Dauguma Šilutės r. savivaldybės tarybos narių nenori atsiskaityti

2015-05-03, Kęstutis GABŠYS
Tarybos nario J. Sauspreškio veiklos ataskaitoje puikuojasi rašybos klaidos.
Tarybos nario J. Sauspreškio veiklos ataskaitoje puikuojasi rašybos klaidos.

Kiekvienais metais Tarybos nariai privalo savo bendruomenei ir juos rinkusiems asmenims pateikti savo metinės veiklos ataskaitas. Iki šiol Šilutės r. savivaldybės interneto svetainėje yra publikuojama tik 13 Tarybos narių veiklos ataskaitų. Kiti 14 rajono išrinktųjų įstatymo reikalavimą pateikti veiklos ataskaitą, ignoravo. Pirmą kartą šioje kadencijoje už savo veiklą atsiskaitė mažiau kaip pusė Tarybos narių. O ir atsiskaičiusiųjų rašiniuose nuveiktų darbų nebuvo labai daug.

Rašė dėl paukščiuko

Greičiausiai po to, kai „Šilokarčemos“ laikraštyje buvo išsamiai išnagrinėtos ankstesnių metų Tarybos veiklos ataskaitos, Tarybos nariai rašydami šiųmetes veiklos ataskaitas buvo šiek tiek atidesni. Atidesni, nebūtinai reiškė, kad atviresni. Didelė dalis ataskaitų buvo labai šabloniškos ir vienodos. „Esu tokio ir tokio komiteto narys, dalyvavau tiek ir tiek posėdžių, gilinausi į rajono problemas“, - rašoma ataskaitose. Sutikime, mums, rajono gyventojams, žinoti, kad mūsų išrinktasis tik trynė Tarybos ir komiteto nario kėdę, tikrai neužtenka. Tarybos nario veiklos ataskaitoje norėtųsi pamatyti jo politinių interesų lauką, asmenines pastangas išspręsti kokias nors problemas ir nuomonę, ką visa Taryba galėtų išspręsti ateityje.

Štai Tarybos socialdemokratų frakcijos pirmininko Alfonso Vanago veiklos ataskaitose yra paminėta, kad politikas yra Ekonomikos ir finansų komiteto narys, visuomeninės administracinių ginčų komisijos narys, turto privatizavimo komisijos narys... Ir dar kelių komisijų ir tarybų narys. Deja, informacijos, kokius klausimus politikas inicijavo minėtose komisijose, mes pasigendame. Vietoje to sužinome: „Dalyvavau  įvairiuose susitikimuose su rajono bendruomenėmis, lankiausi seniūnijų šventėse, įvairiose akcijose, kurias organizavo Šilutės skyriaus socialdemokratų partija“ (kalba netaisyta, - aut. pastaba).

Panašią veiklos ataskaitą pateikė ir rajono „valstiečių“ lyderis V. Pozingis. Šis politikas yra įvaldęs kanceliarinę kalbą, todėl, pagal formą, jo ataskaita atrodo solidi, o  pagal turinį – visiškai tuščia. V. Pozingis kaip ir kiti politikai vardina savo komitetus ir komisijas, neužmiršta priminti, kad dalyvauja susitikimuose seniūnijose, „susitikinėja su Seimo nariais ir Vyriausybės atstovais“. Kai kalbama apie konkrečius dalykus – V. Pozingis baksnoja pirštu į Kontrolės komitetą, vardina jo prioritetines veiklos kryptis, tokias kaip „Savivaldybės kontroliuojančių institucijų veiklos priežiūra bei Savivaldybės turto ir lėšų panaudojimo analizė“. Išvertus į žmonių kalbą tai reiškė, kad per metus V. Pozingio pirmininkaujamas komitetas išsikviesdavo ir protingais veidais išklausydavo Savivaldybės kontrolierės ir Vidaus audito tarnybos pateikiamą informaciją.

Trijų Tarybos moterų Stasės Skutulienės, Albinos Bumblauskienės ir Birutės Kleinaitės ataskaitų nenagrinėsime. Jos skrupulingai išvardino visus komitetus, komisijas ir tarybas, kurių veikloje jos dalyvavo ir prisiekė rinkėjams, kad gilinosi į pateiktus Tarybos sprendimus. Žinoma, tik rajono žmonių labui.

Kai nori – galima

Iš pilkos abejingumo ar nekompetencijos sąlygotos ataskaitų  masės išsiskyrė Tarybos nariai A. Gečas, Š. Laužikas ir D. Žebelienė. Jų veiklos ataskaitas galima laikyti pavyzdinėmis. Štai Š. Laužiko veiklos ataskaitoje matome, kad politikas praėjusius kalendorinius metus aktyviai dalyvavo rajono turizmo skatinimo veikloje, teikė ten pasiūlymus, kurių dalis net buvo priimta ir įgyvendinta. D. Žebelienės veiklos ataskaitoje matome, kad politikė praėjusiais metais bandė akcentuoti maitinimo organizavimo problemas rajono švietimo įstaigose, A. Gečas aktyviai darbavosi sporto srityje. Mes galime įvairiai vertinti šiuos politikus ir diskutuoti dėl jų sprendžiamų problemų aktualumo ar jų sprendimo metodų. Tačiau aiškiai matome, kad jei Tarybos narys aktyviai dirba, jam nėra sunku (o politikui dar ir malonu, - aut. pastaba) rajono gyventojams trumpai atsiskaityti už savo veiklą.

Gerai, kad nors skaito

Juokingiausia, kai savo veiklos ataskaitose politikai giriasi, kad principingai domisi svarstomais klausimais arba skaito pateiktą posėdžiams medžiagą. Čia juk turėtų būti net tingiausio Tarybos nario veiklos minimumas. Be gilinimosi į medžiagą būtinas problemų akcentavimas, iniciavimas ir net gebėjimai įtikinti kolegas ir priimti reikiamus Tarybos sprendimus.

