„Nenaudėlį“ E. Kuturį šalins iš Etikos komisijos pirmininko pareigų?

2015-09-09, Stasys BIELSKIS
Nuotrauka iš meslaisvi.lt
Nuotrauka iš meslaisvi.lt

Ateinantį ketvirtadienį, rugsėjo 9-ąją, įvyksiančiame Pagėgių savivaldybės tarybos posėdyje vienas iš dvidešimt penkių sprendimų - pašalinti Edgarą Kuturį iš Etikos komisijos pirmininko pareigų iki Tarybos nario kadencijos pabaigos.

Tokį sprendimo projektą Bendrojo ir juridinio skyriaus vyriausioji specialistė Adelija Truškauskienė parengė atsižvelgdama į Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos narių 2015 metų rugpjūčio 24 dieną gautą skundą. Beje, sprendimo projektą ir aiškinamąjį raštą suskubta parengti jau tą pačią rugpjūčio 24-ąją.

Antroje sprendimo dalyje parašyta: „Įpareigoti Pagėgių savivaldybės tarybos mažumai (opozicijai) pasiūlyti Etikos komisijos pirmininko kandidatūrą ir pateikti merui raštu prieš 3 darbo dienas iki Tarybos posėdžio dienos“.

Aiškinamajame rašte nurodyta, jog „iš surinktos medžiagos matyti, kad Savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko Edgaro Kuturio veiksmai neatitinka Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms ir Etikos komisijos veiklos nuostatų reikalavimams.

Štai š. m. liepos 1 dieną vyko savivaldybės Etikos komisijos posėdis. Buvo svarstomi keturi klausimai, tačiau posėdžio metu pasiūlyta papildyti dienotvarkę dar vienu klausimu dėl Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimo. Visi komisijos nariai pritarė. Bet komisija neturėjo teisės siūlyti pirmininko pavaduotojo kandidatūros ir ją išrinkti. Komisijos pirmininkas sudaro posėdžių dienotvarkę ir vadovaudamas komisijos posėdžiui turi žinoti Etikos komisijos veiklos nuostatų reikalavimus ir jų laikytis.

Tokiu būdu E. Kuturys pažeidė Pagėgių savivaldybės Etikos komisijos veiklos nuostatų 13 punktą: „Komisijos pirmininko pavaduotoją iš komisijos narių komisijos pirmininko teikimu skiria taryba“.

Liepos 1-ąją vykusiame Etikos komisijos posėdyje buvo priimti penki sprendimai. Komisijos pirmininkas E. Kuturys sušaukė ir vedė posėdį, bet po protokolu ir priimtais sprendimais nepasirašė, pateikė atskirtąją nuomonę. Nepasirašyti dokumentai yra negaliojantys. A. Truškauskienės teigimu, E. Kuturys pažeidė Pagėgių savivaldybės Etikos komisijos veiklos nuostatų 46 punktą: „Komisijos sprendimus pasirašo komisijos pirmininkas, o kai jo nėra – komisijos pirmininko pavaduotojas. Jeigu nėra komisijos pirmininko ir komisijos pirmininko pavaduotojo, juos pasirašo tam posėdžiui pirmininkauti iš komisijos narių išrinktas posėdžio pirmininkas“.

Šiųmetį pavasarį Pagėgių savivaldybės tarybos nariai Edgaras Kuturys, Algis Grublys, Edvinas Kriščiūnas, Gražina Jankauskienė ir Eugenijus Dargužas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai pateikė prašymą ištirti Virginijaus Komskio viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimą. Pastaroji komisija išnagrinėjo skundą ir tyrimo nepradėjo, tačiau pavedė svarstyti Pagėgių savivaldybės Etikos komisijai, kuri gegužės 30-ąją svarstė šį skundą. Posėdžiui pirmininkavo E. Kuturys, kuris nenusišalino ir svarstė skundą, kurį ir pats pasirašė. Taip jis pažeidė Pagėgių savivaldybės Etikos komisijos veiklos nuostatų 27 punktą: „Komisijos narys negali balsuoti dėl svarstomo klausimo, jeigu yra galimas viešųjų ar privačiųjų interesų konfliktas. Paaiškėjus tokioms aplinkybėms, jis privalo tai informuoti posėdžio dalyvius ir nusišalinti nuo klausimo rengimo, svarstymo ir priėmimo. Nusišalinimo faktas nurodant nusišalinusio komisijos nario vardą ir pavardę užfiksuojamas protokole“.

