Nuo spalio – naujos galimybės jaunimo ugdymui

2015-09-26, lrytas.lt

Kitą mėnesį pradedamas skirti tikslinis valstybės finansavimas – neformaliojo švietimo krepšelis. Nors kai kurių savivaldybių už neformalųjį švietimą atsakingi atstovai pastebi, kad laiko susidoroti su šio papildomo finansavimo paskirstymo iššūkiais buvo vos mėnuo, viskas vyksta sklandžiai. Tuo tarpu, numatomų lėšų gavėjai džiaugiasi besiplečiančiomis galimybėmis organizuoti įvairias naudingas veiklas jaunimui.

„Surikiavo“ per mėnesį

Švietimo ir mokslo ministerija primena, kad nuo spalio 1 d. neformaliojo vaikų švietimo veikloms skiriamas tikslinis valstybės finansavimas – neformaliojo švietimo krepšelis. Iš valstybės biudžeto šiems metams tam skirta 3 mln. 240 tūkst. eurų. Lėšos paskirstytos savivaldybėms pagal mokinių skaičių. Rekomenduojama lėšų suma vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvaujančiam vaikui yra 15 eurų per mėnesį.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbuotoja, atsakinga už neformalųjį vaikų švietimą, Dalia Milkevičienė pasakojo, kad Alytaus miesto savivaldybė, kalbant apie neformaliojo ugdymo finansavimą, jau turi šiokios tokios patirties. „Anksčiau pagal mokinio krepšelio metodiką tam tikra dalis lėšų buvo skiriama iš numatytų šešių procentų, kuriuos savivaldybė galėjo skirti, ir buvo skiriama neformaliam švietimui. O dabar gausime papildomų lėšų. Labai stengiamės jas tinkamai panaudoti“,– teigė savivaldybės atstovė.

Anot jos, savivaldybė su pagalba iš aukštesnių institucijų, stengėsi laiku atlikti visus darbus. „Sukviesti klausytojus, vesti seminarus, gauti informaciją. Penktadienį baigėme vertinti neformaliojo vaikų švietimo teikėjų pateiktas programas. Nors laiko viskam buvo labai trumpas laiko tarpas – mėnuo. Labai džiaugiamės, kad neformaliojo ugdymo programų turime nemažai – apie dvidešimt septynias. Manau, kad netrukus jau žengsime link susitarimo ir lėšų paskirstymo. Esu labai dėkinga visiems, su kuriais teko dirbti, kurie klausėsi pranešimų, tiems, kurie atvyko pas mus iš Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro už operatyvų darbą, pagalbą ir supratingumą“,– džiaugėsi D.Milkevičienė.

Pritrauks daugiau savanorių

Alytaus Jaunųjų maltiečių organizacijos vadovė Rasa Gražulienė – viena iš neformaliojo ugdymo organizatorių šioje savivaldybėje. Ji sakė besidžiaugianti galimybe gauti daugiau lėšų, kurios leis jai skirti daugiau dėmesio organizacijos veikloms, paremti socialinės pagalbos stokojančius vaikus ir didinti organizacijos žinomumą.

„Alytaus Jaunųjų maltiečių organizaciją kuruoju jau trejus metus. Švietimas pas mus pagrįstas savanoriška socialine veikla. Savo veiklas būtume plėtoję, ar būtų tų pinigėlių ar nebūtų, dabar parama skirta daugiau mokytojui. Šiuo atveju man. Taip atsiveria daugiau galimybių, tad galiu skirti daugiau laiko šiai veiklai. Didėja ir mūsų organizacijos žinomumas, nes informacija apie mūsų veiklas bus talpinama savivaldybės tinklalapyje. Todėl tikimės pritraukti ir daugiau savanorių. Lankomės vaikų globos namuose, atsirado vaikų, kurie nori lankyti senelius, organizuojame labdaros renginius. Planuojame mieste rengti susitikimus su žymiais žmonėmis, rinkti lėšas labdaringais tikslais. Iš skirtų atlyginimui pinigėlių galėsiu paremti kažkokią išvyką. Vaikai, kurie ateina į mano organizuojamas veiklas, dažnai patys stinga socialinės pagalbos todėl turėsiu galimybę pagelbėti jiems“,– ketinimais pasidalijo R.Gražulienė.

Įsitrauks penktadaliu daugiau

Artimiausiu metu kiekvienos savivaldybės interneto svetainėje bus paskelbti neformaliojo švietimo programų ir būrelių, kuriems nuo spalio pirmos dienos bus skiriamas valstybės finansavimas, sąrašai bei informacija apie juos.

Vaikai ir tėvai, pasirinkę tik vieną iš paskelbtų programų, turės atvykti į nurodytą vietą ir pasirašyti sutartį su programos vykdytoju, kad būtų apmokėtas jų dalyvavimas pasirinktame būrelyje, kurį jie galės lankyti ne mažiau kaip dvi kaip valandas per savaitę. Tėvai turėtų atkreipti dėmesį, kad ne visos neformaliojo vaikų švietimo veiklos galės gauti tikslinį valstybės finansavimą. Jis neskiriamas bendrojo ugdymo mokyklų būreliams apmokėti, taip pat ugdymui pagal formalų švietimą papildančio ugdymo programas muzikos, meno, sporto mokyklose. Tai yra, nebus galima apmokėti ilgalaikio ugdymosi šiose mokyklose, pavyzdžiui, trejų ar ketverių metų trukmės ugdymo.

Tikimasi, kad net penktadaliu daugiau vaikų, t.y. 76 tūkst. ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir rajonuose, galės dalyvauti neformaliojo švietimo procese. Taip pat atsiras naujesnių, įdomesnių neformaliojo švietimo formų, programas galės siūlyti įvairių sričių atstovai, laisvieji mokytojai.

Panašus neformaliojo vaikų švietimo principas buvo išbandytas ES remtame projekte keturiose savivaldybėse. Didžiausias projekto pasiekimas – sukurtos ir vaikams pasiūlytos naujos popamokinės veiklos arčiau namų, pavyzdžiui, robotika, liaudies amatai, teatras.

Rengdamasi tiksliniam neformaliojo vaikų švietimo finansavimui, ministerija kartu Ugdymo plėtotės centru organizavo informacinius seminarus regionuose, kuriuose dalyvavo beveik tūkstantis savivaldybių, mokyklų, laisvųjų mokytojų atstovų.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!