Derybose dėl Lietuvos narystės EBPO - svarbus įvertinimas

2015-12-19, finmin.lrv.lt
finmin.lrv.lt
finmin.lrv.lt
Paryžiuje, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) būstinėje, EBPO Ekonominės ir vystymosi peržiūros komitete, finansų ministro Rimanto Šadžiaus vadovaujama delegacija aptarė EBPO ekspertų parengtą 2015 m. Lietuvos ekonomikos apžvalgą. Galutinis EBPO atliktos Lietuvos ekonominės apžvalgos paskelbimas ir pristatymas preliminariai numatomas 2016 m. pradžioje.

„Šiandien su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių narių atstovais aptarėme Lietuvos ekonomikos apžvalgą – solidų analitinį pamatą, kuris bus atspirties taškas tolesnėse derybose dėl mūsų narystės šiame išskirtiniame pažangiausių pasaulio valstybių klube. Ir nors, kaip rodo praktika, derybos dėl visateisės narystės organizacijoje trunka kelerius metus, išėjimas į tiesioginių derybų etapą jau yra didelis mūsų šalies pasiekimas, demonstruojantis, kad Lietuva tarptautinėje erdvėje yra priimama kaip patikima, ekonomiškai išsivysčiusi ir stabili valstybė“, - teigia finansų ministras Rimantas Šadžius.

EBPO atlikta Lietuvos ekonomikos apžvalga – išsamus dokumentas,  kuriuo derybų dėl narystės EBPO metu remsis visi šios tarptautinės organizacijos  komitetai, vertindami Lietuvos pasirengimą narystei ir teikdami išvadą dėl Lietuvos atitikimo EBPO standartams bei gerajai praktikai.

Atliekant Ekonomikos apžvalgą, didžiausias dėmesys skiriamas ilgalaikiam šalies ekonomikos augimui. EBPO vertinimas apima daugelį sričių – darbo rinką, konkurencingumą, žmogiškąjį kapitalą, tvarų finansų rinkų vystymąsi, inovacijas, socialinę ir sveikatos apsaugą, mokesčių sistemą, viešąsias išlaidas. Ekonomikos apžvalgos tikslas – identifikuoti sektorinių politikų poveikį ilgalaikiam šalies augimui ir makroekonominei situacijai.

EBPO ekonomikos apžvalga atliekama visoms EBPO narėms kas dvejus metus, EBPO šalims-kandidatėms ir išimtine tvarka – kai kurioms šalims, kurios nėra EBPO narės (Kinija, Rusija, Brazilija). Atskira apžvalga atliekama euro zonai.

EBPO įkurta 1961 m. kaip pamaina Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacijai, dažniausiai apibūdinama kaip „sėkmingų“ ir pažangių  valstybių klubas. Tai ekspertų forumas, kuriame valstybės formuoja bei plėtoja naujas ekonominės bei socialinės politikos gaires, kurios vėliau perkeliamos į praktinį valstybių gyvenimą.

Oficialų prašymą stoti į EBPO Lietuva įteikė 2002 metais.  Šių metų birželio 4 dieną EBPO Ministrų Taryba pakvietė Lietuvą pradėti oficialų narystės derybų procesą. Šiuo metu EBPO priklauso 34 valstybės, o dėl narystės organizacijoje, be Lietuvos  dar derasi Latvija, Kolumbija ir Kosta Rika.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar Lietuvoje reikėtų uždaryti rusakalbių mokyklas?