O Tarybos nario V. Kainovaičio veiklos ataskaitoje puikuojasi pareiškimas: „Visada stengiuosi susipažinti ir išanalizuoti pateiktą komitetams ir Tarybos posėdžiams medžiagą, tik tada priimu ir prabalsuoju už tinkamus rajono gyventojams sprendimus“.

Tarybos narys A. Kubaitis mano, kad vien priklausymas socialdemokratų partijai padeda jam užtikrinti Lietuvoje „laisvę, demokratiją, socialinį teisingumą ir solidarumą“. Kai kalbama apie darbą Tarybos narys teigia: „Per visą ataskaitinį laikotarpį išsamiai susipažinau su parengtais Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, dalyvavau juos svarstant ir priimant“. Pripažinkime, tai svarus politiko indėlis į rajono gerovę. Į besistengiančių susipažinti su Tarybos sprendimais rajono politikų gretas taikosi ir P. Tunaitis. Šio politiko ataskaitoje rašoma „Per ataskaitinį laikotarpį dirbau susipažindamas su Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais“.

Skaito, deja, ne visi

Kai sukritikuoji politikus už tai, kad jie sugeba tik perskaityti Tarybos medžiagą, į rankas patenka Tarybos narių ataskaitos, kurios kelia įtarimus, kad jie su medžiaga dirba labai aplaidžiai. Jei Tarybos narys J. Sauspreškis būtų atidžiai perskaitęs tai, ką parašė, vargu ar politiko pateiktos ataskaitos pirmoji pastraipa būtų tokia nelogiška. „2014 m. dalyvavau devyniuose tarybos posėdžiuose ir devyniuose socialinių reikalų komiteto posėdžiuose. Taip pat ir keliuose socialinių reikalų komiteto posėdžiuose. Keletą jų praleidau dėl ligos“ (kalba netaisyta, - aut. pastaba). Ši 195 simbolių ilgio pastraipa yra nelogiška ir joje yra net trys teksto rinkimo klaidos, kurių perspausdinę citatą mes nepateikiame.

Jei Tarybos narys J. Sauspreškis ir neperskaitė to, ką pats parašė, tai Tarybos narys Vaidas Pavilonis nėra skaitęs pagrindinio Tarybos nario veiklą reglamentuojančio teisės akto – Vietos savivaldos įstatymo. Štai politikas teigia, kad „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijai Taryboje priklauso mero ir administracijos direktoriaus pavaduotojo postai. Dėl mero mes nesiginčysime, bet administracijos direktoriaus pavaduotoja Inesa Murauskienė niekaip negali priklausyti „tvarkiečių“ frakcijai, nes administracijos direktoriaus pavaduotojas nėra ir negali būti Tarybos nariu. Galbūt čia pasireiškė V. Pavilonio literatūriniai talentai ar politinės minties viražai, tačiau priminsiu, kad šis politikas taip pat yra Nemuno deltos regioninio parko direktorius. Nesinorėtų, kad jis lygiai tokiais pačiais literatūriniais pasažais pasirašinėtų ir interpretuotų teritorijų planavimo dokumentus.

Geriausias atsiskaitymas rinkėjams – 5 Eur

Net formalios ar juokingos Tarybos narių ataskaitos vis dėlto parodo, kad Tarybos nariai turi dar kažkokį pareigos jausmą. Kitiems Tarybos nariams pareigos jausmas, greičiausiai, yra svetimas. Geriausią pavyzdį rajono žmonėms turėtų rodyti meras ir vicemeras. Deja, nei V. Laurinaitis, nei A. Balčytis savo Tarybos nario veiklos ataskaitų nėra pateikę. Meras gali teigti, kad Tarybos reglamento nustatyta tvarka teiks mero ataskaitą, nors formaliai jis turėtų atsiskaityti tiek kaip meras, tiek kaip Tarybos narys. A.Balčyčio abejingumas savo pareigoms tiesiog stebina – Savivaldybės interneto svetainėje nėra šio politiko ataskaitų ne tik už 2014, bet ir 2013 metus. Visus ketverius metus pareigą atsiskaityti rinkėjams ignoravo kandidatas į merus Arvydas Jakas. Keistoka, tačiau pirmą kartą rajono gyventojams neatsiskaitė liberalai – Jonas Purlys ir Edvardas Vitkauskas.

Rajono statybinių įmonių valdymas, matyt, suteikia teisę neatsiskaityti už savo veiklą Tarybos nariams Sauliui Stankevičiui, Steponui Kazlauskui ir Dariui Soščekai. Gali būti, kad šiems politikams atrodo, jog geriausia atsiskaitymo forma su rinkėjais yra 5 eurai. „Šilokarčemos“ korespondento kalbintas Tarybos sekretorius A. Jurkus teigė, kad Tarybos nariai privalo atsiskaityti už savo veiklą kiekvienais metais iki vasario 1-osios. A. Jurkus dievagojosi, kad „Tarybos sekretoriatas visada išsiunčia Tarybos nariams priminimus, taip pat apie pareigą teikti ataskaitas Tarybos nariams buvo priminta žodžiu per komitetų posėdžius“. Taigi, Tarybos nariai žinojo apie pareigą atsiskaityti, tačiau dauguma šią pareigą tiesiog ignoravo.


Foto galerija

A. Jakas visus ketverius metus nepateikė nė vienos veiklos ataskaitos.Geriausią veiklos ataskaitą pateikė Š. Laužikas.Tarybos nario J. Sauspreškio veiklos ataskaitoje puikuojasi rašybos klaidos.

Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!