E. Kuturys kaltinimus neigia

O ką apie tokius pažeidimus mano pats E. Kuturys? „Šilokarčemos“ korespondentui jis prisipažino neabejojantis, kad valdančioji dauguma jį pašalins iš Etikos komisijos pirmininko pareigų.

E. Kuturys parodė, kokį teikimą jis parašęs atsiliepdamas į mero Virginijaus Komskio liepos 22-osios raštą, kuriame teigiama, jog Etikos komisijos pirmininkas viršijo įgaliojimus skiriant šios komisijos pirmininko pavaduotoją.

Komisijos pirmininkas nusiuntė merui atsakymą, po kuriuo pasirašė: „Opozicijos lyderis E. Kuturys“. Jis aiškino, kad liepos 1-ąją Etikos komisija, pasiūlius Tarybos nariui A. Einikiui papildyti darbotvarkę dėl Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo išrinkimo ir komisijai pritarus, į šias pareigas išrinko Kristiną Dvarvytienę.

„Komisijos veiklos nuostatai nenurodo, per kiek laiko ir ar komisijai pritarus, pirmininkas turi teikti pavaduotojo kandidatūrą Savivaldybės tarybai, - rašė E. Kuturys. – Tačiau Pagėgių savivaldybės merui nesugebėjus paklausti komisijos pirmininko, ar bus teikiama Tarybai tvirtinti komisijos pirmininko pavaduotojo kandidatūra, ar ne, konstatavo, kad Etikos komisijos pirmininkas nesilaiko nuostatų reikalavimų. Nuostatai pažeisti nebuvo, kadangi buvo stengiamasi komisijos pirmininko pavaduotoją išrinkti demokratiniu būdu ir tik tada teikti Tarybai. Atsižvelgiant į tai, ir merui manant, kad demokratiškai išrinkti komisijos pavaduotoją yra pažeidimas, todėl vadovaudamasis <...> vienasmeniškai teikiu Etikos komisijos narės Ligitos Kazlauskienės kandidatūrą į Etikos komisijos pirmininko pavaduotojus“.

L. Kazlauskienė liepos 30-ąją vykusiame Tarybos posėdyje buvo paskirta Etikos komisijos pirmininko pavaduotoja.

Kalbėdamas apie skundo, persiųsto iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, svarstymą gegužės 30-ąją E. Kuturys teigė neprivalėjęs nusišalinti, nes šiuo atveju nebuvo jokio viešųjų ar privačiųjų interesų konflikto. „Meras tik bando „pritempti“ pažeidimą, bando keršyti, rodyti savo galią, ir viskas – man tai juokas ima“, - piktinosi E. Kuturys.

 Meras: „Gal dar žmogus pasitaisys?“

Išklausėme ir antrąją tariamo konflikto pusę – Pagėgių savivaldybės meras V. Komskis vakar „Šilokarčemai“ teigė: „E. Kuturys nevykdo Etikos komisijos nuostatų - nepasirašo po komisijos sprendimais. Tebevyksta Tarybos komitetų posėdžiai, neaišku, kas ten bus pasakyta, todėl dar ankstoka spręsti. Sprendimas bus priimtas Tarybos posėdyje rugsėjo 9-ąją, o jo projektas paruoštas tam, kad... Gal dar žmogus ir pasitaisys, gal pasirašinės tuos protokolus. Jis yra Tarybai atskaitlingas, ir kada nepasirašyti protokolai pateko į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, ši aiškiai pasakė, kad jie yra negaliojantys. Taryba turės išsiaiškinti tokius dalykus... Toks klausimas iškilo todėl, kad pats E. Kuturys iššaukė tokius konfliktus. O gal jis apsigalvos, gal supras, kad kaip komisijos pirmininkas, privalo nuostatus vykdyti ir pasirašinėti protokolus. Manau, kad Tarybos posėdyje bus daugiau aiškumo“. 


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar gerai, kad pasuose bus galima rašyti asmenvardžius su q, x, w raidėmis?