Pardavėjai siūlė pasimylėti, vedėją išvadino žiurke

2015-09-17, Stasys BIELSKIS
Asociatyivi gawker.com nuotrauka
Asociatyivi gawker.com nuotrauka

Šilutės rajono apylinkės teisme paskelbtas nuosprendis, kuriuo R. N., išsituokęs, pagrindinio išsilavinimo, nedirbantis, anksčiau teistas, buvo kaltinamas už viešosios tvarkos pažeidimą, o tiksliau sakant - už norą pasimylėti su pardavėja.

Š. m. birželio 15 dieną, apie 12 val. 10 min., (duomenys neskelbtini), viešoje vietoje – vienoje Šilutės parduotuvėje - įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams. Jis be jokios tam priežasties, priėjęs prie pardavėjos A. A., ištarė: „Norėčiau su tavimi pasimylėti“, paskui sugriebė jai už sėdmenų ir išvadino „malalietka“. O priėjęs prie parduotuvės vedėjos E. A., girdint ir kitiems asmenims, jai pasakė „Žiurke, pašol“ bei išvadino karve ir ją taip pat įžeidė.

Paskui tyčia ranka nuvertė lentyną su prekėmis bei mesdamas putojančio vyno butelį į lentyną, sugadino dalį prekių. Jis tokiais veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

Kaltinamasis dėl jam pareikštų kaltinimų savo kaltę iš dalies pripažino ir paaiškino, kad tą dieną, apie 12 val., su pažįstamu asmeniu, būdami išgėrę, atėjo į parduotuvę. Joje dirbo pažįstama pardavėja, su ja kalbėjosi ir nusipirkę du butelius šampano iš parduotuvės išeiti neskubėjo. Bendraudamas su pardavėja vienu momentu pasisukdamas netyčia ranka užkliudė dėžutę su prekėmis, kurios nukrito ant grindų. Pokalbio metu galėjo pardavėjai pasakyti „malalietka“, taip pat galėjo pasakyti, jog norėtų su ja pasimylėti. Negalvojo, kad tai gali ją įžeisti. Po to atėjo parduotuvės vedėja, kuri jam kažką pasakė. O tai jam nepatiko, todėl gali būti, kad pavadino ją karve, ar ką dar negražaus pasakė. Eidamas pro prekybos salėje stovinčią vitriną, pradėjo ją judinti, pakėlė vieną lentyną, nuo kurios nuvirto prekės. Vedėjai nueinant, sukdamasis netyčia paleido šampano butelį į vedėjos pusę. Butelis užkrito ant lentynos. Už sugadintas prekes sumokėjo.

Nukentėjusioji vedėja E. A. Teisme paaiškino, kad minimą dieną parduotuvėje R. N. stumdė prekes, o perspėtas, įžeidinėjo ją. Be to, metė šampano butelį į lentyną ir sugadino dalį prekių. Dėl tokių jo veiksmų buvo sutrikdytas parduotuvės darbas.

Nukentėjusioji pardavėja A. A. parodė, kad parduotuvėje R. N., būdamas akivaizdžiai neblaivus, kabinėjosi prie pirkėjų, sakėsi norįs su ja pasimylėti, griebė jai už sėdmenų, išvadino „malalietka“. Po to vedėją išvadino karve, metė šampano butelį į lentyną... Ji pasijutusi pažeminta kitų asmenų akivaizdoje, be to, buvo sutrikdytas parduotuvės darbas.

Tą pačią birželio 15-ąją į Tauragės apskrities VPK Šilutės r. PK kreipėsi parduotuvės vedėja E. A. ir dvi pardavėjos, nurodydamos, kad atėję į parduotuvę du vyriškiai įžeidinėjo jas, trankė lentynas, išvartė prekes, metė putojančio vyno butelį į lentynas, dėl to buvo apgadinta prekių už 10,84 Eur.

Nors kaltinamasis aiškino, kad butelio jis tyčia nemetė, o sukdamasis netyčia iš rankų jį išleido. Iš vaizdo įrašo aiškiai matosi, kad jis sąmoningai metė butelį į nueinančios vedėjos pusę. Toks jo aiškinimas teisme buvo vertintinas kaip noras sušvelninti paties padarytus veiksmus, siekiant išvengti griežtesnės atsakomybės.

Kaltinamojo veika buvo kvalifikuojama pagal BK 284 straipsnio 1 dalį. Šiame straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstruojamą nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai, kuomet tokiais veiksmais sutrikdoma visuomenės rimtis ar tvarka.

Numatyto nusikaltimo objektyvieji požymiai turi atitikti bent vieną iš minėtų būdų ir veika turi būti padaryta viešoje vietoje. Nusikaltimas padaromas tiesiogine tyčia, todėl kaltininkas turi suvokti, kad savo veiksmais sutrikdo visuomenės rimtį ar tvarką ir nori taip veikti. Visuomenės rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį viešoje vietoje panaudojamas fizinis smurtas, aplinkiniai asmenys dėl to pasijuto šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti ir pan. Apie visuomeninės tvarkos sutrikdymą šiuo atveju rodo tai, kad buvo padaryta materialinė žala, sutrikdyta normali prekybos centro veikla.

Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvo. Atsakomybę sunkino tai, kad nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio.

Skiriant bausmę atsižvelgta į tai, kad kaltinamasis padarė nesunkų nusikaltimą, teisiamas ne pirmą kartą, teistumai išnykę, charakterizuojamas neigiamai. Kaltinamasis sistemingai nesilaiko įstatymų, daro tyčinius pažeidimus, nusikaltimus - pažeidinėja viešąją tvarką. Ankstesnės paskirtos bausmės jam teigiamos įtakos nepadarė, toliau daro tokius pačius nusikaltimus, savo kaltės nepripažįsta, tačiau teistumai yra išnykę, todėl įvertinant aptartas aplinkybes darytina išvada, kad tikslinga skirti baudą.

Teismas nusprendė R. N. pripažinti kaltu ir nubausti 20 MGL (752 Eur) bauda. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui apeliaciniu skundu.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Kaip sekasi laikytis karantino reikalavimų?