Savivaldybės paskelbs naujų valstybės finansuojamus būrelių sąrašus

2015-09-19, smm.lt informacija

Artimiausiu metu kiekvienos savivaldybės interneto svetainėje bus paskelbti neformaliojo švietimo programų ir būrelių, kuriems nuo spalio 1 d. skiriamas valstybės finansavimas, sąrašai bei informacija apie juos. Kviečiame tėvus sekti savivaldybių informaciją.

Vaikai ir tėvai, pasirinkę tik vieną iš paskelbtų programų, turės atvykti į nurodytą vietą  ir pasirašyti sutartį su programos vykdytoju, kad būtų apmokėtas jų dalyvavimas pasirinktame būrelyje, kurį jie galės lankyti ne mažiau kaip 2 kaip val. per savaitę.

Tėvai turėtų atkreipti dėmesį, kad ne visos neformaliojo vaikų švietimo  (NVŠ) veiklos galės gauti tikslinį valstybės finansavimą.  Jis neskiriamas bendrojo ugdymo mokyklų būreliams apmokėti, taip pat ugdymui pagal formalų švietimą papildančio ugdymo programas muzikos, meno, sporto mokyklose. Tai yra, nebus galima apmokėti ilgalaikio ugdymosi šiose mokyklose, pavyzdžiui, 3, 4 metų ugdymo. 

Švietimo ir mokslo ministerija primena, kad nuo spalio 1 d. NVŠ veikloms skiriamas tikslinis valstybės finansavimas - krepšelis. Iš valstybės biudžeto šiems metams tam skirta 3 mln. 240 tūkst. eurų.

Lėšos paskirstytos savivaldybėms pagal mokinių skaičių. Rekomenduojama lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui yra 15 eurų per mėnesį.

Tikimasi, kad 20 proc. daugiau vaikų galės dalyvauti NVŠ, t.y. 76 tūkst. vaikų ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir rajonuose. Taip pat atsiras naujesnių, įdomesnių neformaliojo švietimo formų, programas galės siūlyti įvairių sričių atstovai, laisvieji mokytojai.

Panašus NVŠ principas buvo išbandytas ES remtame projekte 4 savivaldybėse. Didžiausias projekto pasiekimas – sukurtos ir vaikams pasiūlytos naujos popamokinės veiklos arčiau namų, pavyzdžiui, robotika, liaudies amatai, teatras.

Rengdamasi tiksliniam NVŠ finansavimui, ministerija kartu Ugdymo plėtotės centru organizavo informacinius seminarus regionuose, kuriuose dalyvavo beveik 1000 savivaldybių, mokyklų, laisvųjų mokytojų atstovų. 

Daugiau informacijos apie neformaliojo švietimo krepšelį - Ugdymo plėtotės centro tinklalapyje.

Detalesnės informacijos tėvai gali teirautis savivaldybės švietimo skyriuose.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!