Neliks pagėgiškiai kaip ožkos prie karklo

2016-01-28, Stasys BIELSKIS
Scenoje gorjant grupei “Studija” ir dainuojant Steponui Januškai LŪS Pagėgių krašto ūkininkų skyriaus pirmininkas Remigijus Kelneris šokiui pakvietė žemės ūkio ministrę Virginiją Baltraitienę.
Scenoje gorjant grupei “Studija” ir dainuojant Steponui Januškai LŪS Pagėgių krašto ūkininkų skyriaus pirmininkas Remigijus Kelneris šokiui pakvietė žemės ūkio ministrę Virginiją Baltraitienę.

Lietuvos ūkininkų sąjungos Pagėgių krašto ūkininkų skyrius penktadienį, sausio 22-ąją, šimtus žemdirbių sukvietė į 2015 metų rezultatų aptarimo šventę. Pagėgių kultūros centro salė buvo pilnutėlė. Atvyko žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė ir daug kitų garbingų svečių.

LŪS Pagėgių krašto ūkininkų skyriaus pirmininkas, žemės ūkio kooperatyvo „Lumpėnų Rambynas“ pirmininkas Remigijus Kelneris kaip tikras renginio šeimininkas prie tribūnos atėjo pirmasis. Jis pasidžiaugė, kad pastaroji ūkininkų šventė, o ji jau trečioji, surengiama be valdiškų pinigų, ir dėkojo verslo partneriams bei mieliesiems krašto žemdirbiams už piniginę paramą.

„Pagėgių savivaldybės Žemės ūkio skyriaus ataskaitoje įrašyta, kad savivaldybėje iš karvės melžiama vidutiniškai po 5 007 kilogramus pieno per metus, - kalbėjo R. Kelneris. - Norėčiau, kad šie skaičiai būtų klaida. Žinoma, Pagėgiai yra specifiniame regione – mes turime apie 17 tūkstančių hektarų potvynių užliejamų teritorijų, nedaug yra ariamos žemės, didesnę dalį užima natūralios pievos – jų žolė prisitaikiusi gyventi po vandeniu, turi daug ląstelienos, bet mažai baltymų. Tokiu pašaru šeriant reikia daug papildomų baltymų, kad būtų aukštesnis produktyvumas.

Norėdami išlikti stipresniais ir dar labiau stiprėti kaip žemės ūkio šakos verslininkai mes, ūkininkai, pirmiausia turime atrasti bei pripažinti savo klaidas ir jų nekartoti. Turime gražiai bendrauti ne tik su kaimynais šalies viduje, bet ir su kitų valstybių ūkininkais, pasinaudoti jų patirtimi. Mums visada bus keliamas uždavinys pamaitinti ne tik savo tautą, bet ir pamaitinti tas šalis, kuriose neįmanoma užsiauginti maisto produktų. Ir mainais už tai gauti produktų, kurių pas mus tiesiog nėra. Kalbu apie dujas, naftą, metalą, trąšas, brangią žemės ūkio techniką... Šiuo metu, bent jau Europoje, maisto netrūksta, priešingai - yra perteklius. Todėl svarbu, kad mūsų produktai keliautų eksporto kryptimi.

Mes, Pagėgių krašto ūkininkai, kurie likome Lietuvoje, likome Pagėgiuose, rodome norą ūkininkauti ir išlaikyti tradicinį šalies žemės ūkį – su gyvuliais, paukščiais, arkliais, norime auginti javus, bulves, kukurūzus, rapsus, gaminti šienainį. Pagėgių krašte auginama po tūkstantį ha rugių, miežių, kvietrugių, 3,5 tūkst. ha miežių, avižų – 600 ha, rapsų – 300 ha, žirnių ir pupų – 500 ha, bulvių – 500 ha, kukurūzų – daugiau nei tūkstantis ha ir net kanapių - 33 ha.

Esame labai maža savivaldybė, bet auginame daugiau nei 19 tūkst. galvijų“.

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis palinkėjo ūkininkams, kad jie nepasiduotų toje stiprioje kovoje, jog produkcija būtų parduodama už gerą kainą, kad ūkininkai uždirbtų. „O mes, kaip savivaldybės vadovai, tikrai pasistengsime, kad jūs turėtumėte kur išleisti. Tai ruoškite pinigus, nes jau nuo kitų metų galėsime maudytis naujame baseine... Aš manau, kad visada priimsime kritiką, o kritika yra geras dalykas – smūgis į priekį“.

Žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė: „Sveikintojų būrys čia gana didelis ir tai parodo, kokie jūs esate svarbūs ne tik savo kraštui, savo rajonui, bet ir tiems, kurie jus aptarnauja – verslo partneriams. Juk pastarieji be jūsų negalėtų gyvuoti, negalėtų vystytis. Džiaugiuosi, kad Pagėgių kraštas yra stiprus gyvulininkystės kraštas, čia tikrai daug gyvulių augintojų, melžiamų karvių laikytojų. Jūsų žmonės netingi dirbti, nes gyvulininkystė iš tikrųjų labai sunkus darbas. Tai yra ir gyvenimo būdas, nes prie gyvulių reikia būti ištisus metus, dirbti, negalima sau leisti atitrūkti. Todėl šiandien noriu įteikti kelias padėkas geriausiems iš geriausių“.

Ministrė pirmiausia įteikė padėkos raštą LŪS Pagėgių krašto ūkininkų skyriui. Jį gavęs skyriaus pirmininkas E. Kelneris perdavė šį įvertinimą buvusiam skyriaus pirmininkui Romualdui Mančui, kuris jau anksčiau skyrė daug pastangų suvienijant žemdirbius.

Padėkos raštu už ilgametį ūkininkavimą, sumanumą ir ryžtą plėtojant pieno ūkį apdovanota Ona Dargužienė. Dar viena padėka už sėkmingą ūkininkavimą plėtojant modernų ir šiuolaikišką pieno ūkį įteikta Elonui ir Edvardui Kenkliams.

„Linkiu visiems geros žiemos, kad išmirtų tie visi kirminiukai, jog pavasaris ateitų geras, sužaliuotų žiemkenčiai ir kad naujas derlius būtų geras ir, svarbiausia, brangus. Sėkmės jums“, - kalbėjo ministrė V. Baltraitienė.

LR Seimo Pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskis džiaugėsi, kad Pagėgių savivaldybėje triūsia apie pusantro tūkstančio ūkininkų, nors šalyje jie ir nėra patys stipriausi. Jis išvardijo tuos keletą pačių stambiausių ūkininkų, linkėjo, kad 2014-2020 metų paramos laikotarpiu kuo didžiausią paramą gautų maži ūkininkai ir netradiciniai verslai. „Ir kad neišnyktų mūsų kaimai, nes pažiūrėkime, ką pastaruoju metu girdime – kaimai prasigėrę, kaimuose smurtas, kad ten nėra ką veikti. Ir mažuose sklypeliuose galima daryti verslą. Reikia steigti mažas paukščių fermas, auginti ir perdirbti žuvį – juk tokias tradicijas turi mūsų kaimynai lenkai. Jie tai daro gana sėkmingai ir atgaivina savo kaimus“, - kalbėjo K. Komskis.

LR Seimo narys, Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Bronius Pauža sakė: „2015-ieji mūsų kaimui ir žemdirbiams buvo tikrai neblogi metai. Ir javų daug prikūlėme, ir kitų gėrybių žemdirbiai pagamino. Lietuvoje yra tik viena bėda – gyvulininkystė, o Pagėgiuose tai - didžiulis pliusas. Mes tikrai visi džiaugiamės jumis, pasiekusiais tokių puikių rezultatų. O tokių savivaldybių, kuriose didėtų karvių skaičius ir daugiau būtų primelžiama pieno, tikrai yra nedaug. Mes su ministre esame iš tų, kurie palaikome kooperatyvą „Pienas LT“, sakome, kad mūsų visų garbės reikalas sutelkti jėgas ir užbaigti šito kooperatyvo pieno perdirbimo įmonės statybą. Nesvarbu, kas ir kiek ten bekaišiotų pagalių į ratus. Kitos išeities aš šiandien nematau, manau, kad tai ir padarysime“. Nuskambėjus šiems žodžiams, salėje pasigirdo plojimai.

LR Seimo narys Artūras Skardžius irgi džiaugėsi, kad Pagėgių krašto ūkininkai, šeimininkaujantys ne itin derlingoje žemėje, gali pasigirti tokiais puikiais rezultatais: „Europos Tarybos asamblėjoje, kurios delegaciją sudaro 48 valstybės, kai reikia paaiškinti, kokia yra ta Lietuva, kokia jos eksportuojama produkcija, politikai kalba tik apie aukštąsias technologijas, inovacijas. Ir šioje salėje dabar esantys politikai tikrai nepasakytų, kiek valstybė gauna pajamų iš lazerių eksporto, ir biotechnologijų produktų... Bet visi puikiai žinome lietuvišką produkciją, kuri keliauja ir už Atlanto, ir į tolimąją Kiniją – tai yra žemės ūkio produkcija, garsinanti mūsų Lietuvą. Ir džiaugiuosi, kad Europos Sąjungos parama per tą dešimties metų laikotarpį davė tokius puikius rezultatus. Linkiu, kad šių metų derlius būtų didesnis ir brangesnis“.

