– Ar tai, kad „In domu“ šiuo atveju dvejus metus rengėsi renovacijai, kol statybų kaina Lietuvoje išaugo, yra įprastas terminas, ar vis dėlto įmonė per lėtai rengė renovacijai būtinus dokumentus? – Alfa.lt klausė APVA.

– Terminas per ilgas, bet čia taip pat reikėtų įvertinti visas su šiuo projektu susijusias specifines aplinkybes – galėjo būti terminui turėjusių įtakos objektyvių aplinkybių: kaip ginčai, tiekėjų trūkumas, namo specifika ir daug kitų aplinkybių, dėl kurių projekto vykdymas galėjo sulėtėti. Tačiau bet kokiu atveju, Agentūros vertinimu, terminai buvo per ilgi nuo šio daugiabučio namo modernizavimo statybos leidimo išdavimo dienos iki pirmojo bandymo skelbti rangos darbus.

– Ar 600 tūkst. eurų pabrangęs projektas atitinka statybos kainų augimo tendencijas pastaruosius dvejus metus?

– Statistikos departamento teikiami kainų pokyčiai, indeksai rodo, kad toks pabrangimas atitinka kainų augimo tendencijas, su kuriomis susidūrė ne vieno daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektus įgyvendinantys gyventojai.

– „In domu“ teigia, kad, gyventojams nepritarus namo renovacijai, jie valstybei turės grąžinti beveik 16 tūkst. eurų už pirminį investicinį planą, projekto parengimą, projekto ekspertizę ir projekto administravimą. Ar šiuo atveju įmonė teisingai informuoja gyventojus? Kokia yra APVA praktika tokiais atvejais?

– Vyriausybės Nutarime Nr. 1725 yra numatytos sąlygos, kada galima išmokėti gyventojams paramą, ir pareigos APVA lėšas susigrąžinti, jei projektas neįgyvendinamas ir nepasiekia nustatytų reikalavimų klasei bei sutaupymams. Todėl šiuo atveju, jeigu nebus vykdomas projektas toliau, kol pasieks ne mažiau kaip C energinio efektyvumo klasę ir nesutaupys ne mačiau kaip 40 proc. šiluminės energijos sąnaudų, Agentūra vadovaudamasi teisės aktų nustatyta tvarka turės susigrąžinti visas išmokėtas lėšas.

– Koks likimas laukia šio namo renovacijos planų? Ar, gyventojams atmetus „In domu“ pasiūlymą, namas gali būti renovuojamas senomis sąlygomis, ar gyventojams teks rengti naują projektą ir viską pradėti nuo pradžių?

– Jei bus nuspręsta nepritarti padidėjusioms rangos darbų kainoms ir apie tokį sprendimą bus informuota Agentūra, tuomet projektas bus išbrauktas iš finansuojamų projektų sąrašo bei susigrąžinta išmokėta parama. Galima alternatyva dar kartą kreiptis į gyventojus, apsvarstyti galimybes koreguoti investicijų planą ir jame numatytas priemonių apimtis, galbūt atsisakyti dalies darbų arba pasirinkti kitokius sprendinius, kurie galėtų sumažinti rangos darbų kainą ir tuomet vykdyti rangos darbų pirkimą dar kartą. Trečia alternatyva – teikti prašymą nutraukti šio projekto įgyvendinimą, bet kartu teikti prašymą leisti renovuoti daugiabutį namą pagal naujo kvietimo sąlygas, įskaitant išmokėtą paramą, bet įsipareigojant, kad bus pasiekta A klasė.

– Ką šiuo atveju patartumėte gyventojams?

– Rekomenduojame įsivertinti galimybes koreguoti investicijų planą ir jame numatytas priemonių apimtis, galbūt atsisakyti dalies darbų arba pasirinkti kitokius sprendinius, kurie turėtų įtakos rangos darbų kainai, ir tuomet vykdyti rangos darbų pirkimą dar kartą. Taip pat dar kartą norime priminti, kad jau siūlėme susirinkimo metu svarstyti galimybę pakeisti administratorių.

