Prie kazino durų – smūgis apsauginiui į veidą

2016-01-10, Stasys BIELSKIS
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka

Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Jurjonas, teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje N. D., nevedęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, teistas du kartus, paskutinį kartą – 2010 m. spalio 26 d. laisvės atėmimu 8 mėnesiams, bausmės vykdymą atidedant vieneriems metams, teistumas išnykęs, vėl sėdo į teisiamųjų suolą.

Teismas nustatė, kad N. D. viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir taip sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką. Jis 2015 m. kovo 13 dieną, apie 17 val. 20 min., Šilutės miesto Lietuvininkų g. 60, prie įėjimo į kazino, viešoje vietoje, matant pašaliniams asmenims, tyčia trenkė vieną smūgį kumščiu šilutiškiui P. M. į veidą. Dėl to buvo sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka.

Kaltinamasis dėl jam pareikšto kaltinimo savo kaltės, kaip retai būna, nepripažino ir paaiškino, kad kovo mėnesį (tikslios datos neprisiminė) su draugu R. N. ir dar vienu iš matymo pažystamu atėjo į Lietuvininkų gatvėje esantį kazino. Ten buvo ir draugas M. T. Kazino darbuotoja pasakė, jog jis yra nepageidaujamas kazino patalpose ir paprašė išeiti. Kadangi R. N. ilgokai neišėjo, ji iškvietė apsaugos darbuotoją. Atvykęs apsaugos darbuotojas išlydėjo R. N. lauk, netrukus išėjo ir M. D. Lauke girdėjosi kažkoks triukšmas. M. D. grįžus, į lauką išėjo jis, kaltinamasis. Apsaugos darbuotojas stovėjo tarpduryje visas drebantis, susinervinęs. Su tuo apsauginiu jis apsižodžiavo ir šis priėjęs prie jo trenkė galva jam į kaktą. Jis apsauginį nuo savęs nustūmė. Po suduoto smūgio jam buvo paraudusi kakta. Po kažkurio laiko į lauką išėjo M. D., tuomet apsaugos darbuotojas jam papurškė dujų į veidą. Netrukus atvyko policijos pareigūnai ir jį, M. D. bei dar vieną vaikiną išsivežė į policijos komisariatą. Ten jam patikrino girtumą ir už kažką surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą. Jis pats į medikus nesikreipė, nes buvo tik paraudusi kakta.

Nukentėjusysis P. M. parodė, kad kovo 13-ąją, apie 17 val., gavo pranešimą, jog Lietuvininkų g. 60 esančiame kazino triukšmauja nepageidaujami jaunuoliai. Atvykęs į kazino pamatė triukšmingą nepažystamą agresyvų vaikiną. Paprašytas išeiti, šis vaikinas išėjo kartu su juo iš kazino patalpų. Jis susisiekė su apsaugos tarnybos pulto darbuotoja ir paprašė, kad ši iškviestų policiją, nes matė, kad vienas nesusitvarkys. Kol jis kalbėjosi su apsaugos tarnybos pulto darbuotoja, į lauką išėjęs vaikinas dar kelis kartus buvo įėjęs į kazino patalpas. Po to šis vaikinas ir kiti su juo buvę asmenys išėjo į lauką, visi jie buvo agresyviai nusiteikę, keikėsi, jį įžeidinėjo. Staiga netoli jo stovėjęs vienas vaikinas trenkė kumščiu jam į veidą, pataikydamas į kairę veido pusę, po akimi. Jis atsitraukė ir gindamasis panaudojo prieš šiuos vaikinus ašarines dujas. Smūgį sudavęs vaikinas dar labiau susierzino ir pradėjo kviesti jį muštis, grasino sumušti sutikęs jį gatvėje. Atvykę policijos pareigūnai jaunus vyrus išvežė į policijos komisariatą. Kadangi po suduoto smūgio jam skaudėjo veidas, sumušimo vieta buvo ištinusi ir paraudusi, pagalbos jis kreipėsi į Šilutės ligoninę. Po apžiūros pas medikus jis atvyko į policijos komisariatą parašyti pareiškimą. Buvo nustatyta, kad jam trenkęs vaikinas yra šioje byloje kaltinamasis N. D.

Kaltinamasis, būdamas neblaivus, viešoje vietoje keikėsi, tuo pažeisdamas viešąją tvarką ir žmonių rimtį. Jam 17 val. 41 min. nustatytas 1,11 promilės girtumas.

