Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos projekto partneriai viešėjo Savivaldybėje

2015-09-09, Šilutės rajono savivaldybės informacija

Šilutės rajono savivaldybėje lankėsi pedagogai iš Danijos, Estijos ir Latvijos, kurie Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje vieši įgyvendinant Šiaurės šalių fondo NordPlus projektą „Kinestetinio mokymo(si) įtaka mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimui“.

Šio projekto tikslas – keliomis kalbomis išleisti metodinę knygą su CD, kurioje bus aprašyti pamokų pavyzdžiai, padedantys mokytojams stiprinti jų pedagoginę ir didaktinę kompetenciją. Įvairūs kinestetiniai metodai yra taikomi mokymosi procese ir neformaliajame ugdyme. Susitikimų metu sukaupta medžiaga bus pristatoma mokyklų metodinėse grupėse, seminaruose bei tarptautinėse konferencijose.

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis susitikimo su svečiais metu pristatė Pamario kraštą, Savivaldybę, supažindino su pagrindinėmis problemomis ir Savivaldybės prioritetais švietimo sistemoje. Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė supažindino su pagrindiniais statistiniais duomenimis. Diskutuojant su svečiais iš Danijos, Estijos ir Latvijos paaiškėjo, kad esminė problema visur yra ta pati – mokinių skaičiaus mažėjimas, o Danijoje – nepaklausi mokytojo specialybė ir jų trūkumas mokyklose. Taip pat buvo diskutuojama ir palyginama situacija su neįgaliųjų asmenų mokymo programomis, jų integracija, infrastruktūra.

Susitikimo pabaigoje, padėkojus už bendradarbiavimą ir palinkėjus sėkmės, įgyvendinant šį svarbų projektą, Administracijos pavaduotojas svečiams įteikė knygas apie Šilutės kraštą.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!