-– Kaip šiuo atveju vertintumėte „In domu“ veiklą rengiantis namo renovacijai? Ar gyventojų pasipiktinimas įmonės neveiklumu yra teisėtas, ar galimai objektyviai susidarė tokia pato situacija?

– Dėl administratoriaus veikimo ar neveikimo daryti išvadas be išsamesnio vertinimo būtų sudėtinga, tačiau iš turimos informacijos bei projekto stebėjimo eigos būtų galima vertinti, kad veikla vykdoma aplaidžiai. Agentūra yra ne vieną kartą raginusi tiek šio namo gyventojus, tiek kitomis panašiomis situacijomis imtis iniciatyvos ir pakeisti projekto administratorių.

Priminsime, kad renovacijos projekto valdytoją išsirenka gyventojai ir deleguoja jam visas funkcijas veikti kaip statytojui (užsakovui). O tais atvejais, kai šios funkcijos vykdomos netinkamai, gyventojai bendru sutarimu gali administratorių pakeisti.

Ką veikė dvejus metus

„In domu“ vadovas A. Kankalis redakciją informavo, kad minimo namo butų savininkų daugumos pritarimu buvo nuspręsta užsakyti daugiabučio namo renovacijos investicinį planą. „Investicijų plane jo rengėjas apytiksliai paskaičiuoja, kiek gali kainuoti namo renovacija. 2021-09-27 paskelbėme konkursą per EPC.CPO sistemą (ši sistema skirta namų renovacijų etapų darbams pirkti) dėl investicinio plano pirkimo šiam namui. Mažiausią kainą pasiūlęs ir laimėjęs konkursą investicinių planų rengėjas parengė investicijų planą namo renovacijai. 2021-10-21 vyko investicinio plano pristatymas butų savininkams. Po pristatymo atliktas galutinis investicijų planas pagal gyventojų išakytas pastabas ir 2021-10-28 pateiktas butų savininkams su balsavimo biuleteniais. 2021-11-19 įvyko butų savininkų balsavimas raštu dėl namo renovacijos. Dauguma butų savininkų pritarė namo renovacijai“, – rašė A. Kankalis. Įmonės vadovas nurodo, kad balsavimo rezultatai su namo renovacijos paraiška (toliau APVA). 2022 m. vasario 4 d. APVA, patikrinusi paraišką, daugiabutį namą įtraukė į daugiabučių namų atnaujinimo programą. 2022 m. balandžio 13 d. pasirašyta Valstybės paramos sutartis su APVA agentūra.

„APVA agentūra, jei daugiabutis namas pritaria dalyvauti namų atnaujinimo programoje, apmoka butų savininkams už Investicinio plano parengimą, namo renovacijos projektą, projekto ekspertizę, techninę priežiūrą ir projekto administravimo darbus. Valstybės paramos sutartyje numatyta, jog, butų savininkams atsisakius namo renovacijos ar jos neįvykdžius, butų savininkai privalo grąžinti visas APVA agentūros patirtas išlaidas“, – aiškino A. Kankalis. Pasak jo, „In domu“ 2022 kovo 22 d. suruošė dokumentus konkursui ir paskelbė konkursą per EPC.CPO sistemą namo projektavimo darbams nupirkti. 2022 m. balandžio 11 d. pasirašyta namo renovacijos projektavimo sutartis su laimėjusia įmone. 2022 m. liepos 11 d. organizuotas namo butų savininkų susirinkimas dėl namo renovacijos projekto pristatymo, supažindinimo butų savininkams. „Projektuotojai pristatė, kokie darbai numatomi ir kas bus atlikta, gyventojai išsakė savo pastabas“, – teigė A. Kankalis.

2022 m. rugpjūčio 23 d. įmonė paskelbė konkursą per EPC.CPO sistemą dėl namo renovacijos projekto ekspertizės. 2022 rugsėjo 16 d. parengtas pilnas, galutinis projektas ir perduotas ekspertams patikrinti. Ekspertai tikrino projektą, ar viskas atlikta pagal galiojančius teisės aktus, pateikė pastabas, ką reikia pakeisti. Projekto ekspertizė atlikta 2022 m. lapkričio 16 d. Po projekto ekspertizės atėjo eilė statybos leidimo išėmimui. Statybos leidimas gautas 2022 m. gruodžio 6 d. Po to įmonė paruošė dokumentus statybos rangos darbų konkursui. 2023 m. sausio 5 d. paskelbtas konkursas per EPC.CPO sistemą.

