D. Pavalkis: mokslas deda pamatus gerovės visuomenei

2015-03-31, smm.lt informacija

Mokslininkai analizuos mūsų visuomenės reikmes ir siūlys būdus, kaip galima sukurti visoms socialinėms grupėms palankią aplinką. Tokio tikslo sieks švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio patvirtinta nacionalinė mokslo programa „Gerovės visuomenė“.

„Nacionalinės mokslo programos – tai galimybė valstybės mokslui skiriamas lėšas nukreipti svarbiausiems iššūkiams spręsti. Tikimės, kad nauja nacionalinė mokslo programa pasiūlys prielaidas gerovės visuomenei“, – sako švietimo ir mokslo ministras.

Kaip pabrėžiama programoje „Gerovės visuomenė“, Lietuvos socialinės gerovės sistemos sėkminga plėtra neįmanoma be išsamios įvairių visuomenės grupių gyvenimo sąlygų ir socialinės politikos padarinių analizės. Reikia rasti būdų, kad ekonominio augimo rezultatai sėkmingiau pasiektų visus gyventojų sluoksnius.

Programos tikslas – kompleksiškai išanalizuoti gerovės visuomenės Lietuvoje plėtros prielaidas, veiksnius, tendencijas, jos raidos galimybes bei trikdžius, padėti valstybės institucijoms parengti strateginių sprendimų ir rekomendacijų gerovės visuomenei plėtoti. Programos įgyvendinimo metu sukaupta informacija leis mokslinių tyrimų rezultatų pagrindu formuluoti gerovės visuomenės vystymo strategiją ir politiką.

Vykdant programą bus analizuojama visuomenės struktūra, vertybės, nuostatos ir elgsenos kaita, socialinis, tautinis ir religinis tapatumas, emigracijos ir reemigracijos veiksniai, socialinė nelygybė ir atskirtis, sveikatos, socialiniai, ekonominiai ir kiti gyvenimo kokybei svarbūs veiksniai, socialinės pagalbos, sveikatos apsaugos ir paslaugų sistema.

Programa numato prognozuoti ir pagrįsti šalies sumanų augimą ir gerovės plėtrą, parengti rekomendacijas dėl atsakingos ir atviros viešosios politikos, viešųjų paslaugų kokybės gerinimo, piliečių ir visuomenės dalyvavimo viešajame valdyme bei teisinės sistemos stiprinimo.

Tikimasi, kad programos „Gerovės visuomenė“ rezultatai – surinkti ir susisteminti duomenys, mokslinės publikacijos, parengtos metodikos, rodiklių sistemos, rekomendacijos valstybės institucijoms – paskatins spartesnį gerovės visuomenės vystymąsi Lietuvoje.

Nacionalinę mokslo programą „Gerovės visuomenė“ administruoja ir jos įgyvendinimo stebėseną vykdo Lietuvos mokslo taryba. Numatomas programos uždavinių įgyvendinimo laikotarpis – 2015–2020 metai. Po trejų metų Lietuvos mokslo taryba vykdys tarpinį programos vertinimą.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!