Penki trumpi klausimai nepatekusiems į Šilutės rajono savivaldybės tarybą

2015-07-12, Karolina KIRTIKLYTĖ
www.suduvosgidas.lt nuotrauka
www.suduvosgidas.lt nuotrauka

Pasibaigus rinkimų maratonui Šilutėje, netrukus į savo pirmąjį posėdį rinksis naujai išrinkta rajono taryba. Nors beveik visi buvusios rajono tarybos nariai, pagrindiniuose ar pakartotiniuose rinkimuose bandė kandidatuoti į rajono tarybą (išskyrus S.Skutulienę), tačiau daugiau kaip pusė iš jų nebuvo perrinkti. Tad pakalbinome į naująją Tarybą neišrinktus politikus. Trumpą, 5 klausimų klausimyną išsiuntėme Vincentai Bubilienei, Albinai Bumblauskienei, Algimantui Čeponiui, Birutei Kleinaitei, Darijui Pundžiui, Jonui Purliui, Juozui Sauspreškiui, Stasei Skutulienei, Dariui Soščekai, Sauliui Stankevičiui, Povilui Tunaičiui, Edvardui Vitkauskui ir Sauliui Vytuviui.

Žinoma, tuos pačius klausimus būtume pateikę ir Šarūnui Laužikui, tačiau vos prisistačius išgirdome telefono pypsėjimą...

Polikų klausėme: kokia buvo jūsų reakcija sužinojus, jog nebepatekote į Šilutės rajono savivaldybės tarybą? Kaip manote, ar jūsų įpėdiniai taip pat gerai atliks šias atsakingas Tarybos nario pareigas? Dabar, kai nebesate Tarybos narys /-ė, kokia veikla planuojate užsiimti?  Kodėl, jūsų nuomone, žmonės jūsų neišrinko ir toliau dirbti Šilutės rajono savivaldybėje?  Ko palinkėtumėte naujai išrinktiems Tarybos nariams?

Pirmasis į mūsų pateiktus klausimus suskubo atsakyti Juozas Sauspreškis. „Viską vertinu savikritiškai. Galbūt buvo per maža agitacija. Rinkėjas visada yra teisus ir politikas turi gerbti rinkėjo  nuomonę.  Dėl įpėdinių – jie tai privalo daryti atsakingai. Kadangi nepatekau į naująją Tarybą, kaip ir seniau, toliau dirbsiu tai, ką geriausiai moku – vairavimo instruktoriumi“, - sakė Juozas Sauspreškis. Paklaustas, kodėl, jo nuomone, žmonės jo neišrinko ir toliau dirbti Šilutės rajono savivaldybėje, politikas sakė, jog jam sunku rasti atsakymą be gilesnės analizės. Jo manymu, laikas viską sudėlios į savas vietas. J. Sauspreškis naujiesiems Tarybos nariams linki politinės kultūros ir etikos, būti teisingiems visiems ir visada.

Saulius Stankevičius  verslininkas, kolekcionierius, Darbo partijos Šilutės skyriaus pirmininkas – taip pat mielai atsakė į „Šilokarčemos“ pateiktus klausimus. Jis apgailestavo, jog Darbo partija šiuo metu nėra tokia populiari. Taip pat verslininkas pabrėžė, jog nesėkmę rinkimuose lėmė ir tai, jog rinkėjų aktyvumas buvo žymiai mažesnis nei pirmajame rinkimų ture. S. Stankevičius tikino, kad didelio ilgesio politikai nejus – jis žada dar daugiau laiko skirti savo pomėgiams – fotografijai, kolekcionavimui, kelionėms, o dabar ir mažajai anūkėlei. Naujajai Tarybai S. Stankevičius palinkėjo gero sutarimo, nuoširdumo bei nustoti kurti intrigas, rūpintis rajono žmonių reikalais ir pirmiausia spręsti ne savo, o žmonių problemas. Taip pat ragino būtinai gilintis į pateiktus projektus ir bendrauti su kaimyninių šalių savivaldybėmis. „Ir svarbiausia, linkiu, kad niekas negalėtų pasakyti apie Šilutės rajono savivaldybės tarybos narį, jog jis viena galvoja, antra kalba, o trečia daro“, - linkėjo S. Stankevičius.