Pasak A. Kankalio, šių metų sausio 29 d. pasibaigus konkurso terminui, nebuvo gautas nė vienas statybos rangos darbų pasiūlymas. Organizuotas dar vienas konkursas. 2023 m. gegužės 10 d. pasibaigus antram konkurso terminui, taip pat nebuvo gautas nė vienas pasiūlymas. Išaugo statybų kaina „In domu“ vadovas mano, kad statybos darbų rangovai nedalyvavo konkursuose dėl išaugusių statybos darbų kainų po pernai vasarį prasidėjusio Rusijos karo Ukrainoje. „Nenupirkus statybos rangos darbų, reikia iš naujo perskaičiuoti investicinį planą esamomis rinkos kainomis ir organizuoti naują balsavimą raštu dėl pritarimo namo renovacijai“, – paaiškino A. Kankalis. Pasak jo, šių metų birželio 12 d. buvo organizuotas butų savininkų susirinkimas dėl reikalingo investicinio plano perskaičiavimo. Gavus daugumos pritarimą, užsakytas investicinio plano perskaičiavimas. „Investicinio plano rengėjas perskaičiavo statybos darbų kainas pagal išaugusias šių dienų kainas. Liepos mėnesį butų savininkai supažindinti su dabartine namo renovacijos kaina (nauju investiciniu planu), kuri išaugo nuo 1 631 785,31 Eur iki 2 319 166,18 Eur“, – teigė A. Kankalis.

Šių metų rugpjūčio 1 d. organizuotas butų savininkų susirinkimas dėl dabartinės išaugusios namo renovacijos kainos. Po poros savaičių organizuotas naujas balsavimas raštu dėl namo renovacijos pritarimo. Dauguma butų savininkų nepritarė namo renovacijai.

„Patikslinu, kad ne UAB „In domu“ skaičiuoja ir teikia pasiūlymus dėl namo renovacijos. Preliminarias namo renovacijos kainas skaičiuoja investicinių planų rengėjai. Paskaičiuota renovacijos kaina pateikiama kaip aukščiausia galima kaina skelbiant statybos rangos darbų konkursą per EPC.CPO sistemą, kuri yra specialiai sukurta renovacijos etapų darbams pirkti. Statybos darbų rangos konkurso dalyviai paskaičiuoja savo galimą mažiausią darbų kainą ir teikia pasiūlymą, kuris negali viršyti investicijų plane numatytos sumos“, – aiškino A. Kankalis.

Tikisi kainų sumažėjimo

„In domu“ vadovas kartu pastebėjo, kad šiuo metu pastebimas statybos sektoriaus darbų mažėjimas, mažėja statybos darbų Lietuvoje, esą todėl galimas statybos darbų ir medžiagų kainų mažėjimas. „Jei darbų kainos kris, bus galima vėl organizuoti susirinkimą su namo gyventojais dėl namo renovacijos. Dėl šios priežasties Valstybės paramos sutarties nenutrauksime ir bandysime ją pratęsti“, – teigė A. Kankalis.

„In domu“ vadovas dar atkreipė dėmesį, kad naujai teikiamoms paraiškoms dėl namo renovacijos sąlygos jau yra sugriežtintos, dėl to esą renovuojamų namų darbų kainos dar didėja.

„Kadangi šio namo valstybės sutartis pasirašyta 2022 m. balandžio 13 d., šiai sutarčiai dar galioja mažesni reikalavimai namo renovacijos darbams, mažiausia galima pasiekti namo energinio naudingumo klasė C“, – pasakojo A. Kankalis. Įmonės vadovas paaiškino, kad pirmus penkerius metus valstybė garantuoja minimalias bankų paskolos palūkanas, „Euribor“ palūkanų normą apmoka valstybė, bet po penkerių metų „Euribor“ reikia mokėti patiems butų savininkams.

