Pykčio proveržis: nuomininkas šliūkštelėjo savininkei į veidą karštą kavą, metė į galvą puoduką... padegė patalpas

2023-11-25, Romualdas Danielius MAŽUTIS
Teismas kaltinamąjį pripažino kaltu. Asociatyvi nuotr.
Teismas kaltinamąjį pripažino kaltu. Asociatyvi nuotr.
66-erių A. K., gyvenantis kaime ir besinuomojantis iš moters vasarnamį, šiemet, spalio 21-22 dienomis, pakurstęs savo pyktį ir drąsą degtine, susikivirčijęs su sodybos šeimininke, šliūkštelėjo moteriškei į veidą karštą kavą, metė į ją puodelį ir įvykdė grasinimą: padegė jos malkinę. Atskubėjus ugniagesiams ir policijai blogiausių pasekmių išvengta, o atsitokėjęs smurtautojas, grasintojas ir padegėjas kaltę prisiėmė visiškai.

A. K. byla išnagrinėta Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmuose (teisėja Virgina Pankauskienė, kaltinimą palaikė prokurorė Stefa Dalia Ramanauskienė) lapkričio 15 dieną. Procesas užbaigtas baudžiamuoju įsakymu. A. K. pareikšti kaltinimai pagal LR BK 140 str. 1 d. (Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas), pagal LR BK 22 str.1 d. (Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką) ir pagal LR BK 187 str.2 d. (Turto sunaikinimas ar sugadinimas). Griežčiausia bausmė numatyta už pastarąjį nusikaltimą: baudžiama bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Teisiamojo A. K. kaltė įrodyta jo paties prisipažinimu, nukentėjusios ir trijų liudytojų parodymais, policijos pareigūnų surinkta medžiaga. A. K. anksčiau neteistas, bet baustas administracine tvarka. Viena byloje liudijusi kaimynė apibūdino A. K. kaip agresyvų, kartais nesivaldantį žmogų. Nepagyrė jo ir dar du įvykių liudytojai. Kas suerzino A. K., kodėl šoko siautėti paeiliui spalio 21 ir 22 dienomis vakare apie 20.10 ir apie 23 valandą?

Supyko negavęs malkų

A. K. gyvena moteriškės sodyboje, nuomojasi vasarnamį. Įvykio metu buvo pradėjęs girtauti, todėl tiksliai neatsimena, ką prikrėtęs, bet neneigė pasielgęs taip, kaip nurodė nukentėjusioji. Ant pastarosios supyko šiai atsisakius jam duoti malkų, kurias kapojo ir dalį ketino nuvežti savo motinai. Regis, pasijutęs nuviltas A. K. nutarė padegti suruoštas malkas malkinėje. Dėl to iš anksto pažėrė garsių grasinimų pačiai savininkei bei būsimos nukentėjusiosios kaimynei. Pas pastarąją atėjo neblaivus spalio 22 dieną, apie 20 valandą. Neprašytas svečias vis kartojo padegsiąs malkas, kurių sodybos savininkė neleidusi išsivežti. Moteriškės paklaustas, ar padegtų malkas ir jei jų būtų gavęs, A. K. pagalvojęs atsakė, kad tai padarytų bet kokiu atveju.

A. K. nesitvardė rūstavęs, liepė kaimynei paskambinti tos sodybos šeimininkei ir pasakyti, kad grįžęs sudegins jos malkinę su visomis malkomis. Ji paskambino, įspėjo. Apie 23 valandą išėjęs A. K. savo grasinimą įvykdė. Moteris matė, kaip į kaimynės sodybą atvažiavo ugniagesių automobilis. Beje, A. K. , grįžęs į nuomojamą būstą, pasistiprino alkoholiu, išgėrė 0,7 l talpos degtinės butelį, pasičiupo degtukus ir nuėjo į malkinę. Prie malkų krūvos rastus ruberoido lapus uždėjo ant rietuvės ir padegė. Po to nudrožė pasigirti nukentėjusiajai. A. K. suprato, jog gali supleškėti ne tik malkos ir malkinė - įsiplieskusi ugnis keltų pavojų kibti ir į aplinkinius pastatus. Žinoma, vėliau gailėjosi taip pasielgęs, kaltino savo neblaivumą. Tai buvo trečia jo eibė.

