Šilutė – dar ryškesnė žvaigždė Europos turizmo žemėlapyje?

2016-02-21, Stasys BIELSKIS
Šilutės Trolio nuotrauka
Šilutės Trolio nuotrauka

Sausio pabaigoje vykusiame posėdyje Šilutės rajono savivaldybės taryba, kaip įtikinamai rašoma juodu ant balto, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, nusprendė pakeisti praėjusių metų  tarybos rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-5 pirmąjį punktą. Tas sprendimas vadinasi „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“. Kaip sumanyta, taip ir padaryta. Šitame punkte vietoje skaičiaus „5“ įrašytas skaičius „6“. Tokiu būdu, vienu Tarybos narių mygtuko paspaudimu balsuojant Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriate atsirado vienu darbuotoju daugiau.

Aiškinamajame rašte, kurį parengė Savivaldybės administracijos Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Bernotienė, teigiama, kad parengto projekto tikslai ir uždaviniai - patvirtinti vieną papildomą karjeros valstybės tarnautojo pareigybę – vyriausiojo specialisto tarptautiniams ryšiams. Na, o skyrelyje „Kokių pozityvių rezultatų laukiama“ aiškinama: „Koordinuos ir užtikrins tarptautinių ryšių tęstinumą, ryšius su užsienio miestais partneriais, regionais ir tarptautinėmis organizacijomis. Plėtos Šilutės rajono savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą, sistemingai vykdys tarptautinių partnerių ir projektų paiešką, rengs oficialius vizitus į užsienį ir susitikimus su užsienio valstybių atstovais. Vers raštu ir žodžiu arba organizuos vertimą, Savivaldybėms vadovams oficialių susitikimų metu, pateiks reikalingą informaciją bei užtikrins valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimų vykdymą“.

Beveik kaip Užsienio reikalų ministerijoje...

Vyriausiojo specialisto tarptautiniams ryšiams 12-os mėnesių darbo užmokestis su visais mokesčiais sudarytų 12 265,80 eurų.

Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėjas Darius Jurkus „Šilokarčemai“ visą šią naujieną paaiškino paprastesniais žodžiais: „Sprendimas jau yra įsigaliojęs nuo jo priėmimo, bet dar turi būti mero potvarkis dėl perkėlimo į kitas pareigas, kurio dar nėra. Per kiek laiko tai turi būti padaryta, nėra reglamentuota. Šiuo sprendimu tik padidinome Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato darbuotojų skaičių. Bet tai nereiškia, kad tas dirbantysis iš karto turi atsirasti“.

Pasidomėjus, ar tikrai reikalingas toks etatas, D. Jurkus atsakė: „Viena iš mero funkcijų yra atstovauti Savivaldybę ryšiuose su užsieniu. Manyčiau, kad toks etatas merui yra reikalingas, bus žmogus, kuris bus tiesiogiai atsakingas už tą funkciją – bendradarbiauti su užsienio partneriais, mūsų draugais ir ieškoti naujų partnerių. Visa tai vykdys pagal pareigybės aprašą. Pats nesidomėjau, bet meras sakė, kad kiti rajonai turi tokį specialistą“.

Vieša paslaptis, bet visi jau žino, kas yra ta specialistė, kurią ruošiamasi perkelti į naujas pareigas. Tai Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Edita Šukytė.

Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis „Šilokarčemos“ korespondentui pasakojo: „Mes ją perkeliame iš Komunikacijos skyriaus į Tarybos sekretoriatą. Tai yra perkėlimas. Tokio specialisto reikia, tai yra faktas. Mes esame viena iš paskutinių savivaldybių, kitos turi patarėjus tarptautiniams ryšiams. Aš nemanau, kad reikia didinti patarėjų skaičių, o šita specialistė jau prieš metus dirbo šį darbą, o mūsų bendradarbiavimas su partneriais iš užsienio valstybių yra būtinas“.

Pasidomėjus, ar Komunikacijos skyriuje į E. Šukytės darbo vietą vėliau nebus priimtas kitas darbuotojas, meras teigė apie tai nieko negalintis pasakyti, nes Komunikacijos skyrius yra pavaldus ne jam, o Savivaldybės administracijos direktoriui.

