Katyčiuose po devynių mėnesių „gimė“ naujas seniūnas

2015-12-03, Stasys BIELSKIS
Klebonas L. Fetingis pašventino vaišes
Klebonas L. Fetingis pašventino vaišes

Penktadienį Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algirdas Balčytis Katyčių bendruomenei pristatė naująjį seniūną Joną Lukošaitį. Buvusiai Katyčių seniūnei Juzefai Tamavičienei palikus šias pareigas, Savivaldybės administracija skelbė konkursą tokioms pareigoms užimti ir jį laimėjo didelę vadovavimo patirtį turintis vietos gyventojas.

„Turbūt Jono labai laukėte, kad tiek daug čia jūsų atėjo jį pamatyti ir išgirsti, ką jis pasakys, - pradėjo naujojo seniūno J. Lukošaičio pristatymą A. Balčytis. – Stalą gražų pasipuošėte, o gal Jonas tai padarė įkurtuvėms? Aš tik turiu atvežęs įsakymą, kad Jonas nuo antradienio, gruodžio 1 dienos, yra Katyčių seniūnas. Man per dvidešimt penkerius darbo metus teko jau ne vieną seniūną pristatyti, bet kad tiek daug lauktų žmonių jį pamatyti ir su juo susitikti, matau pirmą kartą. Norėčiau taip pat pasakyti, kad Katyčių bendruomenė yra labai stipri. Štai ir Viktoras Vaitiekovas – labai darbštus, gabus, Katyčiams padedantis. O Jonas, atvažiavęs į Savivaldybę, praėjo kančias – reikėjo laikyti vieną egzaminą, ir antrą laikyti – kinkas drebinti. Norėčiau palinkėti, jog dabar ir seniūnas, ir visa bendruomenė mylėtų Katyčius, dirbtų Katyčiams. Kaip sugebėsi, Jonai, sutarti su kolektyvu, būti kartu, spręsti visas problemas, tokie šaunūs ir bus Katyčiai. Tai pasakyk, Jonai, ar tarnausi katytiškiams?“

„Tikrai taip, - pradėjo prisistatymą naujasis seniūnas J. Lukošaitis. – Šiandien mano gyvenime turbūt didžiausias iššūkis – mokytis, būti pavyzdingu, sėkmingu seniūnu. Mano mokytojais būsite jūs visi. Eidamas į seniūno pareigas patikėjau savo kaimynais, draugais, kad tikrai galiu eiti šias pareigas atsakingai ir gerai. Ir aš pats žinau, kad tikrai galiu dirbti šį darbą, nes puikiai pažįstu Katyčių gyventojus, bendruomenes, taip pat gerai žinau, kokias problemas čia reikia spręsti, kokie lūkesčiai laukia manęs. Aš jas žinau todėl, kad esu čia, gyvenu jau daug metų ir save laikau tikru Katyčių gyventoju. Šios pareigos įpareigoja atlikti labai daug darbų, kurie reikalingi apjungiant, gražinant, atliekant visus darbus seniūnijoje, jūs žinote – dirbsime tikrai visada kartu. Esu reiklus sau, esu teisingas, kiekvieną darbą stengiuosi atlikti taip, kad jis būtų padarytas iki galo“.

J. Lukošaičio manymu, yra daug tokių darbų kaip infrastruktūros gerinimas. Tai – apšvietimas, nes kai kurie seniūnijos kaimai gyvena balanos gadynėje. Taip pat – kelių infrastruktūra, juk neretai seniūnijos keliai tampa amerikietiškais kalneliais. Pilna duobių, be galo slidūs, apžėlę kelkraščiai.

