Apdovanojimų gausybė socialiniams darbuotojams, pedagogams ir patiems sau - savivaldybininkams

2015-10-07, Stasys BIELSKIS
Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbuotojai ir Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis (centre).
Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbuotojai ir Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis (centre).

Didžiulė šventė praėjusio penktadienio pavakarę vyko Pagėgių kultūros centro salėje. Vienu metu paminėtos net trys profesinės šventės - Lietuvos socialinių darbuotojų diena, Tarptautinė mokytojų diena, įvyko Vietos savivaldos dienos minėjimas. Trūko tik policininkų, kurie tuo pat metu irgi šventė savo profesinę šventę – Angelų sargų dieną...

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis „Šilokarčemos“ žurnalistui sakė, kad Pagėgių savivaldai sukako jau 15 metų, todėl norisi apžvelgti, kaip per tą laiką pasikeitė Pagėgiai.

„Renginio metu pasveikinome ir Savivaldybės administracijos darbuotojus, - sakė V. Komskis. - Dar vyksime į Vilnių, Lietuvos savivaldybių asociacijos renginį, tik nežinome, ar ten mūsų Savivaldybė gaus apdovanojimų – krivulių“.

Meras kalbėjo ir apie Pagėgių vaikų globos namus, mat prieš keletą dienų jis dalyvavo Panemunės pilyje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su regioninės plėtros atstovais surengtame posėdyje ir ten kalbėta, kad be tėvų likę vaikai turi gyventi šeimose. Mero manymu, tai būtų tikrai gerai – tik reikia dirbti, šviesti visuomenę, ir tai gali užtrukti apie dešimt metų.

„Šiandien turime vienus geriausių šalyje vaikų globos namus. Tik blogai yra tai, kad giminaičiai negali įsivaikinti vaikų, kadangi jiems nenustatomas globėjo statusas ir nemokama už vaiko priežiūrą. Manau, kad Lietuva dar nėra tam pasiruošusi“, - sakė V. Komskis.

Kalbėdamas apie švietimą Savivaldybės vadovas džiaugėsi, kad per tuos 15 metų viena po kitos išdygo šiuolaikiškos sporto salės. Dar viena, ypač reikalinga, Seimo Pirmininko pavaduotojo Kęsto Komskio dėka kitais metais turėtų būti įrengta Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje.

„Gaila, jog dėl nedidelio mokinių skaičiaus mūsų mokyklos negali dalyvauti europiniuose projektuose, todėl kai kurias mokyklas teks remontuoti savomis Savivaldybės lėšomis. Dar apie vieną dalyką – dalis patalpų Pagėgių vaikų globos namuose atlaisvėjo, todėl į jas teks perkelti savivaldybininkus – galbūt Socialinės paramos, Vaiko teisių apsaugos, Žemės ūkio skyrius, Pagėgių seniūniją... O trečiąjį Savivaldybės pastatėlį teks parduoti“, - teigė V. Komskis.

Apdovanojo 9 socialinius darbuotojus

Padėkos raštais Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga meras apdovanojo šiuos Pagėgių savivaldybės socialinius darbuotojus:

Eleną Pūtienę – Pagėgių vaikų globos namų direktorę, už kokybišką ir aktyvų darbą, pareigingumą, reiklumą, visuomeniškumą, už mokėjimą išklausyti bendruomenės narius bei jiems padėti;

Daivą Banienę – Pagėgių seniūnijos socialinio darbo organizatorę, už nuolatinį tobulėjimą ir nepriekaištingą socialinį darbą;

Ritą Montrimienę – Natkiškių seniūnijos socialinio darbuotojo padėjėją,  už kūrybiškumą, visuomeniškumą, pareigingumą  nepriekaištingą socialinį darbą;

Ireną Rimkienę – Pagėgių vaikų globos namų socialinę pedagogę, už kokybišką ir aktyvų darbą už mokėjimą išklausyti, padėti bei patarti ne tik  globotiniams, bet ir su vaikais dirbantiems įstaigos darbuotojams;

Audronę Uselienę – Pagėgių vaikų globos namų socialinę darbuotoją, už aktyvią neformaliojo ugdymo veiklą už aktyvų dalyvavimą projektinėje veikloje bei įskiepytą vaikams meilę menui;

Indrę Volskienę, – Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro, socialinio darbuotojo padėjėją, už žmogiškumą ir nuoširdumą dirbant su silpnais ir ligotais senjorais;

Kristiną Žymantaitę - Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro, socialinio darbuotojo padėjėją, už žmogiškumą ir nuoširdumą dirbant su silpnais ir ligotais senjorais;

Irmą Mockutę - Pagėgių savivaldybės Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių namų, socialinę darbuotoją, už iniciatyvumą dirbant socialinį darbą;

Renatą Dailydytę - Pagėgių savivaldybės Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių namų, socialinio darbuotojo padėjėją, už nepriekaištingai atliekamą socialinį darbą

...ir dvigubai daugiau pedagogų

Padėkos raštais meras nusprendė apdovanoti šiuos Pagėgių savivaldybės mokytojus:

Audronę Norkaitytę, Piktupėnų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoją metodininkę, už kūrybišką pedagoginę ir metodinę veiklą, sėkmingą mokinių paruošimą respublikiniams konkursams;

Nijolę Mickeliūnienę, Piktupėnų pagrindinės mokyklos istorijos vyresniąją mokytoją, už aktyvų ir kūrybišką darbą, diegiant dalykines ir metodines naujoves, įgyvendinant projektus;