Edvardas Vitkauskas dėkojo savo rinkėjams, kurie juo pasitikėjo ir buvo išrinkę ketverius metus dirbti Savivaldybėje. „Žvelgiant iš savo vertybių – prioritetų, nemačiau savęs ateityje dirbančiu politiku, tačiau piliečių pasitikėjimas, kuriuo suteikė man mandatą ketveriems metams, įpareigojo baigti šią veiklą iki galo. Ketverių metų darbo tikrai pakako“, - „Šilokarčemai“ teigė E. Vitkauskas. Pasak politiko, lyg ir norėjosi, jog jį išrinktų dar kartą, tačiau kad į Tarybą – ne. Jam norėjosi garbingai užbaigti savo kadenciją Taryboje. „Darbą Taryboje įsivaizdavau prasmingesnį ir rimtesnį“, - apgailestavo E. Vitkauskas. Vyras išreiškė pasitikėjimą savo įpėdiniais Raimundu Ambrozaičiu ir Jonu Jatautu. Jie, E. Vitkausko manymu, gali įnešti kitokio, naujesnio požiūrio į savivaldą. E. Vitkauskas retoriškai klausė: „Esu tikras, kad svarbiausia, kokią žinią nešą Tarybos nariai, kokių vertybių organizacijai jie atstovauja, o tik po, kokios jie asmenybės?“. Nepatekęs į Tarybą E. Vitkauskas turės dar daugiau laiko mėgstamai kūrybiškesnei veiklai – verslui.  Apie tai, kodėl jo neišrinko į Tarybą, vyras sakė, kad koją dažnai pakiša visuomenės neigiamas požiūris apie į politiką einančius politikus. Kita priežastis ta, kad E. Vitkauskas neturi vidinių savybių save siūlyti ir prašyti visuomenės palaikymo. Pabaigoje E. Vitkauskas teigė: „Buvusioje Taryboje iš 27 narių geriausiu atveju buvo tik kuklus trečdalis norinčių, galinčių ir suprantančių, kaip pasiekti reikšmingesnės gerovės rajonui. Prieš kovo 1 d. vykusius rinkimus savo straipsnyje linkėjau, kad į Tarybą ateitų bent 13 naujų Tarybos narių. Linkėjimas išsipildė iš 25 pateko 13 naujų. Linkiu Tarybai baigti smulkių grupelių, partijėlių intrigas ir susitelkti į atsakingas partijas su aiškiomis vertybėmis. Laukia itin „derlingas“ finansavimas iš ES remiamų projektų viešiesiems rajono poreikiams. Tegul parenka, paskirsto juos skaidriai, viešai ir atsakingai, ten kur jų išties reikia ir tarnauja rinkėjams“.

Viena iš konkrečiausių atsakinėdama į klausimus buvo Albina Bumblauskienė. Tam, jog nebus išrinkta į Šilutės rajono savivaldybės tarybą ji jau buvo pasiruošusi ir reagavo visiškai ramiai. A. Bumblauskienė tikisi, jog nauji Tarybos nariai gerai atliks savo pareigas. Paklausta, kokia veikla planuoja užsiimti, ji trumpai atsakė, jog planų turinti daug. Jos nuomone, tai, kad ji nepateko į Tarybą, nusprendė rinkėjai. Visiems naujiems ir ne naujiems Tarybos nariams naujoje kadencijoje A. Bumblauskienė palinkėjo sėkmės.

Algimantas Čeponis taip pat buvo konkretus ir į išvedžiojimus nesileido. „Rinkimų rezultatai buvo aiškūs, nes nebevykdžiau rinkimų agitacijos. Manau, jau po kokio pusmečio pasimatys, kaip dirba naujoji Taryba. Aš ir toliau, net ir nepatekęs į Tarybą, dirbsiu chirurgu. Pasikartosiu – manau, dėl to, kad nevykdžiau rimtesnės rinkimų agitacijos, manęs ir neišrinko. Naujiems Tarybos nariams palinkėsiu dirbti Šilutės ir Šilutės rajono žmonių gerovei bei pamiršti savo ambicijas“, - linkėjo A. Čeponis.

