Policijos automobilio suspardymas kainavo labai brangiai

2015-09-28, Stasys BIELSKIS
Asociatyvi 15min.lt nuotrauka
Asociatyvi 15min.lt nuotrauka

Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje pagrindinio išsilavinimo, vedęs, dirbantis, šiuo metu esantis vaiko priežiūros atostogose, anksčiau neteistas M. Šimulynas buvo kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 187 str. 1d., padarymu. Pagal tokį pat straipsnį buvo teisiamas ir jo draugužis Marius Tarvydas, nedirbantis, nesimokantis, anksčiau neteistas.

Teismas nustatė, kad M. Šimulynas ir M. Tarvydas sugadino svetimą, t. y. Tauragės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui priklausantį turtą. 2014 metų gruodžio 24-ąją, apie 35 min. po vidurnakčio, Šilutėje, netoli Cintjoniškių ir Gluosnių gatvių sankryžos, jiedu, būdami apsvaigę nuo alkoholio, tyčia spardydami kojomis sugadino policijos tarnybinio automobilio „Nissan NV 200“ galines dureles ir lango grotas.

Kaltinamasis M. Šimulynas dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad tą naktį jis kartu su M. Tarvydu atidarė elektronikos prekių parduotuvės „Topo centras“ duris, dėl to apsaugos darbuotojai jiems iškvietė policiją. Atvykę pareigūnai juos  vežė tarnybiniu automobiliu į policijos komisariatą. Norėdami išlipti iš automobilio jie kojomis spardė, jėga stūmė automobilio dureles ir dėl to sulankstė jas bei lango grotas. Įvykio dieną M. Šimulynas buvo per daug išgėręs alkoholio ir tai turėjo įtakos jo veiksmams.

Kaltinamasis M. Tarvydas dėl pareikšto kaltimo irgi kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino taip pat, kaip ir jo draugas. Teigė, kad tą dieną buvo išgėręs brendžio.

Liudytojo D. A. apklausos ikiteisminio tyrimo metu protokole užfiksuota, kad jis parodė, jog minėtąją naktį dirbant operatyvinėje grupėje su  J. Š. iš budėtojo buvo gautas pranešimas, jog parduotuvėje „Topo centras“ sulaikyti du asmenys, sugadinę  parduotuvės duris. Prie parduotuvės jis į tarnybinį automobilį įlaipino du sulaikytus asmenis ir uždarius automobilio duris juos vežė  policijos komisariato link. Važiuojant,  Cintjoniškių ir Gluosnių gatvių sankryžoje, pastebėjo, kad galinių durų viršuje yra plyšys. Sustabdęs automobilį ir nubėgęs prie galinių durelių pastebėjo, kaip viduje buvę asmenys dar labiau pradėjo jas spardyti. Siekdamas sutramdyti sulaikytuosius iškvietė į pagalbą kitą policijos ekipažą. Po to, apžiūrint tarnybinį automobilį, pastebėjo, kad yra sulaužytos  galinės kairės pusės durys ir lango grotos.

UAB „TechRuna“ 2015 m. sausio 30 d. PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta, kad dėl minėto automobilio galinių durelių sugadinimo ir remonto padaryta 1 463,42 Eur žala.              „BTA Insurance Company“ filialas Lietuvoje vasario 7-ąją mokėjimo nurodymu pervedė šią sumą Tauragės apskrities VPK  padarytos žalos atlyginimui.

Kaltinamieji savo kaltės neneigė, o ir ištirti bei įvertinti byloje esantys įrodymai neabejotinai patvirtino įvykio aplinkybes ir jų kaltę. Kaltinamųjų veika teisingai kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos BK 187 str. 1 d., nes jie tyčia  sugadino svetimą turtą, t. y. Tauragės apskrities VPK  tarnybinį automobilį, sugadinto turto vertė viršijo 5 MGL dydžio sumą.

Skirdamas bausmę teismas vadovavosi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, įvertindamas Baudžiamajame kodekse nurodytas aplinkybes.

Kaltinamojo M. Šimulyno atsakomybę lengvinanti aplinkybė tai, kad prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailėjosi. Jo atsakomybę sunkiančios aplinkybės tokios, kad   nusikaltimą padarė veikdamas bendrininkų grupe, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio.

Kaltinamojo M. Tarvydo atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės tokios pat, kaip ir M. Šimulyno.

Skiriant bausmes kaltinamiesiems atsižvelgta į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, rūšį, motyvus ir tikslus, kaltininkų asmenybes, į tai, kad jie padarė nesunkų nusikaltimą neteisti, bausti administracine tvarka, į jų atsakomybę lengvinančią ir sunkinančias aplinkybes, į jų kiekį ir reikšmingumą, į sugadinto turto vertę. Vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais M. Šimulynui ir M. Tarvydui skirtina Lietuvos Respublikos BK 187 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatyta viešųjų darbų bausmė. Kadangi minėti kaltinamieji prisipažino kaltais pagal pareikštą kaltinimą ir baudžiamoji byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, jiems skiriamos bausmės dydis sumažintinas vienu trečdaliu.

Civilinis ieškovas „BTA Insurance Company“ filialas Lietuvoje pareiškė civilinį ieškinį  kaltinamiesiems, kuriuo prašė solidariai priteisti 1 463,42 Eur žalą, padarytą minėtų kaltinamųjų nusikalstamais  veiksmais (b.l.21-22). Dėl  minėtos žalos atlyginimo pagal minėto ieškovo pareiškimą Šilutės rajono apylinkės teisme civilinėje byloje buvo priimtas 2015-05-28 teismo įsakymas, kuriuo priteista 1 463,42 Eur žala solidariai iš kaltinamųjų M. Šimulyno ir M. Tarvydo. Šis teismo įsakymas jau įsiteisėjęs.

Šįkart teismas nusprendė M. Šimulyną pripažinti kaltu ir jam paskirti šešis mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant per paskirtą laiką neatlygintinai dirbti po 16 valandų per mėnesį visuomenės labui. Bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti jam galutinę keturių mėnesių viešųjų darbų bausmę, įpareigojant jį per šį laikotarpį neatlygintinai dirbti po 16 valandų per mėnesį visuomenės labui. Analogiška bausmė paskirta ir M. Tarvydui.

Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos galėjo būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, tačiau nuteistieji tokia galimybe nepasinaudojo.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!