Kaltinamasis savo kaltės nepripažino, aplinkybes savaip paaiškino. Jis nepripažino įžūliai pasielgęs viešoje vietoje – miesto centre, gatvėje prie pastato, smurtavęs prieš apsaugos darbuotoją. Jo teigimu, apsaugos darbuotojas pats jam smūgiavo galva, o jis tik atstūmęs nuo savęs. Panašiai aiškino ir liudytojai M. D. bei R. N., tačiau tikėti tokiais aiškinimais teismas negalėjo.

Pirma, jokių sužalojimų ant N. D. veido neužfiksuota. Antra, nebuvo jokios priežasties apsaugos darbuotojui smūgiuoti kaltinamajam. Priešingai, apsaugos darbuotojas savo veiksmais sukėlė kaltinamojo ir jo draugų pasipiktinimą, kadangi neleido būti kazino patalpose ir, be to, iškvietė policijos pareigūnus. Trečia, tokie jų parodymai prieštarauja pačių labai akcentuotam teiginiui, kad apsaugos darbuotojas visas drebėjo, buvo išsigandęs. Nukentėjusiojo panaudojimas ašarinių dujų prieš šiuos asmenis patvirtina, kad jis buvo užpultas ir tokiu būdu bandė nuo jų apsiginti. Taigi, laikytina įrodyta, kad kaltinamasis smūgiavo apsaugos darbuotojui į veidą, tuo padarydamas kraujosruvą kairėje veido pusėje. Tai yra sveikatos sutrikdymas.

Kaltinamojo veika kvalifikuojama pagal BK 284 str. 1 d. Šiame straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstruojamą nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai, kuomet tokiais veiksmais sutrikdoma visuomenės rimtis ar tvarka. Numatyto nusikaltimo objektyvieji požymiai turi atitikti bent vieną iš minėtų būdų ir veika turi būti padaryta viešoje vietoje. Šio nusikaltimo sudėtis yra materialioji, todėl visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymas turi būti realus. Nusikaltimas padaromas tiesiogine tyčia, todėl kaltininkas turi suvokti, kad savo veiksmais sutrikdo visuomenės rimtį ar tvarką ir nori taip veikti. Visuomenės rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį viešoje vietoje panaudojamas fizinis smurtas, aplinkiniai asmenys dėl to pasijuto šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti ir pan. Apie visuomeninės tvarkos sutrikdymą gali rodyti tai, kad buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta žymi materialinė žala, sutrikdyta normali įstaigų ar įmonių veikla ir pan. Iš bylos medžiagos matyti, kad viskas vyko dienos metu, centrinėje miesto gatvėje.

Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Atsakomybę sunkino tai, kad asmuo nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio.

Skiriant bausmę atsižvelgta į tai, kad kaltinamasis teisiamas ne pirmą kartą, charakterizuojamas nepatenkinamai, nepripažino nusikaltęs, nesigailėjo. Kaltinamasis linkęs ignoruoti įstatymus, daro tyčinius nusikaltimus - pažeidinėja viešąją tvarką, tyčia naikina turtą. Ankstesnės paskirtos bausmės jam teigiamos įtakos nepadarė, jis toliau daro tokius pačius nusikaltimus, todėl įvertinant aptartas aplinkybes darytina išvada, kad tikslinga jam skirti laisvės atėmimo bausmę. Teismas darė išvadą, kad yra pagrindas manyti, jog bausmės tikslai gali būti pasiekti ir be realaus jos atlikimo, todėl tikslinga bausmės vykdymą atidėti.

Teismo nuosprendyje teigiama, kad N. D. pripažintas kaltu pagal LR BK 284 str. 1 d. ir nubaustas laisvės atėmimu vieneriems metams. Remiantis BK 75 str. 1 d., 2 d. bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams, įpareigojant per šį laikotarpį nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, pradėti dirbti, neišvykti už gyvenamosios vietos (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

Patenkintas ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinys iš N. D. priteisti 27,95 eurų P.M gydymo išlaidų.


Straipsnio komentarai

..2016-01-10
"buvo sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka", "įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams", " ir taip sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką", "matant pašaliniams asmenims, tyčia trenkė", tt. Nors straipsnis pasirašytas su autoriumi, bet tos frazės tai figūruoja visose panašiose bylose. Tas teisėjų ir prokurorų žargonas parodo kad jie iš vis neaišku nei kas, nei iš kur. Kažkokia paralelinė visata. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kaip sekasi laikytis karantino reikalavimų?