Gimnazijos mokytojoms už pamoką „Žmogus prievartos pasaulyje“ – pirmoji vieta Lietuvoje

2015-05-20, Stasys BIELSKIS
1bg klasės mokiniai - integruotos pamokos „Žmogus prievartos pasaulyje“ dalyviai.
1bg klasės mokiniai - integruotos pamokos „Žmogus prievartos pasaulyje“ dalyviai.

Neseniai buvo paminėta Tarptautinė koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo diena. Ta proga Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 1bg klasės mokiniai dalyvavo integruotoje pamokoje „Žmogus prievartos pasaulyje“. Šis edukacinis užsiėmimas, vykstantis buvusio „Oflager-53“ (Buchenvaldo filialo) teritorijoje, Ugdymo plėtotės centro organizuotame konkurse „Užduoties kodas“ buvo įvertintas pirmąja vieta.

Edukaciniame užsiėmime dalyvavo įvairių dalykų – istorijos, geografijos, informacinių technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, vokiečių kalbos, technologijų – mokytojai.

Jį kartu su 1bg klasės mokiniais parengė ir vedė istorijos mokytoja Kristina Dargužienė, vokiečių kalbos - Loreta Skvirbienė ir lietuvių kalbos - Vilma Vaivadienė. Šis projektas respublikiniame Ugdymo plėtotės centro organizuotame konkurse „Užduoties kodas“ buvo įvertintas 1-ąja vieta už naujų žinių plėtojimą, tyrinėjimą bei gebėjimą spręsti problemas. Netradicinės pamokos, kurios vyksta nuo 2013 metų,  tikslai – supažindinti su karo metais egzistavusiu prievartos pasauliu, pagerbti žuvusiųjų atminimą.

Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai ne tik buvo supažindinti su „Oflager-53“, bet ir kitomis koncentracijos stovyklomis: papasakotos įkūrimo istorijos, perskaityti liudininkų prisiminimai bei kalinių kūryba. Dalyviai „išbandė“ lagerio tvarkos taisykles, dienotvarkę, bausmes, rinko šiukšles, gavo sausą maisto davinį. Mokinių atsiliepimai liudija, kad ši netradicinė pamoka buvo ne tik įdomi, bet ir reikalinga.

„Daug ką sužinojau per šią pamoką, nes pirmąkart buvau šiame „lageryje“. Sužinojau, kaip gyveno ir ką valgė žmonės, kurie čia buvo įkalinti“, - teigė Laisvydas R.

„Tai, ką patyrėme „Oflageryje“, palyginti niekas su tuo, ką išgyveno tikrieji belaisviai. Iš pasakojimų buvo galima suprasti, kad su žmonėmis buvo elgiamasi baisiau negu su gyvuliais“, - tai Aistės S. mintys.

Karina M. sakė: „Kokios baisios ten buvo gyvenimo sąlygos: pats pasistatai ,,namelius“, turi kovoti už savo gyvybę… Baisu ir tai, kaip dabar žmonės elgiasi tokioje šventoje vietoje – užuot ją saugoję ir gerbę,  niokoja, teršia, laužo paminklus“.

Nuo 2013 metų vykdomoje šioje edukacinėje programoje dalyvavo jau apie 150 mokinių ne tik iš Algimanto Mackaus gimnazijos, bet ir iš Stoniškių, Šilgalių, Natkiškių, Vilkyškių mokyklų.

 


Foto galerija

Edukacinį užsiėmimą, pelniusį pirmąją vietą Lietuvoje, parengė mokytojos Kristina Dargužienė, Loreta Skvirbienė ir Vilma Vaivadienė.1bg klasės mokiniai - integruotos pamokos „Žmogus prievartos pasaulyje“ dalyviai.

Straipsnio komentarai

Dalyvavęs2015-05-29
o kur kitų dalyvių ,,aukų'' nuotraukos?.. Komentaras patinka Komentaras nepatinka