„Šiuo metu „Euribor“ yra labai aukštas ir galimai dar kils, tai labai gąsdina renovuojamų namų gyventojus. Pradėjus šio namo renovacijos procesus, „Euribor“ buvo nulinis. Šiuo metu šešių mėnesių trukmės „Euribor“ yra apie 4 proc. Labai tikimės, kad statybos darbų medžiagų kainos bei „Euribor“ kris ir bus galima su gyventojų pritarimu atlikti šio namo renovaciją“, – teigė A. Kankalis. „In domu“ vadovas tikino, kad į jokias pinkles šio namo gyventojų nevilioja – atvirkščiai, stengiasi padėti namo gyventojams, kad jie gyventų patogiau ir jaukiau.

„Renovuotų namų gyventojai, kaip žinote, suvartoja apie 60 proc. mažiau energijos butams šildyti. Tai irgi labai aktualu dėl kasmet didėjančių šildymo kainų. Reikėtų įsivertinti ir tai, kad po namo renovacijos bus sutaupomos išlaidos butui šildyti. Taip pat butų savininkams, kurie gauna kompensacijas už šildymą, valstybė kompensuoja 100 proc. mėnesines namo renovacijos paskolos įmokas“, – teigė A. Kankalis.

Svajonės ir tikrovė

„In domu“ interneto svetainėje šios įmonės vadovas A. Kankalis pasakojo, kaip jis, dar dirbdamas samdomu darbuotoju kitoje įmonėje, turėjo „viziją apie draugišką daugiabučių namų administratorių, kuris atsižvelgia į klientų poreikius“.

„Po penkerių metų mąstymų apie daugiabučių priežiūrą, 2017 m. gegužės 24 d. įkūriau UAB „In domu“. (...) Pirmąjį daugiabutį namą pradėjome administruoti praėjus 7-iems mėnesiams nuo įmonės įkūrimo. Tai buvo viena laimingiausių dienų mano gyvenime. Šis momentas visada liks mano atmintį (kalba netaisyta – red.)“, – savo interneto svetainėje rašė A. Kankalis. Verslininko svajonės nevirto tikrove – užuot gimtojoje Šilutėje skleidęs džiaugsmą, ambicingas vyras užaugino įmonę, kuri piktina jos klientus. Prieš dvejus metus to paties namo Melioratorių al. 8 gyventojai piktinosi, kad „In domu“ siunčia nepagrįstas sąskaitas, galimai savinasi sukauptas privalomąsias kaupiamąsias lėšas namui atnaujinti. „In domu“ vadovas A. Kankalis tuomet šių įtarimų neišsklaidė.

Gyventojai skundėsi, kad A. Kankalis ne tik neatsižvelgia į savo klientų poreikius, bet su jais bendrauja arogantiškai ir atsainiai, atsisako konstruktyvaus dialogo. Dėl „In domu“ ir jos vadovo A. Kankalio veiksmų Šilutės rajono savivaldybės administracija tuomet nusprendė pradėti UAB „In domu“ neplaninį valdytojo veiklos patikrinimą. Tokių veiksmų savivaldybė ėmėsi po to, kai gyventojai pagalbos kreipėsi į rajono merą Vytautą Laurinaitį.

Gyventojams nepavyko užmegzti konstruktyvaus dialogo su A. Kankaliu, kai jie pradėjo įtarinėti, kad jų daugiabutį aptarnaujanti įmonė neteisingai skaičiuoja įmokas už pastato techninę priežiūrą ir galimai neatlieka paslaugų, už kurias renka pinigus. Gyventojai paprašė Šilutės rajono mero imtis teisėtų veiksmų, kad „In domu“ grąžintų permoką ir toliau komunalines įmokas skaičiuotų teisingai. Šilutės rajono savivaldybės administracija, atlikusi neplanuotą UAB „In domu“ veiklos patikrinimą, nustatė daug daugiau pažeidimų, nei manė gyventojai. A. Kankalio vadovaujama „In domu“ netinkamai vykdė administratoriaus funkcijas, nepagrįstai apskaičiavo gyventojams mokėjimus ir įmokas, nesilaikė techninės priežiūros organizavimo tvarkos, nefiksavo gedimų ir jų nedokumentavo, o daugiabučio namo gyventojų kaupiamąsias lėšas naudojo ne pagal paskirtį.

