Nepagarba ir ašarinės dujos ūkininkams, o ministrui – medinis šaukštas valdžios privirtai košei kabinti

2024-01-19
Pilnutėlė salė ūkininkų dalyvavo susitikime su žemės ūkio ministru.
Pilnutėlė salė ūkininkų dalyvavo susitikime su žemės ūkio ministru.
Sausio 11 d.  nuo ankstaus ryto Šilutės mieste matėsi sujudimas. Policijos automobiliai stovėjo prie visų įvažiavimų į miestą. Kalbinti žmonės traukė pečiais nesuprasdami, kas vyksta. Net lankantis Prezidentui mieste nebuvo tokio sujudimo. Netrukus paaiškėjo ir aplinkybės, kas vyksta. Mat buvo laukiama į susitikimą su rajono ūkininkais atvykstančio žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko.

Reikalavo asmens duomenų

Policija blokavo miestą ir neleido ūkininkams važiuoti miesto ribose traktoriais. Ramučių gatvėje netruko susidaryti spūstis neįleistos žemės ūkio technikos. Ūkininkai reiškė nepasitenkinimą policijos veiksmais. Pareigūnai į užduodamus klausimus neatsakinėjo. Netrukus atvyko policininkų pastiprinimas, pradėjo reikalauti iš žemdirbių pateikti asmens dokumentus. Ūkininkai klausė, kas vyksta, kokiu pagrindu, ką pažeidžia. Policininkai nesileido į diskusijas pareikšdami, kad nevykdote „teisėtų pareigūnų nurodymų“ ir ėmėsi dujų balionėlio. Keletas ūkininkų atsidūrė ir policijos automobilyje. Vėliau buvo leista jiems sustatyti savo traktorius stovėjimo aikštelėje, nors konflikto pradžioje nebuvo leista ir tai padaryti.

Reikia paminėti, kad vienas traktorius atvažiavo į stovėjimo aikštelę prie H. Šojaus muziejaus ir tikrai niekam netrukdė, bet dėmesį patraukė visų pro šalį einančiųjų.

Baudos skatins tik dar labiau nusižengti

Prieš susitikimą su ministru K. Navicku ūkininkai neskubėjo į H. Šojaus muziejaus konferencijų salę. Lūkuriavo prie kultūros cento aikštelėje ir svarstė, ar nebus apkaltinti dar ir nesankcionuoto mitingo organizavimu. Netoliese stoviniavo būrelis policininkų. Minioje girdėjosi kalbant, kad pajungtos visos tarnybos ir mieste budi keletas pasieniečių automobilių, nežymėti „džipai“ su tamsintais stiklais.

Pasirodžius ministrui K. Navickui, pasisveikinus su ūkininkais jam buvo taip pat atsakyta mandagiai. Nesigirdėjo švilpimų, skanduočių ar juo labiau - apmėtymų kiaušiniais. Visi ramiai nuėjo į konferencijų salę. Ji buvo pina - užimtos visos sėdimos vietos, o dar didelis būrys ūkininkų liko stovėti.

Svečius pristatė meras Vytautas Laurinaitis. Ministras K. Navickas apžvelgė žemės ūkio padėtį, kaip ją mato ministerija. Po trumpo svečio pristatymo prasidėjo ūkininkų klausimai.

Pirmas panoro pasisakyti ūkininkas iš Saugų Donatas Jaunius. Donatas kalbėjo: „Mes suprantame, kad valstybėje yra kritinė situacija, biudžete - milžiniška skylė. Žalinimas labiau panašus į šalinimą.“

Vyras kvietė ministrą paimti „simbolines malkas“, o šis neatsisakė ir „gavo malkų“.

Dabar žemės ūkio ministras, kad ir simboliškai, bet yra Šilutėje gavęs „malkų“. D. Jauniaus performansas susilaukė kolegų, ūkininkų, audringų aplodismentų. Jis bandė ministrui pavyzdžiais paaiškinti esamą žemės ūkio situaciją. Klausė, ką daryti su pievomis, kurios išdegintos sausros, kodėl jos per prievartą privalomos deklaruoti kaip daugiametės. Galiausiai - kaip jos pavirto šlapynėmis, jei yra 27 metrai virš jūros lygio, kodėl iš tėvelių paveldėtoje žemėje negali ūkininkauti kaip nori ir turi laikytis prievartinių nurodymų. Saugiškis ministrui aiškino, kad baudos ūkininkams skatins dar labiau nusižengti, nes kito pasirinkimo nėra. Sumokėti baudoms teks vis daugiau išarti pievų ir sėti javus.

