Opozicija viešina negerus politikų darbus

2016-01-24, Stasys BIELSKIS
Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai apskųstas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis (dešinėje) atėjo į spaudos konferenciją, bet žodis jam nebuvo suteiktas.
Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai apskųstas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis (dešinėje) atėjo į spaudos konferenciją, bet žodis jam nebuvo suteiktas.

Praėjusį antradienį, sausio 19-ąją, Šilutės rajono savivaldybės VIII šaukimo tarybos opozicijos (mažumos) nariai žiniasklaidos atstovus pakvietė į spaudos konferenciją. Savivaldybės tarybos opozicijos pirmininkas Algirdas Gečas perskaitė Šilutės krašto bendruomenei skirtą pareiškimą, kurį pasirašė ir jo pavaduotojai Sandra Tamašauskienė bei Raimundas Ambrozaitis.

Pareiškimas krašto žmonėms

Šiame pareiškime teigiama, kad Šilutės rajono savivaldybės šios kadencijos Tarybos opozicijos nariai, priklausantys Liberalų frakcijai ir Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai, įvertino Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) 2016 m. sausio 6 dienos nutarimą. Šiuo nutarimu buvo pripažinta, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis pažeidė privačių ir viešųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 3 str. 1 dalies 2 punktą bei 11 str. 1 ir 2 dalies nuostatas.

Todėl Tarybos opozicijos atstovai pareiškia, kad V. Pozingis negali toliau eiti užimamų pareigų. „Mes kviečiame Šilutės rajono savivaldybės tarybą ir Šilutės rajono savivaldybės merą Vytautą Laurinaitį parodyti politinę valią ir, ryžtingai įvertinus neteisėtus V. Pozingio veiksmus, atstatydinti jį iš užimamų pareigų, kaip praradusį Šilutės rajono savivaldybės tarybos politinį pasitikėjimą“, - rašoma pareiškime.

Be to, opozicijos atstovams kylanti pagrįsta abejonė, ar Šilutės rajono savivaldybės tarybos valdančiajai daugumai, kurią sudaro Lietuvos socialdemokratų partijos, „Tvarkos ir teisingumo“ partijos, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir visuomeninio komiteto „Už žmonių valdžią“ frakcijos, užteks politinės valios ir nuoširdaus noro išspręsti susidariusią teisinę situaciją.

Opozicionierių manymu, tai tiesiogiai patvirtina ir faktas, kad VTEK pradėjus tyrimą dėl galimo V. Pozingio veiksmų neteisėtumo ir dar nepaskelbus sprendimo, Šilutės rajono savivaldybės meras V. Laurinaitis savo 2016 m. sausio 5 dienos įsakymu Nr. M1-1 paskyrė V. Pozingį vadovauti darbo grupei dėl VšĮ Šilutės ligoninės ir VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo. Opozicijos įsitikinimu, viešus ir privačius interesus atvirai supainiojusiam valstybės tarnautojui negalėtų būti pavestos jokios atsakingos pareigos.

„Kita vertus, aukščiau paminėtas mero sprendimas galimai rodo, kad šiuo metu Šilutės rajono savivaldybėje susidariusi valdžios dauguma veikia bendrai ir galimai dengia nešvarius valdančiosios  koalicijos partnerių darbus.

Gerbiami Šilutės krašto žmones, Šilutės rajono savivaldybės VIII šaukimo tarybos opozicija nuo pat savo veiklos pradžios deklaravo, kad yra pasiruošusi užimti konstruktyvią poziciją bei drauge su Savivaldybės tarybos valdančiąja dauguma dirbti Šilutės krašto žmonių labui. Ši mūsų nuostata nesikeičia, bet mes negalime leisti, kad valstybės tarnautojas V. Pozingis, pažeidęs įstatymą, toliau eitų tokias atsakingas pareigas. Kviečiame Šilutės rajono savivaldybės tarybos valdančiąją daugumą ir merą V. Laurinaitį visai mūsų krašto bendruomenei parodyti, kad jie nesitaiksto ir nesitaikstys su tokia neigiama valdžios atstovų praktika dabar ir ateityje“, - rašoma opozicijos atstovų pareiškime.

Dar kartą kreipėsi į VTEK

Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininkas Zigmantas Jaunius perskaitė išsiųstą pranešimą VTEK, pavadintą „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimų“.

Minėtame pranešime rašoma, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių grupė kreipiasi į VTEK bei šią komisiją informuoja apie tai, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys Vladas Kainovaitis bei Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas V. Pozingis galimai pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

Nurodoma, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame praėjusių metų gruodžio 23 dieną, buvo priimtas sprendimas „Dėl sutikimo reorganizuoti Šilutės rajono savivaldybės viešąją įstaigą Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungiant prie viešosios įstaigos Šilutės ligoninės“. Pažymėtina, kad svarstant šį klausimą bei atliekant balsavimo procedūras nuo klausimo svarstymo nenusišalino bei balsavo už šį sprendimą ir Savivaldybės tarybos narys Vladas Kainovaitis. Atkreiptinas dėmesys, kad šiam asmeniui nuo klausimo svarstymo ir balsavimo procedūrų kilo pareiga, kadangi jo sutuoktinė yra viešosios įstaigos Šilutės ligoninės darbuotoja.

Taip pat pažymėtina, kad Šilutės rajono savivaldybės meras savo š. m. sausio 5 dienos potvarkiu sudarė darbo grupę reorganizavimo klausimams spręsti, jos vadovu paskirtas V. Pozingis, kuris, Tarybos sprendimu, kartu paskirtas ir atsakingu asmeniu už šio sprendimo įgyvendinimo kontrolę.

