Šilutės valdžiai posėdžiauti nesisekė

2015-05-26, Kęstutis GABŠYS
Kad įvyktų Kontrolės komiteto posėdis V.Pozingis dvi valandas gaudė komiteto narius.
Kad įvyktų Kontrolės komiteto posėdis V.Pozingis dvi valandas gaudė komiteto narius.

Artėjant mėnesio galui, sujuda įvairūs Tarybos komitetai, komisijos ir darbo grupės. Vieni skuba apsvarstyti klausimus, kurie vėliau turės būti įtraukti į paskutinį mėnesio ketvirtadienį vyksiantį Tarybos posėdį, kiti skuba, nes mėnesio gale reikia užbaigti jiems pavestus darbus ir užduotis. Pastaroji gegužės savaitė nuo gegužės 18-ios iki gegužės 21-osios Šilutės rajono valdžios kalendoriuje turėjo būti pažymėta juoda spalva. Dėl pačių įvairiausių priežasčių valdininkams tą savaitę posėdžiauti nesisekė. Jei kokie nors posėdžiai ir įvykdavo, tai pastarųjų kokybė net nebekelia juoko.

Gedo automobiliai ir netenkino kokybė

Pirmieji nesėkmingų posėdžių seriją pradėjo galimybių studijos „Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“ kūrėjai. Konkursą laimėjusios bendrovės ekspertų ketinimai pristatyti studijos rezultatus Šilutės rajono savivaldybės valdžiai bei turizmo sektoriaus atstovams pavirto į atvirą pasityčiojimą. Kad ir kaip kritiškai žiūrėtumėme į valdžią, šiuo atveju svetingumo ir mandagumo stoka šilutiškių kaltinti tikrai negalima. Studijos rengėjų pateikta informacija buvo žemo lygio, o pačioje studijoje buvo net faktinių klaidų, pavyzdžiui, kažkodėl prie Šilutės rajono turizmo išteklių buvo priskirtas Karklėje esantis kempingas. Susitikimas greitai pasibaigė. Savo pranešime Savivaldybės Komunikacijos skyrius teigė: „Įvykęs susitikimas su darbo grupės atstovais nebuvo produktyvus ir naudingas, nes nebuvo atsakyta į esminius klausimus ir atsižvelgta į darbo grupės narių pateiktas ankstesnes pastabas bei siūlymus, o pristatyti statistiniai duomenys buvo netikslūs ir nesutapo su realiais statistiniais duomenimis.”

Gegužės 20-ąją kita konsultacijų bendrovė turėjo pristatyti asociacijos „Lamatos žemė“ veiklos strategiją naujam ES finansavimo periodui. Deja, likus mažiau nei valandai iki numatyto posėdžio, Savivaldybės interneto svetainėje pasirodė informacija, kad minėtos strategijos pristatymas neįvyks. Tarybos sekretorius A. Jurkus teigė, kad minėtos strategijos pristatymas buvo atšauktas, nes pakeliui sugedo konsultantų automobilis.

Kontrolės komitetas renkasi kada nori

Savivaldybės kontrolės komitetas turėjo susirinkti antradienį 13 val. 45 min. ir apsvarstyti kelis klausimus, kurie turėtų būti įtraukti į artėjančio Tarybos posėdžio darbotvarkę. Deja, nustatytu laiku į posėdį susirinko tik trys komiteto nariai ir sprendimams priimti nebuvo kvorumo. Komiteto pirmininkas Virgilijus Pozingis pademonstravo puikų biurokratinį išradingumą. Kontrolės komiteto posėdis buvo surengtas po Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio, nes pastarajame komitete dirbo labai daug Kontrolės komiteto narių.

Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš „Šilokarčemai“ teigė, kad „formaliai komitetas nėra viešojo administravimo subjektas,  o jo sprendimai yra rekomendaciniai. Tačiau praktika, kad apie naujo komiteto posėdį nėra skelbiama iš anksto, nėra gera, kadangi tai nesuteikia galimybės posėdyje dalyvauti kitiems Tarybos nariams, bendruomenių atstovams ir žiniasklaidai“. Vyriausybės atstovė mano, kad merui dera atkreipti komiteto pirmininko dėmesį ir imtis priemonių, kad tokie dalykai ateityje nepasikartotų.

Vieni verslą matė, kiti ne

Gegužės 19 dieną posėdžiavęs ekonomikos ir finansų komitetas svarstė net 42 klausimus. Tiesa, dauguma iš jų buvo priimti be didesnių diskusijų, komiteto nariams draugiškai pakeliant rankas vos tik spėjus perskaityti teikiamo svarstyti sprendimo projekto pavadinimą.

Rimtesnė valdžios vyrų diskusija užsimezgė tik svarstant klausimą dėl žemės pirkimo Verdainėje. Savivaldybė ketina iš privataus asmens išpirkti žemės sklypą, kuriame norima tiesti gatvę. Tai yra suplanuota ir patvirtinta specialiuosiuose planuose. Tarybos narys Arvydas Jakas šiame veiksme įžvelgė geras verslo galimybes. Esą savivaldybė išperka žemę per aukšta kaina. Tarybos narys komitete pademonstravo puikų žemės rinkos išmanymą, iš atminties berdamas įvairios paskirties žemės kainas rajone. O štai Tarybos narys A.Vanagas atvirkščiai – verslo nematė ir savo mintis taip pat parėmė ir čia pat, komiteto posėdyje, pasidalino savo skaičiavimais.

Reikia atkreipti dėmesį, svarstant šį klausimą verslo nematė ir kitą dieną posėdžiavęs Teritorijų ir kaimo reikalų komitetas. Pastarojo klausimo svarstymui komitetas skyrė mažiau nei minutę ir vienbalsiai šiam klausimui pritarė. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad minėtas komitetas nerodė noro gilintis į jam teikiamų klausimų svarstymą. Trečiadienį vykusio Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto posėdis truko tik 6 minutes. Turint omenyje, kad komiteto darbotvarkėje buvo įrašyti 6 klausimai – vieno klausimo svarstymui komitetas skyrė mažiau nei minutę savo darbo laiko.

 


Straipsnio komentarai

o gal ne taip 2015-05-26
o kada jiem kas sekes tik pinigus plaut sekas Komentaras patinka Komentaras nepatinka