Klausimai skambėjo su gilia emocija ir labai jautriai.

Bandė nusimesti atsakomybę

Per visą renginį ūkininkų klausimai ar pasisakymai sulaukdavo audringų arba labai audringų aplodismentų, ko nepasakysi apie valdžios pasisakymus ar atsakymus. Jų metu dažniausiai buvo tyla salėje, o ūkininkai į juos žiūrėjo su ironiškomis šypsenomis.

Ministras K. Navickas atsakydamas bandė nusimesti atsakomybę bandydamas sakyti neva daugiamečių pievų problema sukurta 2017 metais. Sankcijų baudos nebe 100 procentų, o sumažintos.

Daugiamečių pievų klausimą toliau plėtojo jau kitas ūkininkas, pateikdamas argumentus. Žemės ūkio ministerija jau prieš keletą metų sumažino žaliojo dyzelino kiekį pievų hektarui. Siūlė ministrui nuvažiuoti į Lenkiją ir pasižiūrėti, kaip ten su tais pačiais finansais yra tvarkomasi. Kaip valstybė sugeba valdyti situacijas ir sureguliuoti santykius tarp žemdirbių, perdirbėjų ir prekybininkų. Siūlė: jei mūsų Vyriausybė nesugeba pati sukurti, visada gali iš Lenkijos nukopijuoti geruosius valdymo pavyzdžius. Toliau ūkininkas tęsė apie durpžemius. Klausė, kaip ūkininkas turi nustatyti, kur durpžemis, kur juodžemis ar dar kažkas. Kaip reikės apsėti tokį lauką?

Klausė ir samprotavo apie nesibaigiančius ribojimus, nurodymus, prievartą. Apgailestavo nurodymais, kas ir su kokia transporto priemone gali važiuoti. Ryte vykusius įvykius Ramučių gatvėje palygino su nesibaigiančiais susidorojimais Baltarusijoje ir Rusijoje. Policijos darbą palygino su OMON smogikų metodais. Po šių minčių diskusija pakrypo apie įvykius gatvėje.

Konkrečių atsakymų nebuvo

Ūkininkas Rimantas Gudaitis klausė, kieno nurodymu veikė policija, nes policija traktavo veikianti pagal įsakymą. Priminė, kad pareigūnai purškė ašarines dujas, sodino į policijos automobilius ūkininkus. Klausė, kokia čia dabar tokia tvarka.

Atsakymui iš ministro mikrofoną perėmė V. Laurinaitis. Anot mero, jis skambino komisarui ir klausė, kodėl neleidžiama važiuoti traktoriais. Komisaras paaiškino, kad nebuvo leidimo akcijai ir bijo, jog bus užkimštas miestas. Anot mero, jis nemato nieko blogo, kad ūkininkai būtų suvažiavę traktoriais ir gražiai juos susistatę.

Paklaustas apie išvakarėse važinėjusius pareigūnus po ūkininkų namus, atsakė, kad apie tai sužinojo iš Tarybos nario tik prieš susitikimą su ministru.

Pagėgių ūkininkas Remigijus Kelneris ministro klausė apie įsakymą dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aprašo. Klausė, kas bus, jei dėl oro sąlygų niekaip neįmanoma išpildyti reikalavimų: „Dabar bausite mane? Kiek procentų bus bauda - 10 ar 50 procentų“.

Ministras atsakė nekonkrečiai - spręsime, ieškosime, derinsime...

Ministras gynėsi

Ūkininkas Viktoras Kungys siūlė merui atšaukti policiją ir leisti ūkininkams atvažiuoti, sakė: „Jūs gi miesto šeimininkas“.

Pasigirdo replika iš salės: „Kam tas meras reikalingas, jei nieko negali“.

V. Kungys dar klausė, kaip ekologiniame ūkyje laikytis reikalavimų, jei yra suvaržytas su daugiametėmis pievomis. Siūlė mažiau varžyti ūkininkus ir daugiau leisti savarankiškumo. Kalbama apie ekologinių ūkių plėtrą, o suvaržymai ir biurokratija tik didėja.

