Už sulaužytą nosį 70 valandų nemokamai dirbs sveikatos įstaigoje

2015-10-20, Stasys BIELSKIS

Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Jurjonas išnagrinėjo prokuratūros pareiškimą ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje Linas Jocys buvo teisiamas pagal Baudžiamojo kodekso 138 straipsnio (Nesunkus sveikatos sutrikdymas) 1 dalį. Jam grėsė laisvės atėmimas iki trejų metų.

Teismas nustatė, kad L. Jocys, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, dirbantis, teistas 2010 metų gruodžio 9-ąją, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs, š. m. kovo 14 dieną padarė naują nusikaltimą. Apie 13 valandą namo kieme, konflikto su nukentėjusiuoju R. S. metu, tyčia kumščiu vieną kartą trenkė jam į veidą. Taip nukentėjusiajam buvo padarytas nosies kaulų lūžis ir lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimas. Tai sukėlė nukentėjusiajam nesunkų sveikatos sutrikdymą.

L. Jocys savo kaltę pripažino visiškai ir paaiškino, kaip kovo 14-ąją su draugais nuvažiavo pas vieną pažįstamą. L. Jocio draugas norėjo iš to, pas kurį nuvažiavo, atsiimti skolą. Iš pradžių skolininko nebuvo, bet netrukus jis grįžo kartu su  kitais asmenimis, kurių nepažinojo. Vienas iš jų - R. S. - išlipo iš automobilio ir priėjęs prie L. Jocio papurškė jam į akis ašarinių dujų. L. Jocys trenkė R. S. kumščiu į nosį, dėl to ir tapo kaltinamuoju.

Nukentėjusysis R. S. parodė, kad tą dieną kartu su broliu ir sūnėnu grįžę į kiemą pastebėjo svetimą automobilį ir penkis vaikinus. Kai nuėjo prie vaikinų, jie pradėjo jį vadinti necenzūriniais žodžiais, grasino sumušti. Kadangi vaikinai iš kiemo nevažiavo, todėl jiems papurškė dujų, o vienas iš vaikinų – L. Jocys, pasikvietęs jį prie kelio, sudavė vieną smūgį į nosį ir ją sulaužė.

Trys liudytojai teigė, kad parvažiavę pamatė kieme automobilį ir vaikinus. Vienas iš jų atvykusiųjų paklausė, ką jie daro ne savo kieme ir liepė išvažiuoti. Vaikinai pradėjo rėkauti, liepė patraukti automobilį, kurį buvo užstatę taip, kad vaikinai neišvažiuotų. Kadangi vaikinai nenurimo, šūkavo, todėl R. S. jiems papurškė dujų.

Baudžiamojoje byloje buvo pakankamai surinkta įrodymų, kurie leido tiksliai nustatyti visas aplinkybes ir padaryti neabejotiną išvadą, kad kaltinamasis L. Jocys padarė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką.

L. Jocio atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvo.

Atsižvelgiant į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, rūšį, motyvus ir tikslus, į tai, kad L. Jocys teistas, administracine tvarka baustas, neįrašytas į psichikos sveikatos centro ir priklausomybės ligų kabineto įskaitą, taip pat siekiant  numatytos bausmės paskirties, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, teismo manymu, jam skirtina laisvės apribojimo bausmė.

Teismas nusprendė L. Jocį pripažinti kaltu ir nubausti laisvės apribojimu šešiems mėnesiams, įpareigojant per 6 mėnesius neatlygintinai išdirbti 70 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

Iš L. Jocio priteista Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos 174,18 Eur nuostolių, patirtų dėl nukentėjusiojo R. S. gydymo, atlyginimo.

Kaltinamasis per 14 dienų nuo šio įsakymo įteikimo dienos turėjo teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Bet jis tai nepadarė, baudžiamasis įsakymas jau įsiteisėjo.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!