Už „pasimylėjimą“ daržinėje – dveji metai už grotų

2016-01-23, Stasys BIELSKIS
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka

54 metų amžiaus Pranas Simutis daržinėje, esančioje viename Kintų seniūnijos kaime,  būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, panaudodamas fizinį smurtą, t. y. rankomis sugriebęs ir spausdamas moters kaklą, suduodamas ranka per veidą ne mažiau kaip keturis kartus, taip padarydamas nežymų sveikatos sutrikdymą, be to grasindamas pasmaugti, užmušti, prievarta atliko lytinį aktą.

Už tokį nusikaltimą P. Simutis jau ir seniau buvo teistas, yra atlikęs laisvės atėmimo bausmę.

P. Simutis turi vidurinį išsilavinimą, yra nevedęs, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, anksčiau teistas, teistumas išnykęs, šį kartą buvo kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 149 straipsnio („Išžaginimas“) 1 dalyje, 22 straipsnio („Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką“) 1 dalyje.

Nusikaltimą P. Simutis įvykdė praėjusių metų gegužės 24-osios naktį.

Be to, jis tos pačios gegužės 24-osios rytą, apie 8-9 val., toje pačioje daržinėje panaudodamas fizinį smurtą, pasikėsino dar kartą išžaginti Marytę (vardas pakeistas, - red. pastaba). Tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios. Mat nukentėjusiosios pagalbos šauksmą išgirdo daržinės savininkas, kuris ir nutraukė neteisėtus P. Simučio veiksmus.

Kaltinamasis P. Simutis kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad kaltinime nurodytomis aplinkybėmis, prieš padarant jam inkriminuojamas veikas, su nukentėjusiąja girtavo ir nuėję į daržinę toliau gėrė. Išgėrus, norėjo su nukentėjusiąja lytinių santykių, manė, kad ir ji nori. Tai pasiūlius, ši atsisakė, varė jį šalin, apibraižė, įplėšė ausį. Jis grasino, jei ši lytiškai nesantykiaus, susidoroti, jėga ją nurengė ir atliko lytinį aktą. Po to jis su Maryte užmigo.

Ryte, jis vėl panoro lytinių santykių, bandė prie Marytės lįsti, bet ši stūmė šalin, norėjo ją pabučiuoti, bet ji ėmė šaukti: „Stanislovai, gelbėk“. Jis jai suėmė ranka už kaklo ir laikė. Tuo metu į daržinę atėjo daržinės savininkas ir P. Simutis iš daržinės išėjo.

Civilinį ieškinį kaltinamasis pripažino, dėl padaryto nusikaltimo gailėjosi.

Nukentėjusioji Marytė teisme teigė, kad su savo buvusio sugyventinio pusbroliu kaltinamuoju P. Simučiu gėrė daržinėje. Ji norėjo išgerti, nes pergyveno dėl to, kad su sugyventiniu susipyko ir pas jį atvažiavo kita draugė.

Marytė pasitikėjo P. Simučiu, nes ir anksčiau buvo su juo bendravusi, kai gyveno su sugyventiniu. P. Simutis ateidavo į jų namus, padėdavo darbuose ir niekada nebuvo jokių problemų. Be to, ji neturėjo kur eiti nakvoti. Einant su P. Simučiu į daržinę, ji neturėjo minčių dėl santykiavimo su juo. Jiems išgėrus, P. Simutis pradėjo prie jos lįsti, kabinėtis, ji liepė nuo jos atstoti, su juo lytiškai santykiauti nenorėjo. Vyriškį nuo savęs stūmė, koja spyrė, ranka sugriebė už ausies, stipriai suglaudė kojas. Jis jai grasino, o ji garsiai rėkė, liepė atstoti nuo jos, šaukė, kad iškvies policiją. Tuomet jis pagrasino, kad užmuš ir suėmęs abiem rankomis jos kaklą smaugė. Po lytinio akto ji iš nuovargio ir buvusio girtumo užmigo.

Ryte P. Simutis vėl pradėjo prie jos lįsti, norėdamas su ja lytiškai santykiauti. Išgirdusi kieme vaikštant sodybos šeimininką, ji pradėjo šauktis pagalbos. Sodybos šeimininkas atidarė daržinės duris ir, pamatęs ją su P. Simučiu, liepė šiam liautis. Tuomet P. Simutis išėjo į kiemą.

Liudytoju šioje byloje buvęs vyriškis patvirtino nukentėjusios nurodytas aplinkybes, kad būdamas savo namų kieme jis išgirdo iš daržinės sklindantį moters pagalbos šauksmą. Nubėgęs prie daržinės ir atidaręs duris pamatė joje Marytę ir P. Simutį Jam sušukus, P. Simutis iš daržinės išėjo.