Neplaninio patikrinimo metu Šilutės rajono savivaldybės administracija taip pat nustatė, kad A. Kankalio vadovaujama „In domu“ neteisėtai taikė padidintus tarifus, negrąžino neteisėtai pasisavintų gyventojų pinigų, bet ir padarė kitų pažeidimų. Vis dėlto, nors „In domu“ dalį gyventojų kaupiamųjų lėšų naudojo ne pagal paskirtį, administracija prisipažino neturinti galios įpareigoti pažeidėją grąžinti gyventojams neteisėtai naudotas jų lėšas.

Alfa.lt


Straipsnio komentarai

Pilietis2023-11-14
Jau kelintas neigiamas straipsnis apie „In domu“ , o kokie cirkai dedasi ''Mano Būsto" administruojamuose namuose tyla. Ar objektyvumas ne žurnalistų pasaulio dimensija? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Palaiminti2023-11-14
In Domu, Bono Domo = Durdomo. Firminiai zenklai in Heidekrug. Visa kita - beletristika. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
padėka2023-11-14
Nuoširdi ppadėka,kad sutvarkė laiptelius ir sumontavo turėklą einant į polikliniką ir ligoninę prie laisvalaikio centro. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Aferistai2023-11-14
Žemaicių Naumiestyje,projekte,kolonu skardinimas plytos trupa projekte rodoma kitoks darbas,su putom apipurske ir skarda uzdeta, 90 tuks ar cia normalu,buto ūkis pasake,mums dzin jūs pasirasete,o mes darom kaip norim tai kam pateikami dokai kaip darbas bus atliekamas,o visai kitas medziagas naudoje,o kaina manau mazesne turetu buti Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Nieko naujo2023-11-14
Renovacija - aukso kasykla. Investicijų planai rengiami administratoriaus norais. NėrA jokio sąžiningumo o APVA NEVYKDO JOKIOS KONTROLĖS. Pabaigus renovaciją,prasideda dar baisesni spektakliai Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Nieko naujo2023-11-14
Renovacija - aukso kasykla. Investicijų planai rengiami administratoriaus norais. NėrA jokio sąžiningumo o APVA NEVYKDO JOKIOS KONTROLĖS. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
aš manau2023-11-14
kad per brangi projekto kaina,nes projektai renovacijos kartotiniai visos Melioratorių aliejos ,tik spalvos kitos ,tas pats su ekspertize,tai už ką 16 000€ .
Kiek žinau kažkodėl renovacijos sąmatų gyventojams patiems negalima matyti .Kažin kodėl jie turi pirkti "katę maiše" ,ar čia ne savivaldybės atstovų išmislas . Gyventojai gali ir turi susirasti nepriklausomą specialistą ,kuris patikrintų renovacijos sąmatas ir žinotų už ką ir kiek reikia mokėti pagal nustatytus Vyriausybės įkainius,o techninės priežiūros inžinierių irgi nusisamdyti reiklų ,o ne tokį,kuris pasirašo netikrinęs nei medžiagų pirkimo dokumentų ,nei atliktų faktiškų darbų.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Nupirktas straipsnis2023-11-14
Nupirktas straipsnis. Šilutėje yra ne vienas namas, kurio renovaciją kuruoja kitos įmonės ir jos po 3-4 metus nesulaukia renovacijos, o kainos vis kyla ir kyla... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
tas pats2023-11-14
Ta pati situacija ir su Melioratoriu 7 namu,kelis metus tvarke dokumentus,kol kainos isaugo,zmones atsisake renovacijos,nors zmones patys kalti persirinko ale jauna verslininka,kuris keliais eurais sumazino menesini mokesti,dziaukimes keliais sutaupytais eurais brangieji,ir senu namu be renovacijos,,, Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Klausimas2023-11-14
O kaip su tokiu verslininku,atsakomybe? Ar bet kokiu atveju lieka kalti gyventojai? Jei ne uz ka nesi atsakingas,tai kiekvienas galim buti verslininkais,o jei dar pinigai svetimi, tai tuo labiau. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar norėtumėte čiuožyklos miesto centre?