LR žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas sakė, kad Pagėgių ūkininkai yra kantrūs ir dirba patį sunkiausią darbą – gamina maisto produktus. Yra užliejamos pievos, nederlingos žemės, todėl žemdirbiai pasirinko patį sunkiausią kelią – gyvulininkystę. „Šiandien kalbame apie kooperaciją, nes smulkiems ūkininkams tikrai sunku išsilaikyti esant tokiai situacijai, todėl turime iškoti visų galimybių, kaip padėti ūkininkams susijungti, - pasakojo A. Stančikas. – Būrys – tai yra jėga. Jau 15 metų esu Plungėje registruoto kooperatyvo „Pieno gėlė“, jungiančio daugiau nei 700 smulkiųjų ūkininkų, valdybos pirmininku. Taip, perdirbamoji pramonė nuo 2012 metų aiškiai pamatė, kad kooperatyvai pieno sektoriuje yra rimtas konkurentas ir šiandien daro visas pastangas, kad jie nesivystytų. Tai jaučia ir „Pienas LT“ - yra nuolatinis kvėpavimas į nugarą“.

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas irgi neieškojo žodžių kišenėje: „Noriu kartu su jumis pasidžiaugti, kad pavyko kartu su ministre modernizuoti Kaimo valdų modernizavimo taisykles. Džiaugiuosi, kad visos asociacijos ir organizacijos sutarėme, jog pagrindu reikia imti sąlyginę produkciją, sukurtą vienam hektarui“.

Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ valdybos pirmininkas Naglis Narauskas: „Panašu, kad Pagėgių savivaldybei, nors ir nedidelei, sekasi neblogai. Su pavydu klausiausi, kad pas jus - dvigubai mažiau gyventojų nei savivaldybėje, kurioje yra mano ūkis, Lazdijų rajone, ir turite trigubai daugiau galvijų. Turime žinoti, kad Europos Sąjungoje pieno daugėja, jos politika dėl pieno liberalėja, o konkurencija tik didės. Yra svarbu rūpintis ne tik kaip gaminti pieną, bet ir kaip daugiau vertės iš to pelno gauti. Mes turime ne tik gaminti pieną, mes turime jį ir perdirbti. O jeigu tos pieninės statybos neužbaigsime, visi sakys: „Runkeliai – tie ūkininkai“. O jeigu pastatysime, tikrai atsigausime. Ir pasak žemaičių, neliks ūkininkai kaip ožkos prie karklo“.

Pagėgių parapijos klebonas Vytautas Gedvainis savo kalbą pasakė kaip tikras oratorius: „Jeigu reikėtų išrinkti patį gražiausią Lietuvos žmogų, tikriausiai tai būtų žemdirbys. Juk niekas nemoka taip mylėti žemės, gyvulėlių, niekas nemoka taip save paaukoti kaip jūs, žemdirbiai. Ant jūsų stovi Lietuva, jums – Dievo palaimintų metų, sveikatos!”.


Foto galerija

ŽŪR pirmininkas Andriejus Stančikas apdovanojo Lumpėnų kaimo jaunąją ūkininkę Gretą Kelnerytę, parengusią jaunojo ūkininko įsikūrimo projektą ir jį įgyvendinusią.Pagėgėgių kultūros centro salė buvo pilna ūkininkų. Priekyje – garbingieji svečiai.ŽŪM padėkos raštu už ilgametį ūkininkavimą, sumanumą ir ryžtą plėtojant pieno ūkį apdovanota Ona Dargužienė.Dovana įteikta Vilkyškių kaimo ūkininkei, auginančiai beveik 200 Lietuvos juodgalvių veislės avių Laimai Aleknavičienei.Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Bronius Pauža padėkos raštą  įteikė seniausiam Pagėgių krašto ūkininkui, gyvenančiam Lumpėnų kaime, 82-ejų metų Kasparui Grygelaičiui.

Straipsnio komentarai

arne 2016-01-29
jau kiek sneka kiek ismoku gaunat tai kur tos ismokos tai ka BALTRAITIENE vel prie lovio pult nori Komentaras patinka Komentaras nepatinka
TIK TOS ISMOKOS NIEKAIP NEPASIEKIA MUSU 2016-01-28
PASIRODE KAIP MOKA BALTRAITIENE DAR SOKT O POTO SAKYS OI JUS KIEK GAUSIT ISMOKU OI KIEK JUM PASKIRS TIK JUS BALSUOKIT Komentaras patinka Komentaras nepatinka