Kodėl mokiniai už pavežėjimą autobusu turi mokėti pinigus?

2014-09-26, Stasys BIELSKIS
Šilutės rajone vienos kaimo mokyklos išduoda vaikams mokinio pažymėjimus važiuoti nemokamai autobusais į Šilutėje veikiančią „Yamahos mokyklą“, kitos, kaip pvz., Žemaičių Naumiesčio gimnazija – ne... Asociatyvi nuotrauka
Šilutės rajone vienos kaimo mokyklos išduoda vaikams mokinio pažymėjimus važiuoti nemokamai autobusais į Šilutėje veikiančią „Yamahos mokyklą“, kitos, kaip pvz., Žemaičių Naumiesčio gimnazija – ne... Asociatyvi nuotrauka

Į „Šilokarčemos“ redakciją kreipėsi Žemaičių Naumiestyje gyvenanti Renata, kuri sakė esanti pasipiktinusi tuo, kad jos dukra šešerius metus važiuodavo autobusu nemokamai į Šilutėje esančią „Yamahos mokyklėlę“, o nuo šių metų rugsėjo jau turi pirkti bilietą, kainuojantį 5 litus. Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę, tad nesunku suskaičiuoti, kad kiekvieną mėnesį tos kelionės kainuoja apie 80 litų. Toks pat yra ir mėnesinis mokestis už mokslą klavišiniais instrumentais groti besimokantiems vaikams.

Mokinių mamos piktinasi…
Renata teigė, kad Žemaičių Naumiesčio gimnazijos, kurioje mokosi jos dukra, direktorius sakęs, kad jis negali laužyti taisyklių, todėl mokinio pažymėjimo važiavimui į Šilutę jis nebegali išduoti. Naumiestiškė skambino ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjai Birutei Tekorienei, iš kurios išgirdo tik tiek: „Ne, ne, ne... Yra tokie įstatymai... Ir Savivaldybės įsiskolinimai „Autobusų parkui“. Renatos manymu, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos direktorius yra labai sąžiningas ir laikosi įstatymų. Renata stebėjosi, kodėl kitos mokyklos išduoda mokiniams pažymėjimus važiuoti autobusais į Šilutę iš Švėkšnos, Saugų, Gardamo, Degučių. Ji sakė taip pat skambinusi į Švietimo ir mokslo ministeriją, ten išgirdo atsakymą: „Pačios savivaldybės skirstosi pinigus ir pačios tvarkosi...“.
 
Dar viena moteris, gyvenanti netoli Žemaičių Naumiesčio ir auginanti mokyklinio amžiaus vaikus, „Šilokarčemai“ skundėsi, kad visą laiką važiavimas autobusais į Šilutės mieste esančią bendrojo lavinimo mokyklą būdavo kompensuojamas, o štai nuo šių metų rugsėjo 1-osios – jau ne. Dabar pavežėjimas 1-8 klasių mokiniams kompensuojamas tik iki artimiausios bendrojo ugdymo įstaigos. Kodėl iš mokinių atimta teisė rinktis tokią mokyklą, kurioje teikiamas geresnis bendrasis ugdymas, kur yra daugiau popamokinės veiklos būrelių? Juk kaimuose vaikams po pamokų nėra ką veikti, kuo užsiimti...
 
Mamos piktinosi, kad jų vaikai, pavyzdžiui, septynerius metus mokęsi Šilutės miesto mokykloje, dabar priversti ją keisti į kaimo mokyklą. Atrodo, kad Savivaldybei yra svarbiau finansuoti visokias šventes, nei gerą mokinių ugdymą. Štai Šilutės miesto šventei iš Savivaldybės biudžeto, pasak Kultūros skyriaus vedėjos Vilmos Griškevičienės, buvo skirta 8 tūkst. litų. Respublikiniam žuvienės virimo čempionatui teko 44,3 tūkst. litų, bet tuos pinigus skyrė ne Savivaldybė – VšĮ „Pasienio žuvys“ rašė projektą ir gavo tokį finansavimą iš europinių lėšų. Gal ir mokinių pavežėjimui į norimą mokyklą būtų galima pritaikyti kokį nors europinį finansavimą? Nes Savivaldybė ir taip neišbrenda iš skolų – mero Vytauto Laurinaičio teigimu, liepos 1 dieną ji „Šilutės autobusų parkui“ už keleivių vežimo kompensacijas buvo skolinga apie 800 tūkst. litų. Ta skola jau „velkasi“ keletą metų... „Autobusų parko“ direktorius Artūras Stonkus „Šilokarčemai“ patikslino, kad vien už mokinių pavežėjimą Savivaldybė jo vadovaujamai bendrovei dabar yra skolinga apie pusę milijono litų.
 
