Iš krašto mokyklų emigravo dar 16 mokinių

2015-04-10, Stasys BIELSKIS
Švietimo skyriaus vedėja Virginija Sirvidienė.
Švietimo skyriaus vedėja Virginija Sirvidienė.

2014 metų rugsėjo 1 dienos duomenimis, šešiose Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, Šilgalių mokykloje-daugiafunkciame centre ir Lumpėnų pagrindinio ugdymo skyriuje mokėsi 1 076 mokiniai. Lyginant su praėjusiais mokslo metais mokinių skaičius sumažėjo 95 mokiniais. Tokiam mažėjimui didelę įtaką turi emigracija į užsienio šalis ir nepalankūs demografiniai pokyčiai. Apie tai ir kitas švietimo aktualijas „Šilokarčemos“ korespondentas Stasys BIELSKIS kalbėjosi su Švietimo skyriaus vedėja Virginija SIRVIDIENE.

- Per šių mokslo metų septynis mėnesius mokinių skaičius dar labiau sumažėjo, ar tai tiesa?

- Taip, emigravo arba ėmė lankyti kitą mokyklą Lietuvoje 16 mokinių. Iš Stoniškių ir Šilgalių išvyko 2, Vilkyškių ir Lumpėnų – 3, Algimanto Mackaus gimnazijos – 4, o iš Piktupėnų pagrindinės mokyklos – net 7 mokiniai.

Šiek tiek džiugina tai, kad į Pagėgių krašto mokyklas šiemet jau sugrįžo arba atsikėlė iš kitur penki vaikai.

- Ką darote, kad ir atokiose Pagėgių krašto ugdymo įstaigose būtų kuo geresnis moksleivių ugdymas, kad vaikai norėtų lankyti mokyklą?

- Savivaldybės  ugdymo įstaigų mokytojai kūrybiškais būdais  ir metodais siekia ugdymo tikslo, daug laiko skiria savišvietai ir savikultūrai, ieško naujų ir efektyvių mokymo strategijų, dalijasi gerąja patirtimi, mokosi vieni iš kitų. Kultūros centre buvo surengta III Pagėgių  savivaldybės mokytojų metodinė konferencija „Kūrybiškas  mokytojas - kūrybiškam mokiniui“. Šioje  konferencijoje patirtimi dalijosi ne tik mūsų  savivaldybės mokytojai, bet ir dvi mokytojos metodininkės  iš Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės  mokyklos. Mūsų laikmetis – internetinės erdvės laikmetis. Mokytojai aktyviai taiko informacines technologijas ugdymo procese. Pagėgių savivaldybės mokyklų metodinės tarybos sukurtoje svetainėje yra  skelbiamos beveik visų dalykų sėkmingiausios pamokos. Naujų veiklos formų mokytojai ieško ir tobulindami savo dalykines kompetencijas. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje kūno kultūros mokytoja metodininkė Svetlana Musvydienė kartu su  kolege iš Jonavos  rajono Užusalių pagrindinės mokyklos vykdė 5 dienų stažuotę „Šiuolaikinės kūno kultūros pamokų planavimo, organizavimo ir vykdymo  technologijos“. Kūno kultūros mokytojai turėjo galimybę stebėti atviras pamokas, sportinius  užsiėmimus, diskutuoti aktualiais  klausimais.

166 mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose, mokymuose, seminaruose. Vidutiniškai kiekvienas mokytojas praėjusiais metais kvalifikacijos tobulinimui skyrė 5 dienas. 9 mokytojai įgijo  aukštesnę  kvalifikacinę  kategoriją:  3 mokytojai - vyresniojo mokytojo kvalifikaciją, 3 mokytojai - mokytojo  metodininko  kvalifikaciją, 1 mokytojas - mokytojo  eksperto.

Švietimo įstatymo 48 straipsnis reglamentuoja, kad  nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. mokytojais gali dirbti asmenys, turintys dėstomo dalyko kvalifikacinius reikalavimus. Savivaldybės  ugdymo įstaigose buvo mokytojų, auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, neatitinkančių kvalifikacinių reikalavimų. Vieni mokytojai išėjo iš darbo, kiti - naudojasi  galimybe baigti  studijų modulius ar įgyti naują specialybę. Dvi mokytojos baigė neformaliojo švietimo studijas ir įgijo kompetencijas, leidžiančias dirbti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, trys mokytojos siekia įgyti kitą  specialybę Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institute.

- Nedaugelis žino, kad Savivaldybėje yra įkurta vaiko gerovės komisija. Kokia veikla jis užsiima?

- Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 3 d. įsakymu buvo sudaryta naujos sudėties Pagėgių savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija. Ją sudaro du Švietimo skyriaus atstovai, po vieną Vaikų teisių apsaugos ir Socialinės paramos skyrių atstovą, Jaunimo reikalų koordinatorė, vyriausioji specialistė sveikatai ir sanitarijai, Pagėgių policijos komisariato pareigūnė, Tauragės rajono apylinkės prokuratūros prokurorė.

Jau įvyko keturi šios komisijos posėdžiai, kuriuose svarstyti ir priimti trys nutarimai. Tai dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo vienam mokiniui, teismo nutartimi mokinys patalpintas Vėliučionių vaikų socializacijos centre. Kitas nutarimas - dėl minimalių priežiūros priemonių skyrimo dviem mokiniams. Ir trečias - dėl minimalių priežiūros priemonių pratęsimo vienam mokiniui.

 

 

 

 

    


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar gerai, kad pasuose bus galima rašyti asmenvardžius su q, x, w raidėmis?