Įsiprašė į trobą grasindamas išdaužti langą

Nukentėjusioji parodė, kad A. K. pas ją atsibraižė spalio 21 dieną, apie 19.50 valandą. Ji jau buvo nuėjusi miegoti, kai nuomininkas A. K. pradėjo belsti į langą, trankyti duris, rėkauti, jog įsileistų vidun, grasino iškulti stiklą. Baimės apimta moteris atrakino duris. Įpėdinęs virtuvėn A. K. buvo stipriai pakaušęs. Jis klestelėjo prie stalo ir negaišdamas pradėjo keikti sodybos savininkę. Moteriai terūpėjo, kaip nuraminti išsikarščiavusįjį vyrą ir greičiau jo atsikratyti.

Pasiūlė įsibrovėliui atšalusios kavos, kurią užpylė karštu vandeniu. Gerų ketinimų gestą A. K. ignoravo. Jis šliūkštelėjo karštą kavą sodybos savininkei į veidą, o puodelį metė į galvą. Ši spėjo prisidengti kaktą dešinės rankos dilbiu. Sumuštą vietą skaudėjo dvi dienas. Nukentėjusioji puolė plauti vandeniu akis, perštintį veidą, kaklą. Paskambino ir policijai.

A. K., deja, neketino nurimti ir spalio 22-osios naktį padegė malkas malkinėje, iš kurios apie 23 valandą pradėjo virsti juodi dūmai. Malkinėje buvo sukrauta apie 10-15 kubinių metrų malkų, kurias buvo padėjęs suruošti A. K. Malkinės vertė – 500 eurų, malkų – 400 eurų. Nukentėjusioji, įspėta dėl gresiančio padegimo kaimynės, matė, kaip iš rūkstančios malkinės išėjo nuomininkas A. K. Atskubėję Šilalės ugniagesiai neleido išplisti liepsnoms. Atvyko ir policijos pareigūnai. Įtariamasis smurtautojas ir padegėjas A. K. buvo sulaikytas pusvalandis iki vidurnakčio. Jam nustatytas 2,14 promilės neblaivumas (vidutinis girtumas). Nukentėjusioji civilinio ieškinio nepareiškė, pretenzijų A. K. neturėjo, tenorėjo, kad šis paliktų ją ramybėje, negrasintų.

Pelnė laisvės apribojimo bausmę ir įpareigojimus

Kaltinamojo A. K. bylos aplinkybės aiškios: pripažintas kaltu pagal BK tris straipsnius. Kaltę prisiėmė visiškai, nuoširdžiai dėl to gailėjosi – atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Atsakomybę sunkinanti aplinkybė – nusikalstamas veikas padarė būdamas neblaivus. Skirta subendrinta bausmė laisvės apribojimas vieneriems metams ir trims mėnesiams, kuri, vadovaujantis BK 64 (1) straipsnio 1 dalimi, sumažinta vienu trečdaliu. Galutinė subendrinta bausmė -  laisvės apribojimas dešimt mėnesių, įpareigojant A. K. per šešis mėnesius dalyvauti elgesio pataisos programoje, per visą bausmės atlikimo laikotarpį nevartoti psichiką veikiančių medžiagų ir per tą visą laikotarpį uždrausti lankytis nukentėjusiosios gyvenamoje vietoje bei su ja bendrauti ar ieškoti ryšių. Į bausmės laiką įskaitytas laikinas sulaikymas (1 diena), prilygintas dviem laisvės apribojimo dienoms.

Kaltinamasis turi teisę nesutikti su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu ir per 14 dienų nuo šio įsakymo gavimo paduoti teismui, surašiusiam teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.      


Straipsnio komentarai

jau2023-11-25
galėjo du kartus po 15 parų atsėdėti...nusipelnė rykščių... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar Lietuvoje reikėtų uždaryti rusakalbių mokyklas?