Kodėl sugyventiniai nesugyvena?

2015-09-22, Stasys BIELSKIS
Asociatyvi jble.af.mil nuotrauka
Asociatyvi jble.af.mil nuotrauka

Kodėl sugyventiniai nesugyvena? Kodėl vyrai muša sugyventines? Tai klausimai, į kuriuos patys konflikto dalyviai nesugeba rasti atsakymo, todėl jiems „gelbsti“ policijos, prokuratūros pareigūnai, teismas.

Neseniai Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Bagdonienė išnagrinėjo prokuratūros pareiškimus ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje du vyriškiai kaltinami sumušę savo sugyventines. Nepadėjo nei atsiprašymai, nei susitaikymai – kaltininkai buvo nuteisti.

Žarstekliu - į kaktą

Rimantas Razma - išsituokęs, viduriniojo išsilavinimo, nedirbantis, teistas 2012 metais už vagystę laisvės apribojimu vieneriems metams, teistumas neišnykęs – dabar buvo kaltinamas pagal Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio „Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas“ 2 dalį.

Teismas nustatė, kad R. Razma š. m. gegužės 17 dieną, apie 19 val., kambaryje, asmeninio konflikto su sugyventine V. K. metu, tyčia sudavė jai vieną smūgį žarstekliu į kaktą. Taip jis padarė kaktos kirstinę žaizdą ir nukentėjusiajai V. K. sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą.

Kaltinamasis R. Razma kaltu prisipažino visiškai ir papasakojo, kaip tą vakarą blaivus grįžo į namus. Ten rado neblaivią sugyventinę, kuri ėmė jį keikti necenzūriniais žodžiais ir kaltinti neištikimybe. Susibaręs su V. K. nuėjo į virtuvę ir paėmė žarsteklį, kuris kabojo prie krosnies. Sugrįžo į kambarį ir įsikarščiavęs vieną kartą sudavė žarstekliu sėdinčiai ant lovos  V. K. į galvą. Gailėjosi smurtavęs prieš sugyventinę, su kuria vėliau susitaikė ir jos atsiprašė.

Nukentėjusioji V.  K. paaiškino, kad gegužės 17-osios vakarą ji į namus grįžusiam sugyventiniui R. Razmai ėmė priekaištauti, kad šis turi kitą moterį ir jiedu ėmė bartis. R. Razma supyko dėl jos priekaištų ir žarstekliu jai trenkė vieną smūgį į kaktą. Ji su sugyventiniu susitaikė, civilinio ieškinio byloje nereiškė.

Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialisto išvadoje nurodyta, kad nukentėjusiajai V. K. dėl kaktos kirstinės žaizdos, kuri įgauta, paveikus kaktą kietu bukabriauniu daiktu, padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas.

Liudytoja R. B. liudijo, kad gegužės 17 dieną, apie 19 val., pas ją į namus atbėgo kaimynė V. K., kuriai buvo prakirsta kakta, padaryta žaizda kraujavo. Ji bendruoju pagalbos telefonu pranešė apie įvykį. Laukiant pagalbos, V. K. pasakojo, kad jos sugyventinis R. Razma ją sužalojo kirviu.

Kaltinamojo R. Razmos atsakomybę lengvino tai, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailėjosi, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

Kaltinamasis sutiko procesą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu ir su prokurorės siūloma bausme.

Teismas nusprendė R. Razmą pripažinti kaltu ir paskirti laisvės apribojimą šešiems mėnesiams, įpareigojant per visą bausmės atlikimo laikotarpį dirbti arba registruotis darbo biržoje. Jis taip pat įpareigotas per penkis mėnesius neatlygintinai išdirbti penkiasdešimt valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

Iš R. Razmos priteista 33,63 Eur žalos atlyginimo Valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

Daiktas, turėjęs reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir bylai nagrinėti – žarsteklis, saugomas Šilutės rajono policijos komisariate, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus grąžintas nukentėjusiai V. K.

Kaltinamasis turėjo teisę, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Kaltinamasis šia teise nepasinaudojo, todėl teismo baudžiamasis įsakymas jau įsiteisėjo.

Nepatiko, kad pavadino žvairiu

Rugpjūčio 7-ąją paskelbtas baudžiamasis įsakymas dėl Manto Bendiko padarytos nusikalstamos veikos. Šis vyriškis - nevedęs, baigęs 6 klases, dirbantis, jau teistas du kartus, paskutinį kartą laisvės atėmimu 8 mėnesiams – šį kartą buvo kaltinamas dėl fizinio skausmo sukėlimo artimam šeimos nariui.

Teismas nustatė, kad M. Bendikas š. m. balandžio 22 dieną, apie 18 val., namuose, tarpusavio konflikto metu, tyčia koja spyrė sugyventinei E. V. į nugarą, ir taip sukėlė jai fizinį skausmą.

Kaltinamasis M. Bendikas kaltu prisipažino ir parodė, kad tą vakarą būdamas blaivus spyrė sugyventinei E. V. į užpakalį, kadangi ji jį pavadino žvairiu.

Nukentėjusioji E. V. parodė, kad balandžio 22-osios vakarą ji parėjo į namus, o namuose buvęs sugyventinis M. Bendikas ėmė triukšmauti, ją užgaulioti ir koja spyrė jai į nugarą, taip sukeldamas fizinį skausmą. Nurodė, kad M. Bendikas jos atsiprašė, ji jam atleido ir su juo susitaikė.

Kaltinamojo M. Bendiko atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

M. Bendikas pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d. ir jam paskirtas laisvės apribojimas keturiems mėnesiams, įpareigojant jį per tris mėnesius neatlygintinai išdirbti trisdešimt valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

Šis teismo baudžiamasis įsakymas jau įsiteisėjo.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Kaip sekasi laikytis karantino reikalavimų?