Siaubingi vaizdai Plaškiuose

2024-07-03, Raimonda Canderienė

Plaškių bažnyčią lankiau dar 2022-ųjų žvarbų rudenį. Tuomet vaizdas buvo šiurpokas, nes ši buvo apjuosta geltonomis perspėjančiomis juostomis. Tiesa, jų tada nepaisiau ir drąsiai drebėdama užlipau į apšaudytą bei apgriuvusį bokštą…

Jausmas tuomet buvo slogus, bet apsilankius neseniai, žalumos ir giedančių paukščių sezono metu, mane ištiko dar baisesnis smūgis. Tikriausiai žinote, kad greta bažnyčios esančias Plaškių kapinaites kerta vieškelis, kuriuo malasi ūkio ir ne ūkio technika, greta - didžiulė stirta ritinių, bažnyčios teritorija lyg ir aptverta tvora, bet toji tvora sumaitota ir nuvirtusi, o aplink net užkimęs loja šunų batalionas. Apėmė jausmas, kad pašaliniai čia nepageidaujami. Arba jie turėtų ateiti apsiginklavę lazdomis. Dėl visa ko...

Plaškių bažnyčios istorija liūdna: jos stogo čerpes nudraskė tūlas ponas B., paskui atstatymui bei rekonstrukcijai buvo renkami pinigai, ta intencija laikomos pamaldos… Radosi viltis, bet ji užgeso, nes surinkti pinigai (ir vokiečių aukoti) susigėrė smėlin arba atsakingojo rinkėjo - pirminyko sodybon, pandemijos dėka užrūdijo visi krumpliaračiai, surinktų pinigų likutis tebesmilksta. Tik man kažkodėl atrodo, kad jo greitai išvis nebeliks. Entuziazmas juk slopsta greitai, o kai diskredituojama puiki idėja bei išgaruoja aukos - niekas daugiau nebenori turėti reikalų su tokiais mulkiais. Ar galimai - vagimis. Kuris vokietis beaukos, nors ir labai jam širdį skauda? Tai vyksta daugybiškai, o lietuvaičių apsiš…imas finansų srityje tapo prekiniu ženklu: rinkti tam, kad pasisavintų, sukti projektėlius, kad ištratintų. Apetitas tik auga, bėda tik, kad vokiečiai Kvailių šalies Stebuklų lauke pinigėlių užkasti nebenori. Jie žino, kad pinigų medžiai čia neišauga, mat slankioja daug tipų juodomis panagėmis. Jie akėja Stebuklų lauką nenuilstamai ir lupa vokiečių ašarotom akim pasodintus cekinus. Naivūs tie vokiečiai, ar ne? Visiški berazumiai. Užtai mes kieti!

O man eilinį kartą smogia išdavikė mintis: tai kokie padugnės čia turėjo atsibelsti, kad ant antkapio pasistatytų rūsį? Jūs gerai perskaitėte, vieno kapo vietoje dabar stovi rūsys su durelėmis, tolėliau - kapinių riboženklio liekana. Gal ten guli Snieguolė stiklo karste, visai ne bulvės ir burokai, gal įkurtas koks mauzoliejus? Mintys štai tokios. Darykite su jomis, ką tik įsigeidę.

Finalinis viktorinos vedėjo klausimas: kas kaltas?

Kalta aplinka, sukūrusi mankurtų generaciją, tiesa?

O iš kur tie mankurtai? Iš šeimų, kurios užėmė svetimus namus ir neįleido po kurio laiko sugrįžusių šeimininkų. Jie augino vaikus, tokius pat, kaip jie.

Prozit!


Straipsnio komentarai

Gyventoja2024-07-04
Pokaryje čia užvežė dzūkus, kurie aiškiai ir nugyveno šį nuostabų kaimą... kiek pamenu, girtuoklystė buvo giliai šaknis išleidusi, buvo jos visur, bet šiame kaime... Šviesesni žmonės čia ilgam niekada neužsilaikė... O juk gyventojai buvo atkeldinti į tokius turtingus namus... Ant stalų dar tebebuvo maistas lėkštėse... Kai žmonėms teko palikti skubant išpuoselėtus ir turtingus namus... Šiai bažnyčiai nebėra šansų pakilti, kaip bebūtų gaila... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to Žmogus2024-07-04
Savikritika gerai, tik kokiu tikslu save taip žeminate... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Žmogus 2024-07-04
Lietuviai yra vagys,plėšikai ir žudikai.Tokie lietuviai buvo ir liks prasigėrusiù girtuokliù šalis.Neapykantos ir godumo tauta.Europoje visi žino jog geriau pas tuos plėšikus ir vagis lietuvius nevažiuoti. Komentaras patinka Komentaras nepatinka