Vietoj pragerto traktorininko pažymėjimo - aukštesnės kategorijos dokumentas

2015-10-16, Stasys BIELSKIS
www.pienoukis.lt nuotrauka
www.pienoukis.lt nuotrauka

Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis išnagrinėjo Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros pareiškimą ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą dėl Nerijaus Matevičiaus nusikalstamos veikos. Šis išsituokęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis vyriškis jau buvo prieš pustrečių metų teistas laisvės apribojimu 6 mėnesiams pagal Baudžiamojo kodekso 140 str. 1 d., teistumas iki šiol neišnykęs.

Šį kartą Pagėgių savivaldybės gyventojas N. Matevičius buvo kaltinamas pagal BK 304 straipsnio 1 dalį. Atsakyti teko už tai, kad jis 2014-ųjų gegužės 20-ąją (tikslus laikas nenustatytas) pabandė įsigyti dokumentą – traktorininko pažymėjimą. Teismas nustatė, jog vyriškis žinojo, kad 2010 metų lapkričio 25-ąją jam buvo atimta teisė vairuoti motorinio transporto priemones 24 mėnesių laikotarpiui. Tačiau pasibaigus terminui jis neįvykdė teisės vairuoti transporto priemones susigrąžinimo sąlygų ir teisė vairuoti transporto priemones jam nebuvo grąžinta, taip pat negrąžintas galiojantis jo vardu išduotas traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimas. Pastarasis buvo saugomas Pagėgių policijos komisariate.

N. Matevičius, sudarydamas sutartį vienoje Šilutės rajono vairuotojų mokyklų dėl mokymosi pagal TR2 kategorijos vairuotojų (traktorininkų) mokymo programą, melagingai šiai įstaigai pateikė informaciją, kad traktorininko pažymėjimo neturu, jį yra pametęs ir pateikė 1991 m. gegužės 30-ąją išduotą kvalifikacinį pažymėjimą apie tai, kad jam suteikta trečios klasės traktorininko-mašinisto kvalifikacija ir buvo išduotas traktorininko pažymėjimas Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo remiantis buvo priimtas mokytis traktorininko kategorijai TR2 gauti. Baigus šiuos kursus, jam 2014 m. birželio 17 d. buvo išduotas traktorininko pažymėjimas, suteikiantis teisę vairuoti traktorius pagal kategorijas TR1 ir TR2.

Kaltinamasis N. Matevičius dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad jam buvo atimta teisė vairuoti motorinio transporto priemones 24 mėnesių laikotarpiui ir paimtas traktorininko pažymėjimas, kuriame nurodyta kategorija TR1. Teisės vairuoti automobilius iš vis neturėjo.

Jam buvo išaiškinta, kad pasibaigus terminui reikės perlaikyti praktinį ir teorijos egzaminus. Pasibaigus terminui, neprisimena kuriais metais, nuėjęs į Pagėgių policijos komisariatą teiravosi dėl teisės vairuoti motorines transporto priemones grąžinimo tvarkos, tačiau vėl jam paaiškino, kad reikia perlaikyti egzaminus, pateikti apie tai pažymą ir kitus jų nurodytus dokumentus (sveikatos pažymėjimą, asmens dokumentą).

2014 metų gegužės mėnesį nuvažiavęs į mokyklą perlaikyti egzaminus sužinojo, kad yra renkama grupė mokymui suteikiant aukštesnę TR2 kategoriją. Jis pristatė reikiamus dokumentus: sveikatos pažymą, asmens tapatybės kortelę ir kursų baigimo pažymėjimą, išduotą 1991 metų gegužės 30 dieną, apie tai, kad suteikta trečios klasės traktorininko kategorija ir išduotas traktorininko pažymėjimas. Šį pažymėjimą pridavė, nes reikėjo pateikti traktorininko pažymėjimą, o jo neturėjo, nes pažymėjimas sulaikytas policijoje ir mokykloje melagingai nurodė, kad traktorininko pažymėjimą yra pametęs. Pristačius pažymą iš policijos apie 2010 metais atimtą iš jo teisę vairuoti motorines transporto priemones, mokyklos darbuotojai aiškinosi, ar jis gali laikyti TR2 kategorijai. Tačiau laikyti egzaminus jam leido. Baigus kursus jis išlaikė teorijos ir praktinį TR2 kategorijai gauti egzaminus. Užpildė prašymą traktorininko pažymėjimui išduoti, kurio grafoje „pateikiu traktorininko pažymėjimą“ įrašė numerį iš 1991 metais išduoto kursų baigimo pažymėjimo, tik netiksliai nurašė skaičius. Įrašyti šį numerį nurodė mokyklos darbuotojas, nes buvo nurodęs, kad pažymėjimą yra pametęs. Jam išdavė traktorininko pažymėjimą su TR1 ir TR2 kategorijomis.

Turėdamas šį pažymėjimą važinėjosi traktoriumi, kartą buvo patikrintas policijos pareigūnų, kurie jam priekaištų nepareiškė. O 2015 metų gegužės 2 dieną savo namų kieme traktoriuje N. Matevičių sulaikė neblaivų, paėmė traktorininko pažymėjimą, išduotą 2014 m. birželio 17-ąją. Tada ir paaškėjo visos N. Matevičiaus „gudrybės“.

N. Matevičius gailėjosi, kad norėdamas įgyti aukštesnę traktorininko kategoriją pateikė melagingą informaciją apie neva pamestą traktorininko pažymėjimą ir nuslėpdamas faktą, kad šis pažymėjimas sulaikytas policijoje.

Be kaltinamojo N. Matevičiaus visiško prisipažinimo jo kaltumas buvo grindžiamas ir kitais įrodymais.

Kaltinamojo N. Matevičiaus atsakomybę lengvino ta aplinkybė, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailėjosi, o jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

N. Matevičius, būdamas teistas už nusikaltimą žmogaus sveikatai ir turėdamas neišnykusį teistumą, baustas administracine tvarka, nedirbantis, seniūno charakterizuojamas patenkinamai, padarė baudžiamąjį nusižengimą valdymo tvarkai, susijusį su dokumento klastojimu.

Teismas nusprendė N. Matevičių pripažinti kaltu ir paskirti viešuosius darbus keturiems mėnesiams, įpareigojant per paskirtą laiką neatlygintinai dirbti po dvidešimt valandų per mėnesį visuomenės labui.

Kaltinamasis turėjo teisę, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų paduoti teismui prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Kaltinamasis šia teise nepasinaudojo, teismo baudžiamasis įsakymas jau įsiteisėjo. 


Straipsnio komentarai

jo2015-11-01
nuo butelio isigelbejimo nera Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kaip sekasi laikytis karantino reikalavimų?