Iš mokinių šiais laikais daug reikalaujama, siekiama, kad jie įgytų kuo daugiau žinių. Štai miestų mokyklose dėstant lietuvių kalbą ir kai kuriuos kitus dalykus klasė skiriama į dvi grupes. Nors kai kada iš vaikų gal ir per daug reikalaujama. Ką turi daryti penktos klasės mokinukas, kai jam liepiama parašyti projektinį darbą, ir dar būtinai tai padaryti kompiuteriu? Laučių kaime gyvenanti moteris piktinosi: „Neturime namie interneto, todėl mums reikia važiuoti į Šilutės biblioteką ir ten ruošti tokias pamokas“.
 
Nemokamai autobusai veža tik iki artimiausios mokyklos
 
Švietimo skyriaus vedėja B. Tekorienė „Šilokarčemai” teigė, kad sprendimą kompensuoti 1-8 klasių mokinių pavežėjimą tik iki artimiausios mokyklos priėmė Šilutės r. savivaldybės taryba.
 
Iš tikrųjų, Savivaldybės tarybos sprendimas T1-1081 buvo priimtas š. m. vasario 27 dieną, jis įsigaliojo nuo rugsėjo 1-osios. Šiuo sprendimu pakeistas Tarybos 2013 m. liepos 25 dieną patvirtinto mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 1.1 punktas. Dabar jis išdėstytas taip:

„Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas nustato Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančių švietimo ir vaikų globos įstaigų mokinių kelionės išlaidų kompensavimą:
 
bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų 9-12 klasių (gimnazijų 1-4 klasių), profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais; neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis; priešmokyklinio ugdymo ir 1-8 klasių mokinių pavežėjimas kompensuojamas iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos“.
 
Savivaldybės specialisto komentaras
 
Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Oskaras Agintas, rengęs 2014-02-27 Tarybos sprendimo projektą, „Šilokarčemai“ pateikė tokį komentarą:
 
„2013 metų liepos 2 dieną LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė paskelbė Seimo priimtą įsakymą dėl LR transporto lengvatų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimo (jo tekstas išdėstytas taip pat, kaip ir Šilutės r. savivaldybės dabar jau pakeistame Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos apraše, - aut. pastaba). Tikriausiai tai padaryta todėl, kad neišnyktų kaimo mokyklos. Pateiksiu tokį pavyzdį – Degučiuose gyvenantis vaikas pasirinko Šilutės pradinę mokyklą. Jam nebus kompensuojamos važiavimo išlaidos. Bet jeigu toks mokinys važiuos į Žemaičių Naumiesčio mokyklą, jam bus kompensuojamos tos išlaidos. Važiavimas visiems vaikams į neformaliojo ugdymo įstaigas, tokias kaip Šilutės sporto mokykla, Šilutės rajono vaikų meno mokykykla, kurios yra įregistruotos Šilutės rajono savivaldybėje ir turi Savivaldybės ar Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą mokymo programą, taip pat yra kompensuojamas. O tokie privatūs kolektyvai, kaip „Žvaigždūnė“, „Spindulys“ ar „Yamahos mokyklėlė“, nors ir vykdo neformalųjį ugdymą, bet neturi patvirtintos mokymo programos, todėl važiavimas į juos vaikams nėra kompensuojamas“.
 
Beje, vaikai į bendrojo lavinimo ir neformaliojo ugdymo mokyklas, pagal minėtąjį Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, gali važiuoti ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) transportu – fizinių asmenų asmeniniais automobiliais. Tereikia sudaryti su Savivaldybe mokinių vežimo sutartį, o prieš tokią sutartį pasirašant sugebėti įrodyti, kad nėra galimybės atvykti į mokyklą ir grįžti į namus visuomeniniu ar kitu transportu.
 
Trūksta mokyklų direktorių geranoriškumo, supratimo...
 
