Graudus 2024 metų Pagėgių savivaldybės biudžetas

2024-03-01
Pagėgių politikai nevieningai priėmė 2024 m. biudžetą.
Pagėgių politikai nevieningai priėmė 2024 m. biudžetą.
Tai vieno iš Pagėgių savivaldybės tarybos opozicijos narių padaryta išvada po vasario 15-osios vykusio posėdžio, kurio paskutinis klausimas ir buvo 2024 m. biudžeto tvirtinimas. Nors opozicija siekė tam tikrų pakeitimų, tačiau jiems to padaryti nepavyko. Čia galima prisiminti ir liaudies patarlę – šuns balsas į dangų neina. Taip ir Pagėgiuose – opozicijos siūlymai nelabai kam įdomūs.

Mero rezervas augo dvigubai

Vasario 15 d. patvirtintas Pagėgių savivaldybės 2024 metų biudžetas – 17 631 231,00 Eur, iš jų: pajamos – 15 993 369,00 Eur, 2023 metų nepanaudotos lėšos – 853 862,00 Eur.

Patvirtinti ir 2024 metų Pagėgių savivaldybės biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus, programas ir lėšų šaltinius – 17 631 231,00 Eur , iš jų: pagal specialiąją tikslinę dotaciją ugdymo reikmėms finansuoti – 2 631 500,00 Eur,  specialiąją tikslinę dotaciją valstybinėms funkcijoms  − 2 754 624,00 Eur,  Valstybės biudžeto ir kitas tikslines dotacijas – 728 624,00 Eur, Savivaldybės biudžetinių įstaigų išlaidos iš surinktų pajamų už gautas teikiamas paslaugas – 604 621,00 Eur, Savivaldybės biudžeto asignavimus savarankiškoms funkcijoms vykdyti – 10 127 862,00 Eur,  būsimi finansiniai įsipareigojimai – 784 000,00 Eur.

2024 metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio suma – 200 000,00 Eur.

Mero fonde liko 11900 eur.  Priminsime, pastarųjų lėšų paskirtis neretai įvardijama liaudiškai tariant „prauliavoti“. Malonieji užsienio valstybių delegacijų, svečių ir juos lydinčių asmenų priėmimai, užsienyje rengiami priėmimai, atminimo dovanėlės, prabangieji suvenyrai, gražiausios gėlės, įvairiausių švenčių bei apdovanojimų finansavimas, didingieji mero sveikinimai ir t. t., ir t. t. Tai tik dalis mero fondo maloniųjų funkcijų, kurioms skirtas rekordinis finansavimas.

Palyginus su 2023-aisiais mero rezervas užaugo dvigubai. Šiemet skirta 70 000 eur. Opozicija siekė bent šiek tiek sumažinti mero rezervo išlaidas ir šiek tiek jų skirti bendruomenėms, smulkiems verslininkams, kultūros renginiams. Tačiau...

Iš šešių pasiūlymų priimtas vienas

Opozicija posėdžio dalyviams pateikė 6 prašymus dėl biudžeto keitimo. Politikai balsavo dėl kiekvieno atskirai. Pirmiausia pristatytas pasiūlymas iš mero rezervo 20 000 Eur skirti kultūros renginių programoms. Tačiau dauguma vieningai nubalsavo prieš, nors lėšų renginių organizavimui reikia net trims Pagėgių kultūros įstaigoms.

Kitas pasiūlymas – iš mero fondo įkelti 10 000 Eur paramą Ukrainai. Dar neįvykus balsavimui administracijos direktorė Dalija Irena Einikinienė informavo: „Pagėgių savivaldybei biudžetui labai trūksta lėšų. Kad ir labai norėdami prisidėti prie Ukrainos pagalbos, neturime piniginių lėšų. Tačiau siūlome prisidėti kitakuo. Gavome pasiūlymą humanitarinės organizacijos Vilniaus, kad, išgirdę turbūt mūsų pokalbį apie nurašytas, kad siūloma nurašyti automobilį. <...> aname posėdyje buvo apsvarstyta, kad pirkti du naujus automobilius. Kažkas tai seka mūsų posėdį, domisi. Išgirdę jie galvoja, kad tie automobiliai, kurie dar yra Lumpėnų seniūnijoje. Bet aš atsakiau, kad mes jų dar nenurašome kol kas, nes nenupirkti. Bet galime pasiūlyti dvi gaisrines, kurios nenaudojamos. Atnešė jų ilgalaikio turto korteles. Jos yra nurašytos, jau nenaudojamos gaisrinės jos. Ir imtų vaikinai, kurie sugeba tą dalyką atremontuotų mašinas ir varytų į Ukrainą. Mes. Aišku. Taryba svarstys tą klausimą. Sekančiame posėdyje teiksime Tarybai tai atlikti. Jūs arba pritarsite, arba ne. Tai du gaisrinės automobilius ir vieną pežo – tą, kur jūs nurašėte ką tik viename klausime“. 

Siūlymas bus teikiamas kitam posėdžiui ir dėl jo spręs Taryba. O dėl  10 000 Eur paramai dauguma vėl nubalsavo prieš.

Trečias pasiūlymas – iš administracijos eilutės buvo siūloma pervesti 5 000 Eur nevyriausybinių organizacijų rėmimui. Pasiūlymui buvo vienbalsiai pritarta. Tai buvo vienintelis pasiūlymas, kuris sulaukė pritarimo.

