Šilutės TAU užvėrė duris – prasideda vasaros atostogos

2024-05-10, Birutė MORKEVIČIENĖ

Balandžio 26 dieną, kai pavasaris gausiai pasipuošė žiedais, TAU klausytojai rinkosi į mokslo metų užbaigimo šventę. Pilnoje Šilutės profesinio mokymo centro salėje, kur visada esame laukiami, skambėjo juokas, buvo aptariama metų veikla, dalijamasi vasaros planais: tariamasi dėl individualių susitikimų, švenčių ir kelionių.

Ir kaip be jų? Negi sėdėsi sudėjęs rankas? Intensyvi veikla verčia ir toliau judėti, tobulėti. Šventėje grojo Šilutės Bočių kapela.

Tradiciškai šventę pradėjo universiteto choras „Šilas“ (vadovė Loreta Mieliulytė), kuris atliko universiteto himną, pritariant visiems TAU klausytojams:

„Čia magnolijų žiedas pražys po žiemos,

Pasūpuos jį vėjelis švelnus.

Pro Geltonąjį tiltą sruvena vanduo,

Nusinešdamas mūsų metus.

Priedainis:

Dienų tėkmėj tarsi versmėj

Šviesios prasmės ieškosim,

Kūrybos džiaugsmo kibirkštim

Visi drauge liepsnosim...

Šventę tęsė universiteto šokių kolektyvas „Aukštumala“ (vadovė Alina Urbonienė). Po gausių plojimų šventės vedėja Daiva Budvytienė tarti sveikinimo žodį ir aptarti metų veiklą pakvietė TAU rektorę Eleną Stankevičienę. Kreipdamasi į visą gausiai susirinkusią bendruomenę rektorė kalbėjo: „Mielieji, kaip greitai bėga laikas. Štai mokslo metus baigė jau 6-oji laida. Šiandien bus įteikta per keturiasdešimt diplomų tiems klausytojams, kurie baigė dviejų metų kursą. Gražiai veikė visi trys fakultetai. Septyniuose fakultatyvuose vyko paskaitos, repeticijos, koncertai, minėjome pirmuosius, nors dar ir kuklius, kolektyvų jubiliejus, rašėme ir leidome knygas, jas pristatėme visuomenei, lankėme spektaklius ir patys pastatėme spektaklį. Organizavome išvykas ir ekskursijas, koncertavome namuose ir svetur“.

Tęsdama savo kalbą, rektorė paminėjo, kad universitetas užmezgė draugiškus ryšius su Vilniaus Medardo Čoboto, Telšių, Kelmės, Pagėgių ir Pasvalio trečiojo amžiaus universitetais. Pasidžiaugė, kad universiteto tarybos posėdžiuose buvo sprendžiami studijų veiklos organizavimo ir kiti klausimai. Vėliau rektorė dėkojo Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro vadovei Daivai Budvytienei, universiteto tarybos nariams, alumnams už bendrą darbą.

Buvo pasveikinti jubiliejus minėję TAU klausytojai, grojant Bočių kapelai (vadovas Jonas Zalcas).

Vėliau šoko TAU šokių kolektyvas „Šyša“ (vadovė Jadvyga Kužmarskienė), keletą dainų atliko universiteto choras „Šilas“, savo veiklą per metus trumpai aptarė literatų sambūrio „Vėdrynas“ atstovės ir perskaitė savo kūrybos eilėraščių.

Šventė pasibaigė nuotaikingu Bočių kapelos koncertu, kuris išjudino visus susirinkusius.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!