„Pažymėtina, kad Virgilijaus Pozingio sugyventinė Jūratė Balčytienė dirba viešojoje įstaigoje Šilutės ligoninė, - rašoma pranešime VTEK. - Nepaisant to - tiek nuo sprendimo įgyvendinimo kontrolės funkcijos, tiek nuo darbo grupės vadovo pareigų minėtas asmuo nenusišalino“.

Z. Jauniaus pasirašytame pranešime teigiama: „Pažymėtina, kad aukščiau minėtas sprendimas bei jo vykdymas turi tiesioginę teigiamą įtaką viešajai įstaigai Šilutės ligoninė, kadangi taip užkertamas kelias Šilutės ligoninės reorganizacijai ir prijungimui prie kitų ligoninių, ateityje įgyvendinant LR Vyriausybės nutarimą „Dėl Ketvirto sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo plano patvirtinimo“. Taip pat pabaigus reorganizaciją būtų teigiamai įtakojama viešosios įstaigos Šilutės ligoninė finansinė padėtis, kadangi ši įstaiga pagal sutartis su Teritorine ligonių kasa gautų gerokai didesnį finansavimą, t. y. finansavimą ta dalimi, kurią anksčiau gavo Pirminės sveikatos priežiūros centras. Pažymėtina, kad aukščiau nurodyti asmenys yra veikiami tiesioginio interesų konflikto, kadangi sprendimo priėmimo ir jo vykdymo procesas yra tiesiogiai susijęs su nurodytų asmenų sutuoktiniais (sugyventiniais). Atsižvelgiant į tai - minėti asmenys klausimo svarstyme ir balsavimo bei sprendimo vykdymo procedūrose turėjo nedalyvauti. Kadangi egzistavo įstatymu įtvirtinta prievolė tokio klausimo svarstyme ir sprendimo priėmime bei vykdyme nedalyvauti, kadangi šis sprendimas turi akivaizdžią tiesioginę įtaką balsavusio ar sprendimą vykdančio asmens sutuoktinei (sugyventinei) ir jos teisinei padėčiai“.

Be to, pranešime atkreiptas dėmesys, kad tiek įstatymo nuostatomis, tiek VTEK praktikoje yra ne kartą konstatuota, kad spręsdamas klausimą, tiesiogiai susijusį su sutuoktiniu (sugyventiniu), asmuo yra veikiamas interesų konflikto ir turi prievolę nuo tokių klausimų svarstymo bei sprendimų priėmimo nusišalinti. Minėti asmenys to nepadarė ir taip grubiai pažeidė įstatymo nuostatas siekdami asmeninės naudos ir/ar naudos sutuoktiniui (sugyventiniui). Nagrinėjamu atveju yra akivaizdžios asmeninių interesų protegavimo ir nepotizmo apraiškos.

„Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, gerbiamos komisijos prašome pripažinti Šilutės rajono savivaldybės tarybos narį V. Kainovaitį ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją V. Pozingį pažeidus įstatymo nuostatas ir patraukti šiuos asmenis teisinėn atsakomybėn“ – rašoma prašyme, išsiųstame VTEK.


Foto galerija

Kontrolės komiteto pirmininkas Zigmantas Jaunius (dešinėje) perskaitė Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai adresuotą pranešimą dėl dviejų Savivaldybės tarybos narių, galimai pažeidusių Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

Straipsnio komentarai

aras2016-01-31
jau kur pritelpa Pozingis, ten sprendimai tik jo hebros naudai, ne zmonems jis dirba, nors kas jam moka...tam ir dirba, prasilenkia visada jis su savo sazine...!eitu jis jos paieskoti, kur laukuose o ne valdzios kabinetuose...!
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Nn2016-01-30
Oi kokie čia visi gudrūs komentatoriai. Žmogus bent stengiasi tą velnio galerą sutvarkyt, kitaip visai neturėsit kur gydytis... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
bnm2016-01-24
WTF . Marškiniai ant nuogo kūno ? Kas nors paaiškinkite tam kaimiečiui apie apatinį trikotažą.. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
jū vėlė2016-01-24
Tokie ,kaip Pozingis seniai Lietuvą pra......tai ,per tokius biurokratinius vadininkus ir bėga žmonės iš Ļietuvos. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ddddddd2016-01-24
taigi masto POZINGIS ka dar nusvilpinus is valstybes biudziato kad tik i savo kisene vis ne i valdininku jachtom pirkt
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
As2016-01-24
O cia kas nors naujo tame bermudu keturkampy?! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ką bepridursi2016-01-24
senai bjauru žiūrėti ir stebėti mūsų savivaldybės politikų elgesiu ir veiksmais...
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to Oho2016-01-24
tu atkreipk dėmesį ir andriuką (nežinau gal andrėjų ar andrew) kur šalia išsipustęs sėdi. Tokių drabužėlių šilutėj ir su vaivorykštiniu žiburiu nerasi. O ta moteriškė ar kartais ne telniaškę į posėdį užsimovė? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Oho2016-01-24
Koks Pozingis pavalgantis. Ar jam cia su viduriu peristalka kazkas ne taip? Tuoj sagos truks :D kaip sakant punta vyras oi kaip punta. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2016-01-24
gražulio kelnininkai žaidžia žaidimukus kur patys žaidžia patys žaidžia Komentaras patinka Komentaras nepatinka