Energijos vartotojų teisės: ką turite žinoti apie ginčų sprendimą ir skundų nagrinėjimą

2016-02-12, enmin.lrv.lt
enmin.lrv.lt nuotrauka
enmin.lrv.lt nuotrauka

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI) informuoja apie energijos vartotojų teisių gynimą įsigaliojus Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pakeitimams.

Atsižvelgiant į Energetikos įstatymo 34 straipsnio pakeitimus, įsigaliojusius nuo š. m. sausio 1 d., VEI pagal kompetenciją priskirta spręsti vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.

Pažymėtina, kad nuo š. m. sausio 1 d. įsigaliojus  Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pakeitimams, kurie priimti perkeliant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl vartotojų alternatyvaus ginčų sprendimo, energijos vartotojams suteikiama teisė  pažeistas teises ar teisėtus interesus ginti alternatyviais būdais – energijos vartotojas, manantis, kad energetikos įmonė pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, gali kreiptis pasirinktinai: arba į  energetikos įmonę, arba į VEI, arba į teismą. Teismas šiuo atveju neturi pagrindo atsisakyti priimti nagrinėti ieškinį. Anksčiau energijos vartotojas į teismą galėjo kreiptis tik tuo atveju, kai išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarka ginčą spręsdavo ir sprendimą dėl ginčo priimdavo VEI.

Atkreiptinas dėmesys, kad energijos vartotojas, manantis, kad energetikos įmonė pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jais susijusių santykių, ir ketinantis dėl kilusio ginčo sprendimo kreiptis į VEI, prieš kreipdamasis į VEI pirmiausia privalo raštu kreiptis į energetikos įmonę ir nurodyti savo reikalavimus. Į energetikos įmonę energijos vartotojas turi kreiptis ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.

Informuojame, kad energetikos įmonė privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ne vėliau kaip per 30 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos. Jeigu energetikos įmonė netenkina energijos vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, apie tai nurodoma energetikos įmonės parengtame atsakyme, kuriame taip pat turi būti nurodyta į kokią vartojimo ginčų neteisminio sprendimo instituciją ar kitą subjektą, kompetentingą spręsti ginčą, turėtų kreiptis energijos vartotojas, pvz., į Valstybinę energetikos inspekciją energijos vartotojas bus nukreiptas tuo atveju, jei ginčas tarp jo ir energetikos įmonės kilo dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo. Energijos vartotojas turi teisę kreiptis į VEI pagal kompetenciją dėl vartojimo ginčo ne teismo tvarka sprendimo ne vėliau negu per vienerius metus nuo kreipimosi į energetikos įmonę. 

Atsižvelgiant į Energetikos įstatymo ir atskirus energetikos sektorius reglamentuojančių įstatymų pakeitimus, VEI pagal kompetenciją priskirta nagrinėti skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Kiek per mėnesį išleidžiate degalams?