Ministras gynėsi europiniu reglamentu.

Pagrynių kaimo ūkininkė klausė apie kooperaciją ir kooperatyvus. Kodėl kooperacijos įstatymas leidžia klestėti tariamiems kooperatyvams, o tikriems neįmanoma įsitvirtinti? Siūlė kooperatyvus įpareigoti ne tik supirkinėti produkciją, bet ir ją perdirbti.

Ministras pasiūlė teikti pasiūlymus dabar peržiūrimam Kooperacijos įstatymui.

Neišgirdo nieko naujo

Einant susitikimui su ministru į pabaigą, dar kartą stojo pasisakyti ūkininkas D. Jaunius. Pasidalino informacija iš Vokietijos apie ten vykstančius ūkininkų protestus. Ten ūkininkai kalba apie galimybę inicijuoti išstojimą iš Europos Sąjungos, jei nebus išspręsti jų reikalavimai.

Galiausiai jaunoji ūkininkė Milda Norvilienė kaip padėką už sugriautas svajones ministrui padovanojo didelį didelį medinį šaukštą Žemės ūkio ministerijos privirtai košei iškabinti.

Po susirinkimo kalbinti ūkininkai netryško optimizmu. Jie teigė, kad neišgirdo nieko naujo ir viską jau buvo girdėją prieš metus vykusiame mitinge Vilniuje, prie Seimo. Netikima žemės ūkio ministro K. Navicko pažadais metams į priekį, mat, kaip sakė, ateinantį rudenį jo jau nebeliks ministro poste. Pasigedo ir konkrečių atsakymų į užduotus klausimus.

Šilutės įvykiai aptarti ir Briuselyje

Tuo pačiu metu, kai žemės ūkio ministras lankėsi Šilutėje ir Šilalėje, Lietuvos ūkininkų atstovai lankėsi Briuselyje ir aptarinėjo rūpimus klausimus su Europos Sąjungos žemės ūkio komisaru Januszu Wojciechowskiu. ES komisaras jau šią savaitę žada pateikti atsakymą dėl daugiamečių pievų. Vykstant susitikimui su ES komisaru, įvykiai Šilutės miesto Ramučių gatvėje buvo aptarti ir ten.

Redakciją pasiekia daugybė klausimų iš ES šalių - kas vyksta Šilutėje, kodėl susidorojama su ūkininkais, ar tai demokratija Lietuvoje.

Policininkai lankėsi ūkininkų namuose

Pasidomėjus apie trečiadienio popietėje pareigūnų lankytus ūkininkus jų namuose, pastarieji patvirtino apie buvusius reikalavimus patvirtini savo parašu, kad nedalyvaus protestuose ir traktoriumi niekur nevažiuos.

„Su policininkų reikalavimais nesutikau, nieko nepasirašiau ir apie jokius tariamus protestus neteko girdėti. Į susitikimą su ministru vykau traktoriumi“, -  teigė „Šilokarčemai vienas iš ūkininkų.

Žemės ūkio ministerijos atstovai teigia, kad išskirtinio viešo saugumo nebuvo prašoma, o susitikimą su ministru organizavo savivaldybė.

Apie išpūstą burbulą - neva organizuojamą protestą ministro vizito dieną -  nepavyko surinkti informacijos.

Pagal galiojančius teisės aktus leidimus viešiems renginiams atviroje erdvėje išduoda savivaldybė. Policijos ir savivaldybės bendradarbiavimas šioje vietoje neišvengiamas. Mero pasiteisinimai apie tai, kad nieko nežinojo, užduoda dar daugiau klausimų nei atsakymų.

Tos pačios dienos popietę dar vienas susitikimas su žemdirbiais Šilalėje įvyko be nesklandumų. Ūkininkai suvažiavo savo traktoriais ir nieko nenutiko.


Straipsnio komentarai

,ines2024-01-24
neo tas yra kas : (sak ni ni sri v soj i cil op) - san im du R suj ig im eR Komentaras patinka Komentaras nepatinka
senis2024-01-21
O kas yra tas policijos virsininkas.
Jeigu P.Cepauskas - tai nesistebiu niekuo
Komentaras patinka Komentaras nepatinka