Paramai investicijoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai – 12,3 mln. eurų

2015-10-29, zum.lrv.lt
zum.lrv.lt nuotrauka
zum.lrv.lt nuotrauka
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ paraiškos bus priimamos nuo 2015 m. lapkričio 2 d. iki gruodžio 14 d.  Šiam paraiškų priėmimui skirta 12,3 mln. Eur.

Priemonės veiklos srities tikslinė sritis – veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kaimo vietovėse kūrimo lengvinimas. Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Parama bus skiriama jau veikiantiems ūkio subjektams ekonominės veiklos plėtrai, t. y. parama neskiriama naujai įkurtiems ūkio subjektams. Paramos gali kreiptis ūkininkai, kaimo gyventojai ir privatūs juridiniai asmenys (labai mažos įmonės).

Pareiškėjas įsipareigoja projektą įgyvendinti per nurodytą laikotarpį, kuris neviršija 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos: būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytos paramos paraiškoje ir verslo plane; realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų arba Ministerijos nustatytų įkainių; patirtos (t. y. apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos, išskyrus bendrąsias išlaidas; bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir patirtos įgyvendinant projektą.

Apmokamos konsultavimo paslaugos. Išlaidos konsultavimo paslaugoms be PVM negali viršyti: kai prašoma paramos projekto rengimo klausimais didžiausia galima paramos suma – 144 Eur;  kai prašoma paramos projekto rengimo klausimais (įskaitant verslo plano parengimą) didžiausia galima paramos suma – 1080 Eur; kai prašoma paramos projekto rengimo (įskaitant verslo plano parengimą) ir įgyvendinimo klausimais projektams, kuriuose nėra numatyti statybos darbai, galima didžiausia paramos suma – 1440 Eur; kai prašoma paramos projekto rengimo (įskaitant verslo plano parengimą) ir įgyvendinimo klausimais projektams, kuriuose yra numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) darbai, galima didžiausia paramos suma – 1800 Eur.

Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.


Straipsnio komentarai

šitokie pinigai taškomi į kairia ir į dešine o pensijon pinigu vis nėr ir nėr 2015-10-29
ka tam ukiui gero sukurė tik perdirbėjam tik jiem viska sukišo o kas liko paprastam žmogeliui ir ukininkui nieko o kokie pinigai taškomi ir ka gero išto kas gero buvo visi tik verslus prasiplėtė jactas prisipirko vilas prisistatė Komentaras patinka Komentaras nepatinka