Ketvirtas – iš administracijos lėšų skirti dalyvaujamajam biudžetui t. y. gyventojų iniciatyvoms ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti 1 000 Eur. Nors suma net juokingai atrodo, pasiūlymas nepriimtas.

Penktas - iš mero rezervo skirti prisidėjimui prie apeigų paslaugų religinėms bendrijoms ir jų bendruomenės nariams gerinti Pagėgių savivaldybėje. Prašyta 5 000 Eur. Tačiau ir šių pinigų Pagėgių dauguma neskyrė.

Šeštas – iš administracijos 5 000 Eur perkelti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai. Tačiau dauguma nemato, kad smulkieji Pagėgių verslininkai šią sumą galėtų įsisavinti.

Po šių balsavimų Tarybos nariai balsavo už 2024 m. biudžetą su vienu priimtu pasiūlymu. Dauguma nusprendė – biudžetas priimtas.

Skirtas... pravalgyti

Po posėdžio politikas E. Kuturys pasidalijo savo mintimis: „Pagėgių savivaldybės tarybos dauguma patvirtino 2024 metų Pagėgių savivaldybės biudžetą, kurį sudaro 17 631 231 euras. Gaila, kad biudžetas labiau skirtas pravalgyti, o ne ką nors sukurti. O tai patvirtina ir trijų kultūros įstaigų kreipimasis į Tarybos narius su prašymu nesumažinti 50 proc. jų biudžetų, skirtų renginiams, o kitoms įstaigoms – ir įvairiems darbams.

Opozicijos vardu siūlėme 25 000 eurų padidinti kultūros renginių finansavimą iš mero fondo, taip pat bent po 5 000 eurų pridėti prie skurdžių nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų, religinių bendrijų, smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programų, paramos Ukrainai skyrimo, tačiau dauguma geriau paliko mero rezerve 70 000 eurų (nors privalo būti tik 24 000 eurų) ir mero fonde – 11 931 eurą, nors čia gali būti ir 0. Tik nevyriausybinėms organizacijoms sugebėjo pridėti kelis tūkstančius, o kiti neva pakentės. Štai tokia metų pradžia ir nesvarbu valdantiesiems, kad per kažkieno neapdairumą Savivaldybė papildomai turi iš biudžeto išleisti 75 000 eurų, kad būtų pabaigti pradėti ir iš projektinių lėšų neužbaigti darbai“.

Taigi, kaip sakė Tarybos narys, - graudus 2024 metų Pagėgių savivaldybės biudžetas.

Anot opozicijos, galime daryti išvadą - čia ir toliau gera bei patogu gyventi savivaldybės vadovams, kurie Gerovės savivaldybėje gauna gana padorius atlyginimus. Apie tai, kokie jie buvo praėjusių metų paskutinį ketvirtį, skaitykite ateityje.


Straipsnio komentarai

Sūka2024-03-09
Dar viena didesnių asignavimų reikalaujanti biudžeto programa, tai visų funkcijų įgyvendinimui skirta – Valdymo tobulinimo programa, kuri sudaro 26,3 proc. biudžeto arba 4 628,6 tūkst. eurų. Tai lėšos savivaldos institucijai, seniūnijoms, priešgaisrinei tarnybai išlaikyti bei kitoms savarankiškoms ir valstybinėms funkcijoms vykdyti.70,0 tūkst. eurų skirta mero rezervui. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Sūka2024-03-09

krv krv kas supranta tai čia pinigų dalis (didžioji blet) skirta visai tai alkanai išpyzdėjusių darmajiedų šušarai su visais seniūnais ir patarėjais, trinančiais storas subines ir ryjančius tokias lėšas be sąžinės graužaties. Pabandyk iš jų kokią paramą gauti, huj blet. o čia sėdi tam, kad paskirsčius 16 liamų biudžetą, patys praėstų. Ir dar krv 70,0 tūkst. eurų skirta mero rezervui, bleeeet grynai kavutėms ir skambaliukams, kur už tokią sumą galima restauruot keletą senamiesčio namų centre.
O kur reikia rimtesnių pinigų, ten pamėtyta kaip pipirų ant ubago labdarinių makaronų. Nx tai kultūrai, nx infrastruktūrai, nx žmonėms geresnis vanduo...? Visi metai nx...
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
galvoju. kad atspėjau2024-03-09
nubalsavo vienbalsiai, nes labai abejoju, ar kas suprato už ką balsuoja Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Ar tiesa2024-03-08
"pikti liežuviai" plaka, kad viena daugumos persona iškėlė ultimatumą, kad nebalsuos už biudžetą, jei nebus pakeltas jai reikalingas įkainis už teikiamas paslaugas. Spėkit kas įvyko? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Patarimas2024-03-03
Šaunu būtų, kad po posėdžio E. Kuturys pasidalintų savo mintimis: Opozicijos vardu atsisakau kas mėnesį man skiriamų 1200 eurų iš Pagėgių biudžeto ir jais siūlau padidinti kultūros renginių finansavimą, nes dalį savo mokesčių moku Į Šilutės biudžetą, kur gyvenu, o dalį į Klaipėdos rajono biudžetą, kur dirbu Komentaras patinka Komentaras nepatinka