VšĮ „Yamaha muzikos mokykla“ vykdančioji direktorė Baltijos šalims Jolanta Pulauskienė „Šilokarčemai“ paaiškino, kad mokinių kelionės autobusu kompensuojamos tik į tas mokyklas, kurių steigėjas yra Savivaldybė. „Yamahos mokyklos“, nors jos ir yra neformaliojo ugdymo mokyklos bei registruotos savivaldybėse, yra privačios, jų steigėjas nėra Savivaldybė, todėl mokiniai, važiuojantys į jas, privalo mokėti už kelionę.
 
„Yamaha muzikos mokyklos“ Šilutės klasės vadovė Aušra Šlažienė „Šilokarčemai“ teigė, kad vienos mokyklos direktorius džiaugėsi, jog tokie vaikai garsina savo mokyklas, yra aktyvūs, visur dalyvauja ir nereikėtų žiūrėti tų įstatymų – vis dėlto išduoti jiems mokinio pažymėjimą.
 
„Kai kam trūksta tik geranoriškumo, - pasakojo A. Šlažienė. – Aš neturiu teisės kažką priversti, pareikalauti... Apie 90 procentų mūsų mokyklos mokinių atvažiuoja iš kaimų – iš Gardamo, Usėnų, Vainuto, Balčių ir kitur – bet niekam nekyla tokių problemų. Direktoriai vertina vaikus, kurie groja ir dalyvauja mokyklos renginiuose, džiaugiasi jais. Yra buvę atvejų, kai vaikai, negavę mokinio pažymėjimo, atsisakė toliau lankyti užsiėmimus, prarado galimybę baigti muzikos mokyklą, nes tėvai neturėjo lėšų apmokėti jų keliones. Tai yra tik direktorių žmoniškumo ir supratingumo reikalas. Prieš įstatymą negalime pūsti, bet yra žmonės, kurie žiūri įstatymo raidės, ir jaučiasi saugūs bei laimingi – tai mes jiems to ir palinkėkime“.
 
O ką apie tai mano Žemaičių Naumiesčio gimnazijos direktorius Liudvikas Genys? Jis teigė, kad mokinio pažymėjimus važiuojantiesiems į „Yamahos mokyklą“ kitos mokyklos išduoda neteisėtai. Ir prisipažino, kad jis ir toliau būtų išdavinėjęs tokiems vaikams mokinio pažymėjimus, jei nebūtų Švietimo skyriuje pasidomėjęs, ar galima išduoti... Bet išgirdęs paaiškinimą, kad jau nebegalima.
 
L. Genys išsakė ir dar vieną problemą. Pasak jo, pasitaikė tokių atvejų, kai naumiestiškiai išsikėlė gyventi į Šilutę ir jų vaikai, mokęsi Žemaičių Naumiesčio gimnazijos 1-8 klasėse, nebegali baigti tos gimnazijos, nes jiems važiavimas autobusu nebekompensuojamas, tai yra kompensuojamas tik iki artimiausios mokyklos.
 
Vietoje epilogo
 
Betrūko, kad Seimas priimtų kokį nors įstatymą, kad neišnyktų kaimo parduotuvės. Pavyzdžiui, pensininkus iki artimiausios kaimo parduotuvės vežtų taikant už bilietą 50 proc., o iki Šilutės mieste esančios „Maximos“ jau tektų mokėti pilną bilieto kainą.