Naują pareigybę sugalvojo pats meras

Paklaustas, kam kilo mintis steigti vyriausiojo specialisto tarptautiniams ryšiams pareigybę, V. Laurinaitis buvo atviras: „Man pačiam, pradėjus dirbti meru, kilo tokia mintis. Aš iškart pasidomėjau, kas administruoja visą tarptautinį bendradarbiavimą. Pasirodo, kad nėra tokio žmogaus – tai Komunikacijos skyrius, tai Kultūros skyrius, tai Plėtros skyrius... Turime tų partnerių, bet ryšiai su jais nutrūkę – dabar prasidėjo naujasis finansinis periodas, kuriam būtina turėti partnerių iš užsienio. Pvz., su Saldus savivaldybe iš Latvijos sutartis pasirašyta prieš 10 metų, bet su ja nė vienas projektas neįvykdytas. Pirmadienį važiuosime į Ostrudą (Lenkija), kur paskutinį kartą buvome 2005 metais, jokio konkretesnio bendradarbiavimo su šia savivaldybe dar nebuvo. Kovo mėnesį važiuosime į Ljungbį (Švedija), su jais sutartis pasirašyta prieš 10 ar 12 metų, bet dar nė vieno bendro projekto neįvykdyta. Kam reikia turėti partnerių sąrašą, bet nė vieno projekto nevykdyti? Arba, sakykime, su Turkijos Alanijos miesto savivaldybe sutartis pasirašyta, bet jokia veikla nevyksta. Nebent tik mūsų Savivaldybės vadovai ten buvo nuvažiavę. Na, ne vadovams reikia važiuoti... Reikia turėti partnerių ir Ukrainoje, kuri siekia įstoti į Europos Sąjungą, ir Gruzijoje, iš kurios yra ką pasimokyti turizmo srityje“.

Ar E. Šukytė sugebės atlikti tokį tarptautinį darbą? „Aš manau, kad taip, kadangi ji laisvai valdo anglų kalbą, net magistrinį darbą parašė anglų kalba, tai yra labai retas atvejis, kas taip daro. Valdo šnekamąją rusų kalbą ir tiesiog rašo. Tai manau, kad dvi užsienio kalbas mokėdama ši specialistė tikrai galėtų dirbti tokį darbą“, - teigė meras.

Kitos savivaldybės Šilutei – ne pavyzdys?

Prisiminkime, šio pokalbio metu V. Laurinaitis sakė, kad kitos savivaldybės turi patarėjus tarptautiniams ryšiams. Kaip pavyzdį, jis paminėjo Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybes.

„Šilokarčema“ pasidomėjo, kaip ten iš tikrųjų, ar yra kuris nors tarnautojas, atsakingas už ryšius su užsieniu. Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas paaiškino: „Mero patarėjai, jeigu aš pavedu, visais darbais užsiima, bet šiaip yra Dalia Danylienė, Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vyriausioji specialistė, kuri tvarko visus ryšius, su užsieniu – taip pat. Atskiro žmogaus nėra. Toks darbas įrašytas jos pareigybės apraše“.

Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis irgi teigė panašiai: „Atskiro tokio specialisto ryšiams su užsieniu savivaldybėje nėra“.

Pasidomėjome, kokia tvarka dėl darbo su užsienio partneriais yra ir kitose savivaldybėse. Deja, tokių pareigybių ir kitų savivaldybių interneto svetainėse neradome. Nėra Jurbarko, Klaipėdos, Raseinių rajonų, Klaipėdos miesto savivaldybėse bei arčiau valstybės sienos esančiose Alytaus miesto ir Marijampolės savivaldybėse.

...Užtat Šilutėje specialistė tarptautiniams ryšiams bus – juk vienas buvęs meras yra pasakęs, kad Šilutė – kylanti žvaigždė Europos turizmo žemėlapyje.