Ingą Kuzmarskienę, Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoją, už gerą mokinių paruošimą respublikiniams anglų kalbos konkursams;

Mariną Dvarvitenę, Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos fortepijono vyresniąją mokytoją, už profesionalų pianistės paruošimą tarptautiniam konkursui;

Darių Stažį, Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos futbolo mokytoją, už profesionalų futbolininkų parengimą Lietuvos vaikų ir jaunimo futbolo asociacijos pirmenybėms;

Antaną Merkevičių, Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos laisvųjų imtynių mokytoją, už profesionalų sportininkų parengimą Lietuvos mokinių, jaunučių bei jaunių laisvųjų imtynių pirmenybėms bei čempionatams;

Birutę Aliukonienę, Pagėgių lopšelio-darželio direktorės pavaduotoją ugdymui, už iniciatyvą rengiant projektus ir aktyvią pedagoginę veiklą;

Ramutę Kairienę, Pagėgių lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogę, už kūrybingą pedagoginę veiklą, sėkmingą projektų rengimą ir įgyvendinimą;

Rimą Navickienę, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos lietuvių kalbos vyresniąją mokytoją, už aktyvų ir kūrybišką darbą, diegiant dalykines ir metodines naujoves;

Ireną Taliatienę, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos dailės mokytoją metodininkę, matematikos vyresniąją mokytoją, už aktyvią, kūrybišką ir inovatyvią pedagoginės darbo patirties sklaidą, kuriant gimnazijos veiklos kaitos projektus;

Donatą Šaulytę, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos anglų kalbos mokytoją metodininkę, už aktyvų ir kūrybišką darbą, diegiant dalykines ir metodines naujoves;

Virginiją Bubelienę, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinio ugdymo skyriaus muzikos vyresniąją mokytoją, už sėkmingą mokinių paruošimą respublikiniams konkursams;

Jūratę Kriaučiūnienę, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinio ugdymo skyriaus pradinio ugdymo mokytoją metodininkę, už aktyvų ir kūrybišką darbą, sėkmingą mokinių paruošimą respublikiniams konkursams;

Giedrę Grigaitienę, Pagėgių pradinės mokyklos socialinę pedagogę, už prevencinių renginių, projektų, akcijų inicijavimą ir organizavimą, pilietiškai aktyvią veiklą, mokyklos bendruomeniškumo puoselėjimą;

Liuciją Bungardienę, Stoniškių pagrindinės mokyklos dailės mokytoją metodininkę, už aktyvią kūrybinę, pedagoginę, metodinę veiklą ir projektus, skatinančius mokinių meninių kompetencijų ugdymą, kūrybiškumo puoselėjimą;

Sandrą Ališkevičienę, Stoniškių pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo vyresniąją pedagogę, už aktyvią, kūrybingą pedagoginę, metodinę, visuomeninę veiklą ir projektus, skatinančius priešmokyklinio ugdymo mokinių pažinimo ir komunikavimo kompetencijų ugdymą;

Kęstutį Bytautą, Stoniškių pagrindinės mokyklos kūno kultūros vyresnįjį mokytoją, už aktyvią, kūrybingą pedagoginę, sportinę, visuomeninę veiklą ir mokinių sveikatingumo projektų inicijavimą;

Loretą Skvirbienę, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos vokiečių kalbos mokytoją metodininkę, už ilgametį tarptautinio bendradarbiavimo tradicijų puoselėjimą su Bad Iburgo gimnazija, vokiečių kalbos populiarinimą Pagėgių savivaldybėje bei netradicinių ugdymo metodų taikymą ugdymo procese;

Aušrą Zongailienę, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos anglų kalbos mokytoją metodininkę, už sėkmingą tarptautinių projektų ruošimą ir įgyvendinimą, mokinių anglų kalbos įgūdžių ugdymą neformalioje aplinkoje bei gimnazijos tarptautinių ryšių plėtojimą su kitų šalių mokyklomis;

Vidą Šveikauskienę, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, už ilgametę vadybinę veiklą, gerosios patirties sklaidą pedagogų bendruomenėje ir aktyvią visuomeninę veiklą.

Padėkos raštai – savivaldybininkams

Mero potvarkiu buvo apdovanoti:

Švietimo skyriaus vedėja Virginija Sirvidienė; Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Petras Kuzmarskis; Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Vaitiekienė; Bendrojo ir juridinio skyriaus vyresnioji specialistė Jurgita Kunciūtė; Finansų skyriaus vyriausioji specialistė Irena Pocienė; Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji spec. Ona Simanavičienė; Pagėgių seniūnas Dainius Maciukevičius; Vilkyškių seniūnijos raštvedė Elena Smulkienė.

Savivaldybės administracijos direktorės įsakymu, padėkos raštu apdovanota Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Elena Komskienė.


Foto galerija

sveikinamąjį žodį taria Pagėgių savivaldybės Administracijos direktorė Dainora Butvydienė.Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos ir šios gimnazijos Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinio ugdymo skyriaus pedagogėssavivaldybės Meno ir sporto mokyklos pedagogaiPagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos pedagogai ir Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis (dešinėje)Piktupėnų pagrindinės mokyklos pedagogės ir Pagėgių savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Virginija Sirvidienė (trečioji iš kairės). Astos Andrulienės nuotraukosPagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbuotojai ir Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis (centre).
sveikinamąjį žodį taria Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskissveikinamąjį žodį taria Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis

Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!