Seimas pradėjo svarstyti siūlymą įvesti bendrąjį teisės kvalifikacinį egzaminą

2015-06-06, tm.lt informacija
delfi.lt nuotrauka
delfi.lt nuotrauka

Seimo posėdyje po pateikimo pritarta Teisingumo ministerijos parengtiems teisės aktų projektams, kurie leis įvesti bendrąjį teisės kvalifikacinį egzaminą asmenims, pretenduojantiems tapti teisėjais, prokurorais ir advokatais.

„Įteisinus būsimiems teisėjams, advokatams ir prokurorams bendrą teisės kvalifikacinį egzaminą, visų šių trijų profesijų atstovams būtų taikomi vienodi kvalifikaciniai reikalavimai. Išvengtumėme atvejų, kai skirtingus profesinius egzaminus laikantys teisininkai kartais tarpusavyje nesusikalba, dėl to pagerėtų ir teisingumo vykdymo kokybė“, - pažymi teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Tokio standarto nustatymas padės užtikrinti teisingumo vykdymo kokybės didėjimą. Pereinamumas iš vienos teisės srities į kitą, nuo vienos teisinės profesijos prie kitos sukurtų prielaidas skirtingų sektorių teisininkams lengvai rasti bendrą kalbą, t. y. susikalbėti tame pačiame lygyje, o korporacinės sistemos uždarumo panaikinimas prisidėtų prie sistemos skaidrumo ir atvirumo.

Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad asmenys, siekiantys užimti teisėjo ar prokuroro pareigas ar verstis advokato veikla, turi išlaikyti bendrąjį teisės kvalifikacinį egzaminą. Teisę laikyti egzaminą turėtų asmenys, įgiję aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir turintys ne trumpesnį nei 3 metų teisinio darbo stažą.

Šį egzaminą organizuotų Teisingumo ministerija, o Egzamino komisijos nariais būtų Teisėjų tarybos, Generalinės prokuratūros, Advokatų tarybos bei teisininkus ruošiančių universitetų pasiūlyti kandidatai. Egzaminą sudarytų dvi dalys, kiekviena jų būtų laikoma atskirai, tačiau abi dalys turėtų būti išlaikytos per vienus metus.

Įstatymo projekte numatyta, kad egzamino rezultatai galioja penkerius metus, tačiau jei per šį laiką asmuo pradeda eiti teisėjo ar prokuroro pareigas arba verstis advokato veikla, egzamino rezultatų galiojimo terminas pratęsiamas neribotam laikui.

Su parengtais teisės aktų projektais galima susipažinti Teisingumo ministerijos internetinėje svetainėje.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar namuose jau pasipuošėtė Kalėdų eglutę?