Nustatyta, kad Marytei buvo padaryti  sužalojimai - galvos sumušimas, abiejų žąstų ir abiejų kelių sumušimas, dešinės periokulinės srities sumušimas - yra nežymaus sveikatos sutrikdymo masto atitikties. Lytinių organų išangės srityje sužalojimų nebuvo. Poodinės kraujosruvos dešinės akies srityje, sumušimo abiejų žąstų ir kelių srityse galėjo būti padaryti į šias vietas suduodant kietu buku daiktu arba jai pačiai atsitrenkiant į tokius.

Teismo medicinos eksperto išvadoje teigiama, kad sperminio skysčio radimas makštyje leido teigti, jog Marytė nurodytu laiku galėjo turėti lytinius santykius. Medicininėje dokumentacijoje užfiksuota, kad 2015 m. gegužės 24-ąją, 15 val., apžiūrint kaltinamąjį P. Simutį, rasti jam padaryti veido nubrozdinimai, kurių dauguma padaryti šviežiai.

Kaltinamojo kaltę be jo paties parodymų patvirtino ir kiti byloje ištirti įrodymai. Nukentėjusiosios nuoseklius parodymus patvirtino liudytojo parodymai - dėl to, kad nukentėjusioji šaukėsi pagalbos ir liudytojas reagavęs į pagalbos šauksmą, nutraukė kaltinamojo nusikalstamus veiksmus. Tai, kad tarp kaltinamojo ir nukentėjusiosios buvo lytiniai santykiai, jai buvo padaryti sužalojimai ir nukentėjusioji kaltinamajam apibraižė veidą, patvirtino  specialisto išvados. Šie įrodymai neabejotinai patvirtinti nukentėjusiosios parodymais dėl prieš jos valią, panaudojant fizinį smurtą, lytinio santykiavimo su ja. Kaltinamasis vieną veiką baigė – lytiškai santykiavo su nukentėjusiąja, kita buvo nutraukta dėl ne nuo jo valios priklausančių priežasčių.

Skirdamas bausmę teismas vadovavosi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, įvertindamas Baudžiamajame kodekse nurodytas aplinkybes. Kaltinamasis padarė sunkų nusikaltimą, pasikėsino padaryti ir dar vieną sunkų nusikaltimą, yra nedirbantis, nuolatinio pragyvenimo šaltinio neturi, ne kartą baustas administracine tvarka, padaryti pažeidimai, susiję su alkoholio vartojimu, o tai rodo jo piktnaudžiavimą alkoholiu.

Praeityje P. Simutis buvo teistas už analogiško pobūdžio veiką, atlikęs laisvės atėmimo bausmę ir nors teistumas išnykęs, tai neigiamai charakterizuoja jį kaip asmenį. Kaltinamasis nukentėjusiosios atsiprašė, tai patvirtina jo gailėjimąsi dėl padarytų nusikaltimų. Kaltinamojo  atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad ji prisipažino padaręs nusikaltimą ir  nuoširdžiai gailėjosi, atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad nusikaltimą padarė būdamas neblaivus. Už padarytas kaltinamojo veikas numatyta vienintelė bausmės rūšis – laisvės atėmimas, kuri ir skirta kaltinamajam.

P. Simučiui pagal BK 149 str. 1 d. grėsė laisvės atėmimas iki 7-erių metų. Nustatant bausmės dydį atsižvelgta į nusikaltimo aplinkybes - į kaltinamojo panaudotą fizinį smurtą, jo pasekmes, pačios nukentėjusiosios iš dalies neapdairų elgesį – girtaujant su kaltinamuoju, ir į tai, kad kaltinamasis atsiprašė nukentėjusiosios, o viena veika nutrūko pasikėsinimo stadijoje.

Teismas pripažino P. Simutį kaltu ir paskyrė jam laisvės atėmimą dvejiems metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

Be to, patenkintas Klaipėdos teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys priteisti iš kaltinamojo P. Simučio 55,90 eurų žalos atlyginimo nukentėjusiosios gydymui.

Nuosprendis jau įsiteisėjo.


Straipsnio komentarai

KKKKKKKKK2016-01-25
PITI ZINOJO KUR EINA IR PATI GALU IESKO KAD ISLIPT NEKALTUTE AR NE JUOKINGAI SKAMBA Komentaras patinka Komentaras nepatinka
akinukai.2016-01-23
....blemba iškastruot tokį šunsnukį....kiek galima gailėtis, antra karta ir tik 2 metai...trečia karta nieko negaus... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2016-01-23
kadangi minimos pavardės ir vardai tai greičiausiai tik nauja klionio gatvės muilo operos produkcija. Matyt pavardė ir vardas kažką kažkaip kažkur kažkiek kažkam reiškia. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kaip sekasi laikytis karantino reikalavimų?