Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokiniai dalyvauja savęs pažinimo projekte

2015-06-11, Projekto vykdytoja, tikybos mokytoja metodininkė, Žemaičių Naumiesčio Kolpingo šeimos narė Virginija Rupainienė

Pasibaigus mokslo metams mokytojai peržvelgia ir įvertina savo veiklą. Smagu džiaugtis pasiekimais ir mokiniams patikusia veikla. Šiais metais nuo vasario mėnesio Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokiniai dalyvauja projekte „Savęs pažinimas – tai teisingų pasirinkimų gyvenime garantas“, kurį vykdo Žemaičių Naumiesčio Kolpingo šeima, bendradarbiauja gimnazijos vaiko gerovės komisija. Projekto pagrindinis rėmėjas Lietuvos Kolpingo draugija.

Šio projekto metu mokiniai dalyvauja įvairiose savęs pažinimo veiklose.  Jau įvyko keturi suplanuoti susitikimai. Pirmąjį seminarą vedė Kauno arkivyskupijos šeimos centro jaunimo komanda „Pažink save“. Tai studentai savanoriai, savo laisvalaikį skiriantys žmogaus lytiškumo studijoms ir šių slėpinių perteikimui jaunimui. Mūsų moksleiviai dalyvavo seminare ir tris pamokas klausėsi paskaitų temomis „Meilė ir lytiškumas“, bei „Lytiškumas ir vaisingumas“. Jaunimas puikiai įvertino šį susitikimą, kuris, kaip sakė jie „buvo skirtas tikrai mums“. Buvo šaunu pasitikrinti jau turimas žinias, įgyti naujų, išsiaiškinti iššūkius bei mitus, kurie jaunam žmogui yra primetami šiandieną vyraujančios gyvenimo kultūros.

Antrasis projekto susitikimas vyko su kun. Mariusz Marszalek iš Vilniaus.

Pokalbių tema buvo: "...leisk man pažinti Tave ir pažinti save." (Šv. Augustinas). Jaunimas, atlikdamas užduotis, dalyvaudamas pokalbyje stengėsi pastebėti ir įvardinti draugų gerasias savybes, talentus. Stengėsi suprasti, kaip svarbu pastebėti ir atpažinti savyje paslėptą  “lobį” ir ugdyti, bei naudoti jį, svarbu suprasti, kad kiekvienas talentas yra Dievo dovana, kurios negalima pražudyti.

Kadangi šie metai viso pasaulio Katalikų bažnyčios yra paskelbti Pašvęstojo (vienuolinio) gyvenimo metams, kitas susitikimas vyko su su Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos Tarnaitėmis – vienuolėmis s. Jolita Šarkaite ir s. Loreta Armalyte. Susitikimų temos: “Pašvęstasis gyvenimas – kas tai?”, “Pašaukimas gyvenimui – siekti maksimumo.”

S. Jolita ir s. Loreta pasakojo savo pašaukimo istorijas, supažindino su vienuolinio gyvenimo kasdienybe, atsakinėjo į klausimus. Vienuolės pasidalijo savo nuostabiais patyrimais, kaip Dievas pašaukė jas pasirinkti tokį gyvenimo kelią, kaip jos patyrė Dievą, kuris niekada neišduoda ir myli visus tokius, kokie jie yra. Kūrėjas pasėjo mumyse savo dovanas ir talentus ir tik nuo mūsų priklauso, kaip juos auginsime, ir kaip sugebėsime atrasti savo gyvenimo kelią, kuriame būtume laimingi.

Paskutinis susitikimas buvo itin džiugus: gimnazijoje koncertavo grupė „Chebra“. Išvertus šį žodį į lietuvių kalbą reiškia jaunų vyrukų grupė. Ją sudaro 17-18 metų jaunuoliai iš Babtų gimnazijos. Grupei vadovauja tikybos mokytojas Mantvydas Randis. Grupė groja krikščionišką repą. Renginio metu jie ne tik koncertavo, bet ir liudijo apie save, pasakojo, kaip jie pasuko į krikščioniško gyvenimo kelią, kaip sekasi gyventi tikėjimu. Mūsų gimnazijos mokiniai atsiliepė į kvietimą ir gausiai dalyvavo koncerte, kuris jiems labai patiko. Na, o grupės nariai pasakė visiems: iki pasimatymo Lietuvos jaunimo dienose, kurios vyks birželio 27-28 dienomis Alytuje. Nemaža grupė mūsų gimnazijos mokinių dalyvauja šių dienų pasiruošimo programoje, ir ši kelionė bus šiais mokslo metais vykstantis paskutinis projekto „Savęs pažinimas – teisingų pasirinkimų garantas“ renginys.

Esame dėkingi Lietuvos Kolpingo draugijai, kuri finansavo šią veiklą, dėkojame Žemaičių Naumiesčio gimnazijos vadovybei teikusiai reikalingą paramą šio projekto vykdymui, taip pat Pobūvių salės „Valna“ savininkei Valerijai Laurinaitiene už dovanotus pietus svečiams. Džiaugiamės, kad tolimesnę projekto veiklą finansuos Lietuvių katalikų religinė šalpa, o tai reiškia, kad ir kitais mokslo metais turėsime galimybę surengti dar ne vieną prasmingą susitikimą ar išvyką mūsų gimnazijos mokiniams, taip padėdami jiems vis labiau pažinti ir ugdyti save.

 

 

 


Foto galerija

Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar gerai atidirbo Seimas šią pavasario sesiją?