Papildoma pareigybė yra nauja pareigybė

Šilutės rajono savivaldybės tarybos opozicijos lyderis Algirdas Gečas turi kitokią nuomonę, nei dabartinis meras V. Laurinaitis:

„Mes, opozicijos atstovai, Tarybos posėdyje pasakėme, kad nereikia tokio etato, jog tai yra lėšų švaistymas. Meras turi patarėją, kuris galėtų tokią funkciją atlikti. Sprendimo projekto dėl šitos pareigybės sukūrimo aiškinamajame rašte buvo parašyta, kad tai yra naujas etatas, nes nurodyta, jog jam kasmet reikės skirti po daugiau nei 12 tūkstančių eurų.

Beje, kitų savivaldybių tarybų ir mero sekretoriatuose nėra tiek daug darbuotojų – šešių - kaip Šilutėje. Interneto svetainėse paskelbti duomenys, kad Tauragės, Raseinių ir Jurbarko rajonų savivaldybėse yra po dvi tokias darbuotojas, Marijampolės bei Šilalės rajono savivaldybėse - tik po vieną Tarybos sekretorę... Štai kaip kitur taupomos lėšos.

E. Šukytė jokių pasikeitimų neįžvelgia

Komunikacijos skyriaus specialistė E. Šukytė „Šilokarčemai“ sakė, kad apie būsimąjį Tarybos sprendimą perkelti ją į kitą skyrių informavo skyriaus vedėjas Romualdas Eglinskas.

„Esmė ta, kad mano funkcijos visiškai nesikeis, ką dirbau iki šiol, tą dirbsiu ir po perkėlimo. Lygiai taip pat bendravau ir iki šiol su užsienio partneriais bei kitais suinteresuotais asmenimis. Ką dariau iki šiol, tą darysiu ir toliau“, - paaiškino E. Šukytė.

Tai koks tikrasis tokio perkėlimo tikslas?

Tikėjomis, kad į šį klausimą galbūt galėtų atsakyti pats Savivaldybės administracijos direktorius S. Šeputis. Bet kol straipsnis buvo rengiamas spaudai, jam prisiskambinti nepavyko. Bet tikriausiai S. Šeputis nebūtų patvirtinęs gyventojų įtarinėjimų, kad atsilaisvinusi darbo vieta taip ruošiama kitam Savivaldybės vadovams reikalingam žmogui (geram bičiuliui)... Pagyvensime – pamatysime, kaip bus iš tikrųjų.


Straipsnio komentarai

TAIP IR O GAL 2016-02-22
PAMATYSIT KAD MUSU MERAS Į TOKIA VIETA PASODINS KANORS IŠ KOMSKIO ŠUTVĖS JUK LAURINAIČIUI PETUKUS GLOSTĖ KOMSKIS PRIEŠ PORA DIENU O DABAR REIKIA KAŽKAIP ATSILYGINT Komentaras patinka Komentaras nepatinka
kkk2016-02-22
ar tik nesitaiko musu meras į musu prezidentės pėdom prezidentė šoka aukščiau už obama o musu meras nori šokt aukščiau už grybauskaite Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Hadis2016-02-21
Jo, yra. Eik pažiūrėk ant savivaldybės, jau kelios savaitės kaip kabo ir žmones juokina. Šilutės trolis gerai patrolino. :D Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Audrius2016-02-21
Tik musu krastui tokie briedai vyksta. O cia reliai yra tokia lentele ar padare? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
pz 2016-02-21
zvengiau kokia valanda is nuotraukos. musu provincijai tikrai reikia tokios ministerijos Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2016-02-21
šukytė neskamba kaip lietuviška pavardė. čia iš tų trumpųjų pavardžių tvano. ar turi leidimą gyventi lietuvoje? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2016-02-21
vaivorykštinių cžvistų irštva Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ir sako šilutė pinigu netuti parazitai 2016-02-21
kelias mokyklas uždarė ir užsenio reikalu ministėrija ikurė gerais išmastymas o kur eina musu MERO sumanymai tai ir pasodins gera subinlaiži Komentaras patinka Komentaras nepatinka