Straipsnio komentarai

altawon-water-leakage-discovery2016-04-15
Komentaras
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/">شركة تنظيف مساجد شرق الرياض </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/">شركة تنظيف مساجد شمال الرياض </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/">شركة تنظيف مساجد غرب الرياض </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d8%ae-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/">شركة تنظيف مطابخ بالرياض </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/">شركة تنظيف مكاتب بالرياض </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/">شركة تنظيف منازل بالرياض </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%b1%d8%ae%d9%8a%d8%b5%d9%87/">شركة تنظيف منازل بالرياض رخيصه </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%8a/">شركة تنظيف منازل بالرياض عمالة فلبينية </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87/">شركة تنظيف منازل بالرياض مجربه </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d9%84-%d8%a8%d9%86%d8%a7/">اتصل بنا</a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%b5-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b9%d9%81%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d9%81%d9%83-%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a8/">ارخص نقل عفش بالرياض فك وتركيب </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%aa%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87/">اسعار كشف تسربات المياه </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d9%84%d8%b5-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/">التخلص من الحشرات المنزلية بالرياض </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a9/">المدونة</a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%aa%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d8%ae-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/">تهريب الحمامات والمطابخ بالرياض </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%ac%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a/">جلي بلاط بالرياض باكستاني </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%ac%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b1/">جلي بلاط بالرياض سعر المتر </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87/">جهاز كشف التسربات المياه </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/">حل ارتفاع فاتورة المياه بالرياض </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d8%b1%d9%81-%d9%86%d9%88%d9%85/">دهانات غرف نوم </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/">شركات العزل الحراري بالرياض </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/">شركات عزل مائي بالرياض </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%ae%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/">شركة اصلاح خزانات الفيبر بالرياض </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%81%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/">شركة تخزين عفش بالرياض </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%81%d8%b4-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/">شركة تخزين عفش جنوب الرياض </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%81%d8%b4-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/">شركة تخزين عفش شرق الرياض </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%81%d8%b4-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/">شركة تخزين عفش شمال الرياض </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%81%d8%b4-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/">شركة تخزين عفش غرب الرياض </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%82%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/">شركة ترميمات شقق بالرياض </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/">شركة ترميمات عامة بالرياض </a>
<a href="https://altawon-water-leakage-discovery.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%84%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/">شركة ترميمات فلل بالرياض </a>
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
com5peti2015-10-23
the kind of<a href="http://www.eosrisq.net/ca13/">north face down jacket</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/ca14/">north face jackets</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/ca14/">north face coats</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/ca15/">Denali Fleece Jacket</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/ca15/">Women Denali Fleece Jacket</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/ca16/">women north face jackets</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/ca16/">men north face jackets</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/ca17/">North Face Women</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/ca17/">North Face Mens</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/ca18/">North Face Down Coat</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/ca18/">North Face Down Coats Clearanc</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/ca19/">north face for men</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/ca19/">north face for women</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/ca20/">womens north face denali hoodie</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/ca20/">mens north face denali hoodie</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/au1/">cheap jordan shoes</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/au2/">nike free run</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/au2/">nike free running</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/au3/">Mens Nike Free</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/au3/">Nike Free 5.0</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/au4/">Air Max 2015</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/au4/">Nike Air Max 2015</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/au5/">Nike Air Max 2014</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/au5/">Air Max 90</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/au6/">Lebron 12 Shoes</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/au6/">Nike Lebron 12</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/au7/">Under Armour Shoes</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/au7/">Curry 2 shoes</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/au8/">Roshe Run</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/au8/">Cheap Roshe Run</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/au9/">nike free run</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/au9/">Air Max 2014 womens</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/au10/">Nike Huarache Womens</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/au10/">Womens Nike Huarache</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/au11/">Cheap Kobe 10</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/au11/">Curry 2 Shoes</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/au12/">Nike Free Coral</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/au12/">Nike Free Run Coral</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/au13/">Tiffany Blue Nikes</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/au13/">Nike Free Run Tiffany Blue</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/au14/">womens nike free 4.0 v2</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/au14/">nike free 4.0 for womens</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/au15/">Nike Shoes UK Sale</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/au15/">nNike Roshe Trainers UK</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/au16/">michael jordan shoes</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/au16/">air jordan 11</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/au17/">Air Max 90 Cheap</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/au17/">air max 90 shoes</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/au18/">Air Max 2016</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/au18/">cheap air max 2016</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/au19/">jordan 4 cheap</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/au19/">jordan 1 sale</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/au20/">Air max 2015</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/au20/">Nike Lebron 12</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/ca1/">North face outlet</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/ca1/">North Face Apex</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/ca2/">North Face on Sale</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/ca2/">North Face for Sale</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/ca3/">North Face Jackets</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/ca3/">North Face Jackets for Men</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/ca4/">north face outlet</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/ca4/">north face womens</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/ca5/">North Face Sale</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/au1/">cheap jordans</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/ca9/">north face canada</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/ca10/">north face online</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/ca10/">north face mens</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/ca11/">north face apex women</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/ca11/">north face apex mens</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/ca12/">North Face Denali</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/ca12/">north face apex bionic</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/ca13/">the north face</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/ca5/">North Face For Sale</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/ca6/">North Face Outlet</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/ca6/">North Face UK</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/ca7/">north face jackets</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/ca7/">north face jackets clearance</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/ca8/">north face jackets</a> </br>
<a href="http://www.eosrisq.net/ca8/">womens north face</a> </br>
<a href="http://www.mbagger.net/ca9/">north face jacket</a> </br> competition between
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gavote SMS žinutę, raginančią skiepytis nuo COVID-19?