ECB testas: Lietuvos bankai priskirti prie itin saugių ir patikimų

2014-10-26, Alfa.lt
Europos centrinis bankas (AFP nuotr.)
Europos centrinis bankas (AFP nuotr.)

Trys didžiausi Lietuvoje veikiantys bankai – AB SEB bankas, „Swedbank“, AB, ir AB DNB bankas – turi itin solidžią kapitalo atsargą ir pakankamai konservatyviai vertina riziką.Tai paaiškėjo po to, kai Europos Centrinis Bankas(ECB),bendradarbiaudamas su Lietuvos banku,patikrino minėtų komercinių bankų turto kokybę ir atliko testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.

„Pirmą kartą tokiu dideliu mastu ir vienu metu pagal bendras taisykles visoje Europoje atlikto išsamaus vertinimo rezultatus įsitikinome – Lietuvoje veikiančių bankų, kurie sudaro daugiau nei 70% visos šalies bankų sistemos, finansinė sveikata yra puiki ir jie su didele atsarga vykdo priežiūros reikalavimus: turi pakankamai kapitalo ir kokybiško turto įsipareigojimams padengti“,– sako Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja Ingrida Šimonytė.

Anot I. Šimonytės, ECB inicijuotas vertinimas atliktas siekiant maksimalaus skaidrumo prieš Bendro priežiūros mechanizmo veiklos pradžią šių metų lapkričio mėn., kai ECB perims svarbiausių euro zonos bankų tiesioginę priežiūrą. Išsamaus vertinimo metu buvo įvertinta 130 Europos bankų turto kokybė ir testavimu nepalankiausiomis sąlygomis patikrintas jų atsparumas galimiems šokams.

Lietuvos banko ir ECB susitarimu Lietuva kartu su 18 euro zonos šalių dalyvavo atliekant išsamų bankų vertinimą. Įstodama į euro zoną, Lietuva nuo 2015 m. prisijungs ir prie bankų sąjungos Bendro priežiūros mechanizmo ir už trijų didžiausių Lietuvoje registruotų bankų tiesioginę priežiūrą taps atsakingas ECB.

Lietuvos bankų turto kokybės peržiūros metu buvo itin nuodugniai patikrintas bankų turtas ir beveik jokių vertės pokyčių nenustatyta. Tai reiškia, kad apskaita bankuose yra deramai konservatyvi, o rizika vertinama išsamiai ir teisingai.

Įvertinus tikrintų bankų turtą, konstatuota, kad jų kapitalo pakankamumo rodikliai šių metų pradžioje gerokai viršijo minimalų 8 % reikalavimą: SEB banko kapitalo pakankamumo rodiklis sudarė 14,87 %, „Swedbank“, AB, – 22,39 %, o AB DNB banko – 16,34 %.

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis taip pat atskleidė, kad bankai pajėgtų atlaikyti reikšmingus šokus. Net ir nepalankaus raidos scenarijaus atveju bankų kapitalo pakankamumo rodikliai daugiau kaip du kartus viršytų reikalaujamą minimalų kapitalo pakankamumo rodiklį.

Lietuvos bankas nuolat atlieka visų Lietuvoje veikiančių bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir viešai skelbia jų rezultatus Finansinio stabilumo apžvalgoje. Naujausi duomenys rodo, kad visi Lietuvoje veikiantys bankai su atsarga vykdo kapitalo pakankamumo reikalavimus, o Lietuvos finansų sistema yra gerai pasirengusi atlaikyti nepalankius pokyčius.


 


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar tikite, kad kitų metų biudžetas pagerins paprastų žmonių gyvenimą?