„Ir dar vienas iššūkis – pagrindinis, - akcentavo būsimasis seniūnas. - Europos Sąjunga įdėjo lėšų į šį kaimą įrengdama naujus nuotekų valymo įrenginius, todėl reikės daug pastangų ir pagalbos, o aš manau, kad mums pavyks pirmiesiems rajone su mažiausiomis sąnaudomis sėkmingai prisijungti prie šitos sistemos. Kad gražintume aplinką, tvarkytume ją. Socialinė infrastruktūra – manau, kad vienas iš mano pagrindinių tikslų bus sukurti šiame kaime naujų darbo vietų. Taip, esu daug mąstęs – aišku, be rajono vadovų ir jūsų pačių pagalbos tai nepavyktų, bet manau, kad visi nusiteikę šia linkme. Darbų yra daug, ir mes tai tikrai padarysime. Socialinė pagalba senstančiai Katyčių bendruomenei, parama jiems ir nuoširdus bendravimas – ne kartą sakiau, kad aplankysiu ir pasikalbėsiu su kiekvienu ir mes padarysime viską, ką galėsime. Glaudus bendradarbiavimas su mokykla, su visomis bendruomenėmis, su visomis konfesijomis, ir abipusė pagalba vienas kitam. Kad mes vienas kitą suprastume, kad vienas kitam būtume naudingi, kad galėtume savo darbu didžiuotis“.

Naujasis seniūnas dar kalbėjo ir apie vieną negatyvią sodiečių gyvenimo pusę, ir apie gražią Katyčių ateitį: „Vieną iš tokių rykščių Lietuvoje jūs puikiai žinote, kuo mes pirmaujame. Girtuoklystė yra mūsų nelaimė. Aš bandysiu su jūsų pagalba integruoti tuos žmones į gyvenimą iš naujo, padėti integruotis į darbą. Tai tikrai būtų naudinga ne tiktai tautai, bet ir šeimoms, vaikams, tiems, kurie dar tik lanko mokyklą – ir bus mums visiems gera ir smagu. Organizuoti daugiau kultūrinių renginių, kurie padėtų suvienyti vietos senyvo amžiaus žmones, kadangi mūsų bendruomenė sensta ir ne visi gali nuvažiuoti į rajono centre organizuojamus renginius. Bendradarbiausiu su neįgaliųjų draugija, su visais jumis. Manau, kad dirbsime sėkmingai, džiaugsimės mūsų laimėjimais ir tikiu, kad pakeleiviai, žmonės, draugai, svečiai jums pasakys: „Noriu aš į Katyčius“. O mes pasakytume: „Prašom, mes jūsų laukiame Katyčiuose“.

Paskui prasidėjo sveikinimai. Pirmasis J. Lukošaitį pasveikino klebonas, viešosios įstaigos „Globos namai Globa vita“ vadovas Liudvikas Fetingis. Pasak jo, ši įstaiga tebėra įsikūrimo stadijoje, bet į darbą joje jau priimti aštuoni katytiškiai. Jis linkėjo būsimajam seniūnui Dievo pagalbos ir palaimos, stiprybės šiame darbe, taip pat palaimos ir visai Katyčių seniūnijai visuose darbuose, gyvenime.

J. Lukošaitį pasveikinti atvyko ir visas būrys Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių – Sandra Tamašauskienė, Alfredas Stasys Nausėda, Antanas Kubaitis ir kt.

Kaip Jonas – Joną, kaip seniūnas – seniūną J. Lukošaitį sveikino ir Žemaičių Naumiesčio seniūnas Jonas Budreckas: „Jonai, Jonai, mielas, norėčiau pamatyti tavo išleistuves, kad tave šiandien taip garbingai sutinka tiek daug įvairių sričių atstovų. Jonai, aš noriu kreiptis kaip į keturgubą kolegą. Tave aš pažįstu gal ir anksčiau kaip visi katytiškiai, nes mudu kartu dirbome agronomo darbą, kartu buvome ūkių vadovais, šiandien esame kolegos kaip seniūnai, ir abu – Jonai. Neabejoju, kad tavo ramumas atneš Katyčiams didelę sėkmę, ir tu būsi visiems reikalingas seniūnas, kurio darbas yra nelengvas, bet yra kaip yra“.

Naująjį kolektyvo narį sveikino ir seniūnijos darbuotojai. Laikinai seniūną pavadavęs Viktoras Vaitiekovas kaip reikiant visus prajuokino pasakydamas, kad šį darbą dirbo devynis mėnesius, kol pagaliau gimė naujasis seniūnas J. Lukošaitis.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar gerai atidirbo Seimas šią pavasario sesiją?