CVbankas.lt: bedarbiai, atsisakę siūlomo darbo, pašalpos nebepraras

2015-04-28, CVbankas.lt
123FR nuotr. / Bedarbis
123FR nuotr. / Bedarbis
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmė svarbų pakeitimą „Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos apraše“ – nebeliko pagrindo nutraukti bedarbio statusą, bedarbiui atsisakius tinkamo siūlomo darbo, pranešė Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius.

Šiuo įsakymu keičiami pagrindai, kuriems esant netenkama bedarbio statuso – Stebėsenos aprašo 25 punktas. Pagal naująją tvarką bedarbio statuso netenkama:

1. Atsiradus darbo santykiams ar jų esmę atitinkantiems santykiams ar pradėjus vykdyti individualią veiklą ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui, tapus mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos nariu, atnaujinus įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos veiklą, kuri buvo laikinai nevykdoma, įregistravus ūkį Ūkininkų ūkių registre arba tapus ūkininko partneriu ar žemės ūkio veiklos subjektu, pradėjus mokytis pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoti aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas;

2. Be svarbių priežasčių, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintame Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše, nutraukus profesinį mokymą, atsisakius įsidarbinti pagal įgytą ar patobulintą kvalifikaciją arba (ir) įgytą kompetenciją arba vykdyti individualią veiklą;

3. Pasibaigus leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje ar kitą užsieniečio teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinančio dokumento galiojimui;

4. Gavus asmens prašymą nutraukti jo registraciją teritorinėje darbo biržoje;

5. Mirties atveju.

Minėtas įsakymas įsigaliojo nuo 2015 m. balandžio 25 d., todėl nuo šiol bedarbio statuso nutraukti kitais pagrindais, nei aukščiau nurodyta, negalima.


Straipsnio komentarai

*****2015-04-28
nu smagu... siulo darba - atsisakau pasalpa gaunu... ko dar bereikia... Komentaras patinka Komentaras nepatinka