Povilas Tunaitis lyg ir džiaugėsi, lyg ir ne, jog nebuvo išrinktas į naująją Tarybą. Laiške „Šilokarčemos“ redakcijai jis rašė: „Mano reakcija buvo normali. Tiesiog dabar yra galimybė apmąstyti praėjusios kadencijos laiką, įvertinti savo klaidas, padaryti išvadas ir stengtis, jog tai nebepasikartotų, jei būčiau vėl išrinktas po ketverių metų. Aš iš visos širdies tikiu, kad naujieji Tarybos nariai stengsis padaryti viską, kad pateisintų rinkėjų lūkesčius“. P. Tunaitis taip pat, kaip ir visi mūsų kalbinti buvę Tarybos nariai, turės veiklos. Vyras planuoja plėsti nuosavą verslą. Taip pat daug darbų laukia Policijos veteranų asociacijoje, kurioje P. Tunaitis pirmininkauja. Kalbėdamas apie rinkimus P. Tunaitis apgailestavo, jog jie vyko nesąžiningai. Pasak jo, rezultatų anuliavimas ir paskelbti pakartotiniai rinkimai sumažino rinkėjų pasitikėjimą ir aktyvumą. Naujos Tarybos nariams P. Tunaitis palinkėjo gero darbo.

Gavus Jono Purlio elektroninį laišką su atsakymais, jo turinys nustebino atvirumu. „Kai sužinojau, kad manęs neišrinko, tam tikra prasme palengvėjo. Jeigu jūs žinotumėte, kaip sudėtinga perskaityti ir analitiškai įvertinti daugelio Tarybos sprendimų, ypač ekonominių, projektus, kurie dažnai yra nenaudingi visuomenei, ydingi. Tačiau daugumai, kuri priima sprendimus, tai nesvarbu, nes reikia aprūpinti darbu „savus“ statybininkus, kurie būdami daugumoje tiktai tuo ir rūpinasi. Todėl, esant tokiai Tarybos sudėčiai, man geriau joje nebūti. Juk būti piliečiu ir politiku bei reikšti nuomonę viešai nebūtina būti Tarybos nariu. O kalbėti ir rašyti bus apie ką“, - teigė J. Purlys. Politikas išreiškė pasitikėjimą naujai išrinktai Tarybai, tačiau tuo pačiu apgailestavo, jog joje bus vos keletas didelę patirtį ir aukštą intelektą turinčių bei padorių žmonių. „Manau, pirmiausia susitvarkysiu ūkį, o po to, rudeniop, imsiuosi kūrybinių, ūkinių ir politinių planų įgyvendinimo. Esu skolingas kai kuriems garbiems žmonėms ne vieną puslapį Šilutės istorijos ir kultūros temomis“, - pasakojo J. Purlys. Apie naująją Tarybą J. Purlys negalėjo pasakyti gero žodžio: „Juk matot, ką išrinko ir ką dar išrinks. Tie jų pažadai, kad išasfaltuos kelius, pakels pieno kainas, įsteigs begalę darbo vietų – tušti. Juk tai ne Tarybos nario darbas – visiems turi būti aišku, kad to niekada nebus“. Politiko teigimu, tą, kas daugiausiai rėkia, žmonės ir išrenka, nepriklausomai nuo to, ką ir kur prieš tai kandidatas sugriovė arba jų statiniai virto našta ar griuvėsiais. 

Naujiems Tarybos nariams J. Purlys linkėjo racionalumo. „Būtų gerai, kad  rajonas bent šiek tiek išliptų iš tos duobės, į kurią ne be dabartinių kandidatų į merus pagalbos yra įstumtas. Bet, manau, kad taip nebus“, - apgailestavo buvęs Tarybos narys.

Apibendrinant galima pasakyti, kad praktiškai visi, dabar jau buvę Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariai, atsikando šio posto. Kaip matote, yra ir pasipiktinusių buvusių kolegų darbu. Tiesa, visų buvusių kandidatų mums pakalbinti nepavyko, nes jie paniro į savo darbus ar mėgaujasi vasaros teikiamais malonumais atostogaudami ir prisiminti darbo Taryboje nenori.

 


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!