Tarptautinis projektas „Atskirti gamtos, sujungti jūra“

2016-02-12, Šilutės M. Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojos Aida Skarbalienė ir Rita Barkauskienė

2016 metų sausio 18-22 dienomis mes, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojos Aida Skarbalienė ir Rita Barkauskienė, lankėmės Farerų salose, Runavik mieste, kur pagal ,,Nordplus Junior“ programą vykdėme parengiamojo vizito projektą „Atskirti gamtos, sujungti jūra” (Devided By Nature United By Sea).

Projekte dalyvaujame kartu su Danijos mokykla iš Langeland salos bei viena Farerų salos mokykla (Farerų salos yra autonominis Danijos regionas, tačiau Europos Sąjungai, skirtingai nei pati Danija, nepriklauso). Parengiamojo vizito koordinatoriais tapo mūsų mokykla. Priimančioji šalis sutiko būti Farerų salų mokykla. Buvome nusprendę, kad, gavę finansavimą parengiamajam vizitui, Danijos mokyklą numatysime kaip instituciją koordinatorę būsimam mokinių mobilumo projektui 2017-2018 mokslo metais įgyvendinti.

Kontaktą tarp partnerių mokyklų palaikėme socialiniais tinklalapiais, elektroniniais laiškais, skaipu, nes tai suteikė galimybę bendrauti tiesiogiai ir operatyviai. Pildydami mobilumo vizito paraišką akcentavome idėjas, kurias galėtume išplėtoti galutinėje paraiškoje, nutarėme perskaityti pranešimus apie savo šalis, mokyklas, švietimo sistemą, kad geriau suprastume vieni kitų kompetencijas ir galimybes.

Visos projekto dalyvės šalys, ,,sujungtos jūra“, turi sakmių, legendų ir istorijų apie mitines vandens būtybes, gamtos objektų atsiradimą. Sutarėme, kad gilinsimės į skirtingų šalių istorijas, lyginsime, kaip įvairių tautybių žmonės suvokė pokyčius gamtoje, kaip traktavo gamtos reiškinius ir kaip technologijų atsiradimas, keliavimas iš vienos vietos į kitą bei pasaulio pažinimas darė įtaką žmogaus pasaulėžiūrai.

Vykdydami projektą siekiame suteikti tiek mokiniams, tiek mokytojams, tiek visai bendruomenei įvairiapusės patirties, mokyti kultūrinės tolerancijos, plėtoti kalbines kompetencijas bei mokyti dirbti tarptautinėje komandoje. Į dvejų metų projekto veiklą bus įtraukti 12-14 metų mokiniai, ugdomas jų  kūrybiškumas, tobulinami darbo inovatyviomis technologinėmis priemonėmis gebėjimai.

Pirmosios išvykos į Farerų salas metu stebėjome mokyklos gyvenimą, lankėmės šeimoje, susipažinome su gamta. Ši šalis patiktų mėgstantiems vulkaninės kilmės kalnus, skendinčius tarp debesų, bei ramų, sėslų gyvenimą. Žmonės verčiasi žvejyba, augina avis. Tai labai pamaldi tauta, kiekviename kaime yra po bažnytėlę, joje atskiri suolai kiekvienai šeimai. Salos gyventojai susikalba 3-4 kalbomis, o supranta jų dar daugiau. Nustebino salų gyventojų pagarba vienas kitam, tiek suaugusiam, tiek vaikui. Didžiulis dėmesys skiriamas paveldo išsaugojimui, tautinių vertybių puoselėjimui. Mokykloje reguliariai vyksta socialumo pamokos, kurių metu vaikai su užsidegimu dainuoja liaudiškas dainas ir šoka tautinius šokius. Mokiniai dažnai dalyvauja įvairiose meninėse, ekologinėse projektinėse veiklose, jungiančiose kelias mokyklas. Dažnas mokinys po pamokų uždarbiauja parduotuvėse ar kitose įstaigose.

Juokavome, kad Farerų salose mokytojai yra „tikri laimės kūdikiai“, nes jiems nereikia kelti kvalifikacijos, o atlyginimas didėja kartu su išdirbtų metų skaičiumi. Tiek daug dokumentacijos kaip Lietuvoje mokytojai neveda. Jie nerašo trumpalaikių pamokų planų, programų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, neturi nei popierinių, nei elektroninių dienynų. Jie didžiuojasi saugumu ir namų durų nerakina. Sako, kad jiems nereikia baimintis dėl vaikų, vienų žaidžiančių lauke.

Tikimės, kad pateikta mokinių mobilaus projekto paraiška gaus ,,Nordplus Junior“ fondo finansavimą, leisiantį dar kartą ten nuvykti kartu su mokiniais, pakeliauti ir po Daniją, ir po Farerų salas.


Straipsnio komentarai

..2016-02-12
pinigų plovimas Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gavote SMS žinutę, raginančią skiepytis nuo COVID-19?